Rüyada İnek Görmek Ne Demek, Neye Yorumlanır?

Rüyada inek görmek, bulunduğu görevde makam sahibi olmaya yorumlanır. Rüyada inek ucuzluk ve berekettir. Bir kimsenin rüyasında inek görmesi bulunduğu makamda yükselmeye, mal artışına, şeref ve itibar kazanmaya delalet eder. Rüyada toplu halde inek sürüsü görmek gerçek anlamda zenginliğin işaretidir. Rüyada inek sağmak bereketli kazanç, sözü geçen, yardım seven dost ve akraba demektir. İnek yavrusu kısa zaman içinde sevinçli bir haber alacağınızın işaretidir. Detaylarıyla inek görmenin yorumu:

Rüyada İnek Görmek, Siyah Beyaz İnek Sevmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada inek görmek, karlı işe, helal rızka, kazanca, arzusuna kavuşmaya yorulur. İnek evlada, evlenmeye, başarıya, kudret ve kuvvette yorumlanır. sında inek görenin her ne şekilde olursa olsun, kazancının her işte bereketli olacağını ifade eder. İnek rüyası paranın, kazancın, bolluğun ve paranın işaretçisidir. Rüyada inek görmek yakında yapacağınız bir işten maddi bir kazanç sağlayacağınıza işaret. İnek rüyası hayra, iyiliğe, zenginliğe ve bol rızıkla tabir edilir. Bekâr kimselerin rüyasında inek görmesi, yakında nasibi çıkacağına ve evleneceğine işarettir. İnek, kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır. Memeleri süt dolu inekler, bereketin ve mutluluğun işaretidir. Rüyada inek sevmek hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven insan ve demektir. İnek tarafından ısırılmak aynı yıl içinde sıkıntıya düşeceğinizin işaretidir.

Rüyada Siyah, Beyaz ve Sarı Renkte İnek görmek

Rüyada besili kocaman siyah bir inek zenginlik ve paradır. Başka bir rüya tabirine göre kişinin rüyasında siyah inek görmesi kazanacağı parayı temsil eder. Rüyada siyah ve beyaz renkte inek görmek bereketli kazanç, çok varlıklı, insanlara yardım eden akraba demektir. Rüyada çok miktarda beyaz inek sürüsü görmek kısa zaman içinde paraya kavuşacağınızın işaretidir. Rüyada karışık renkte siyah beyaz inek görmek çok zengin ve varlıklı bir hayata işaret etmekle birlikte ululuğa, değerli mala işarettir. Siyah inek rüyası ayrıca rüya sahibini mutlu edecek fırsatları işaret eder.

Rüyada İnek Sürüsü Görmek

Rüyada inek sürüsü görmek, her yerde sözünün geçeceğine, ilme ve ilmin eserine tâbi olmaya delâlet eder. Yine rüyada toplu halde inek sürüsü görmek, sevincin ve saadetin devamına işarettir.

Rüyada inek, iyiliğe, hayra, zenginliğe ve bol rızka, Bekar kızın rüyada inek sürüsü görmesi, yakında nasibi çıkacağına nişanlanacağına veya evleneceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada ineği sağdığını görmesi, menfaat ve helâl rızka tabir edilir.

Kişinin rüyada İnek sürüsü görmesi, şeref, mala, yüksekliğe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa işarettir. Denilmiştir ki: Rüyada inek sürüsü görmek herkes için iyidir.

inek

Rüyada İnek Sütü Görmek

Rüyada inek sütü görmek; zenginliğe, şan ve şerefe delâlet eder. Rüyada inek sütü gören fakirse zengin olur, zenginse parası daha da çoğalır. Mülk ve mal ile tâbir olunur. Rüyasında inek sütü gören kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir. İnek sütü içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder. Rüyada bir ineği sağıp sütünden içen, emeklerinin karşılığını alacaktır demektir.

Meşakkat çekilmeden elde edilen mal demektir. Bir kimsenin rüyada ineğin memesinden sütünün aktığını görmesi, o sene bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir. İnek sütü, devlet tarafından kendisine menfaat erişeceğine yorulur. Rüyada İnek sütü görmek: Bekâr için evlenmeye, fakir için rızık ve mala, hasta için de şifaya delâlet eder.

Rüyada inek sütü dağıtmak: Rüyada inek sütü dağıtmak, devlet reisine yakınlığa ve ondan gelecek hayırlı mala delâlet eder. Rüyada bir ineği sağdığını ve onun sütünü dağıtmak, o sene içinde çok hayra ve nimete ermeye işarettir.

Cabir'ül Mağribî'ye göre; İneği sağıp sütünden içmemek, mal biriktirmektir. Fakat onu harcamaz. Rüyada inek sütü helal maldır. Sütlü inek hayır ve menfaat sahibine delalet eder.

Rüyada İnek Sağmak

Bir kimsenin rüyasında inek sağdığını görmesi bu rüya o kimse için nimete ve zenginliğe delâlettir. Rüyada doğuracak halde hamile bir inek görmek, iyilik ve menfaate ve bol rızka alâmettir. Bir ineği sağdığını gören kimse, mal biriktirir. Bir inek bulup onu eve götürdüğünü gören kimse, hayra erişir.

Rüyada İnek Yavrusu Görmek

Rüyada inek yavrusu görmek, gören kişinin işlerinin kolaylığına, berekete, nimete ve zahmet çekmeden elde edeceği mülkün işaretçisidir. Süt emen inek yavrusu görmenin, bekâr için evlenmeye yorumlanır. İnek yavrusu, maddi sıkıntı çeken için para ve mal, hasta içinse şifa ifade eder.

Rüyada inek yavrusu görmek bereket ve rızık olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin zenginliğine, yaptığı işlerde kazançlı çıkacağına ve kazandığı paradan bereket göreceğine delalet eder. Rüyada inek yavrusunu görmenin kişinin varmak istediği hedefe ulaşacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada ineğin doğurduğunu görmek

Rüyada inek görmek inek gibi ehli hayvanlar, nimete, berekete ve işlerin kolaylığına işaret eder. İnek tezeği görmek; gördüğünüz tezek miktarınca mal ve nimete erişmektir. Rüyasında ineğinin doğurduğunu gören kimsenin itibarı ve malı artar, iş kurar, bir çocuğu olur veya bekârsa evlenir. Bir ineğin buzağı doğurduğunu görmek de erkek çocuğa işarettir

İnek boynuzunuzun olduğunu görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.

Rüyada sarı inek görmek

İslami tabirlerde sarı rengi hastalık olarak edilmektedir. Bir kimsenin rüyasında sarı inek görmesi ise hasta olan kişinin iyileşeceği anlamındadır. Bazı rüya tabircilerine göre sarı inek gören kişi ve herhangi bir yakını için hastalıktan sonra şifa bulacağı, maddi sıkıntılardan kurlutlacağı, mutlu olacağı bazı gelişmeleri işaret etmektedir.

İnek ciğeri; mal ve nimete işarettir. İnek eti yemek; yıl içerisinde korkudan güvende olacağınıza, menfaat elde edeceğinize yorulur.

İneğin sütünü sağmak veya içmek zenginliğe, malın ziyadeleşmesine, izzet ve şerefe yorulur. İneği sadece sağmak mal biriktirip bundan sarf etmemeye delalettir. Kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır. Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir.

Rüyada kurbanlık inek görmek

Rüyada bir ineği kurban ettiğini görmek, tövbeye, ibadete devama ve sözde doğruluğa delalet eder. Bir kimsenin rüyasında görmüş olduğu kurbanlık inek rüyası, bütün keder ve gamdan kurtulacağını, sevinç ve berekete kavuşacağını, şiddetten kurtulup, ve hastalıktan şifa bulacağını işaret eder. Rüyada kurbanlık inek görmek çok hayırlıdır.

İnek sütü içmek: Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacaktır. Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder.

Rüyada Semiz İnek Satın Almak

Rüyanızda semiz bir inek satın aldığınızı görmeniz; sizin zengin bir kimse ile evleneceğinize, iş hayatında başarılı çalışmalara, para biriktireceğinize, bu parayı güzel işlerde harcayacağınıza işaret eder.

Rüyada İnekle Konuşmak

Rüyanızda bir ineğin sizinle konuştuğunu görmeniz; sizin herkesi şaşıracağı derecede zengin olacağınıza alamettir. Bir kimsenin rüyasında bir ineğin kendisine konuşup gittiğini görmesi; o yılın o kimse için iyi geçmeyeceğine tabir edilir.

kişinin rüyasında bir sığır tarafından ısırıldığını ve boynuzlandığını görmesi; o kişinin eşinin kendisine sıkıntı çıkaracağına işaret eder.

Rüyasında semiz bir sığırın etini alan, zengin bir kimseyle evlenir. Bir ineği sağdığını fakat sütünü içmediğini gören; mal biriktirir. Lakin onu harcamaz. Bir inekle konuştuğunu gören veya ineğin kendine doğru geldiğini gören, uğurlu bir yıl geçirir. Sığırın arkasını dönüp gitmesi ise, bu yorumun tam tersidir. Bir ineğin arkasından düşen, o sene sıkıntı çeker. Rüyada boynuzlu ineğin kendisine boynuzlarıyla vurduğunu yahut ısırdığını gören, bazı kimselerin ihanetine uğrar.

İmam Cafer Sadık (a.s) Rüyada inek görmek yorumu:

  1. Yöneticilik
  2. Mal
  3. Büyüklük
  4. Riyaset
  5. İyi geçecek bir yıl
  6. Bol menfaat.

Sâlimî'nin yorumu: Rüyanızda bir ineğin evinize girdiğini görmeniz; bir devlet büyüğünden elinize mal geçeceğine, rüyanızda bir inek bulduğunuzu ve bunu evinize götürdüğünüzü görmeniz; hayra erişeceğinize, rüyanızda bir ineğin yularından tutup götürdüğünüzü görmeniz; ahlâklı ve faziletli bir hanımla evleneceğinize yorumlanır.

İbn-i Sîrîn'nin yorumu: Rüyada besili bir ineği sağıp, sütünden içtiğini gören köleyse, serbest kalır ve efendisinin kızıyla evlenir, fakirse, zengin olur, zenginse, malı artar, hakirse, itibara kavuşur.

Rüyada inek kovalaması

Rüyada inek kovalaması mertebe ve helal maldır. Semiz İnek kovalaması zengin eş, zayıf inek kovalaması ise fakir eştir. Yeşil inek tarafından kovalanmak dindar, günahtan ve her türlü haramdan çekinen bir kimseye tabir edilir. Rüyada ineğin kovaladığını görmek; hayır ve menfaat sağlayan birine işaret eder.

Rüyada İneğe Binmek

El Salimi şöyle diyor: Bir ineğe binenin eline servet geçer. Yüklü inek görmek eşinin hamile kalmasına yahut bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye işarettir. İneğin kendine doğru gelmesi mübarek seneye, ondan uzaklaşması iyi olmayacak bir seneye delalettir. İneğin tırmalaması hastalığa, onlardan birinin üzerine sıçraması şiddet ve üzüntüye yorulur. Semiz bir ineğe bindiğini görmek zenginliğe, zayıfına binmek yoksulluğa; ineğe binmek bazen evlenmeye yorulur.

Rüyada İnek Sağmak

Rüyada memeleri süt dolu inek, bereketin ve bolluğun ifadesidir. Rüyada inek sağmak; çok mal ve rızk anlamına gelmektedir. Rüyada inek sağmak varlıklı bir yerden gelecek mal demektir. Bir ineği sağdığını gören kimse, mal biriktirir. Bir inek bulup onu eve götürdügünü gören kimse, hayra erişir. Kadının rüyada inek sağdığını görmesi, nimete ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada memeleri süt dolu inekler görmek, bereketin ve mutluluğun işaretidir. Hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akrabadır. İneği sağmak, kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır. Rüyada çok sütlü inek görmek, zengin akraba anlamına gelir.

Rüyada inek sağdığını görmek, güzel ilişkiye, siyasete ve rızık temin etmenin işaretidir. İneği sağıp sütünü içtiğini görmek, zenginliğe, şan ve şerefe delâlet eder. Rüyada bir kimsenin ineği sağdığını görmesi, sultan tarafından gelecek mal ve nimete alâmettir.

Rüyada bir tüccarın inekten süt sağdığını görmesi, helâl rızık ve kazanca delâlet eder. Ve sağdığı süt miktarınca dünya o kimseye meyleder. Bekâr bir kimsenin rüyada ineği sağıp sütünü içtiğini görmesi, saliha ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlettir.

Bir kimsenin rüyada inek ve manda gibi sütü ve eti helâl hayvanları sağdığını görmesi, helâl rızka, menfaat ve nimete alamettir.

Rüyada ineği sağıp sütünü içmek
İneği sağıp sütünü içtiğini görmek, fakir için zenginliğe, izzet ve şerefe delâlet eder. Zengin için de malının ve şerefinin artmasına işarettir.

inek sağmak

Rüyada İNEK Kesmek

Rüyada inek kesmek, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya yorumlanır. Rüyada inek kesen, korktuğu şeylerden kurtulur. Borcunu demeye delâlettir. Rüyada bir ineği kurban ettiğini görmek, tövbeye, ibadet ve taate devama ve sözde doğruluğa delâlet eder. Rüyada ineği boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve sürür alâmettir. Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.

Yine rüyada bir kurban veya eti için inek kesmek, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya, korkudan emin olmaya, borcun ödenmesine ve hacca gitmeye delâlet eder. Rüyayı gören hasta ise Allahu Teâlâ o kişiye şifa ihsan buyurur.

Rüyada inek kesip halka kurban eti dağıttığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, izzet ve şerefe, ecir ve sevaba delâlet eder. İnek kurban ettiğini görmek, onlardan gelecek menfaatlere ve helal rızka işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
1041 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

1 Yorum

ece

ece

10 ay önce

rüyamda arabanın içinde oturuyorken sinirli siyah beyaz bir inek arabayı uçurumdan atmaya çalışıyordu o sırada kahverengi bir at arabayı dikine çekerek beni kurtarmaya çalıştı ve sonra inek ve at dövüştüler

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi