Rüyada Yılan Görmek

Rüya tabirlerinde yılan görmek şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır. Bir kimsenin rüyasında yılan görmesi farklı şekilde tabir edilir. Çünkü yılanın görülme şekline göre farklı anlamı bulunmaktadır. Şöyle ki; Rüyanızda yılan öldürmek ya da görmüş olduğunuz rüyada yılanın size saldırıp, ısırması(sokması) olabilir. Bazen rüyamızda Siyah, yeşil, sarı ve beyaz renkte yılanlar görülebilir. Rüya aleminde bazen evde, yatakta yavru yılanlar dolaşabilir. İşte tüm detaylarıyla rüyada yılan görme

Rüyada Yılan Görmek

İmam Cafer Sadık (a.s): da yılan görmenin on anlamı vardır: Gizli düşman, Geçim, Esenlik, Yöneticilik, Ordu komutanlığı, Baht, Kadın, Murat, Erkek evlat ve sel. Yılan görmek; cimri bir arkadaş edineceğinize de işaret ediyor olabilir. İbn-i Sîrîn Hazretlerine göre ise rüyada yılan görmek gizli düşmana yorulur. Günümüz tabircileri ise rüyada yılanın görülmesini bir entrikaya karşı dikkatli olmanız gerektiğine işaret etmişlerdir.

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada yılan görmek, gizli düşmanlık, kıskançlık, hile, musibet, ölüm, sel; duruma göre devlet, saltanat, yöneticilik, hayırlı geçim, esenliğe çıkma, hazine, evin hanımı ve evlatla yorumlanır. Etrafında birçok yılan görenin ları kendisine düşmanlık ederler; bu yılanların kendisini soktuğunu gören kimse, akrabalarının zararına uğrar.

Kobra yılanı görülmesi

Rüyada Yılan Görmek Neye İşarettir?

Bazen de yılan küffara(kafirler) ve bid'at(sonradan ortaya çıkan şey) sahiplerine işaret eder. Yılan, sel ve devlete delâlet eder.

Rüyada Yılan Öldürmek

Yılan öldürmek; düşmanı yeneceğinize veya etkisiz hâle getireceğinize işarettir. Rüyada küçük bir yılanı (yılan yavrusunu) öldürmek çocuğun hastalanmasına işarettir. Bazen rüyada yılan öldürmek, evlenmeye işaret eder.

Bir yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır. Bir yılanı yaktığını görmek, düşmanı olan birini öldürmeye işarettir.

Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.

Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehire sahip olur. Öldürdüğü yılanlar diğer yılanlar gibiyse, melikin askerlerinden birini öldürür.

Bir kimse rüyada yılanı öldürdüğünü görse, rüya sahibinin düşmanlarından birinden kurtulacağına, o kimsenin zararı kendisine erişmeyeceğine işaret eder. Eğer evinde bir yılanın gezindiğini görürse, rüyayı görenin si içinde bir düşmanı olduğuna hükmedilir. Şayet yılanı öldürüp etini yediğini görürse, rüya sahibinin düşmanının malından yiyeceğine işaret sayılır.

Kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesine işarettir.

Bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmaya işarettir.

Rüyada Yılan Sokması

Yılan tarafından sokulmak; bir kimsenin hile ve entrikaları yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza yorumlanır. Rüyada yılan soktuğunu görmek, bir musibetle karşılaşmaya ve kurtulma ümidinin azalmasına işarettir. Rüyada bir yılan tarafından sokularak zehirlendiğini ve vücudunun şiştiğini görmek, bir düşmanlık sebebiyle istenmeyen bir durumla karşılaşmaya işarettir.

Rüyada Yılan Isırması

Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.

yılan kendini ısırırsa, düşmanı ona zarar ve eziyet verir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından erişecek eza ve meşakkate işarettir. Kobra yılanı tarafından ısırılmak; kötü arkadaşlardan veya arkadaşlıklardan uzak durmanız gerektiğine, aksi takdirde zarar göreceğinize işarettir.

Yılan eti yemek; mal ve menfaat elde edeceğinize...

Yılanla dövüştüğünüzü ve onu alt ettiğinizi görmek; düşmana galip geleceğinize...

Yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunuzu veya kucağınıza aldığınızı görmek; mal ve menfaat elde edeceğinize...

Evinize yılan girdiğini görmek; bir sıkıntı yaşayacağınıza...

Evde yılan olduğunu görmek; gizli düşmanınızın aileden biri olduğuna...

Çölde yılan görmek; düşmanınızın yabancı olduğuna...

Yılanla boğuştuğunuzu görmek; düşmanla husumet edeceğinize...

Yılanın size galip geldiğini görmek; düşmanınıza yenik düşeceğinize...

Sizin yılana galip geldiğinizi görmek; düşmanınızı alt edeceğinize...

Yılan eti yediğinizi görmek; hükümet işlerinde yüksek bir mevkie geleceğinize...

Yılanı ikiye ayırdığınızı görmek; düşmanınızın malını yiyeceğinize...

Ölmüş bir yılan görmek; bir afetin sizden uzaklaşacağına işarettir.

Kirmanî: Beyaz bir yılan yakaladığınızı görmek; büyüklüğe...

Yılanın sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın zayıf olduğuna...

Siyah yılanlar görmek; düşmanınızın çokluğuna...

Yeşil yılan görmek; düşmanınızın zahit ve salih biri olduğuna...

Sarı yılan görmek; düşmanınızın hasta olduğuna...

Kırmızı yılan görmek; düşmanınızın zevke düşkün biri olduğuna...

Etrafınıza çok sayıda yılan toplandığını görmek; akrabalarınızın size düşman olacağına işarettir.

þCabir Mağribî: Ağzınızdan, burnunuzdan, kulağınızdan vs. yılan çıktığını görmek; çocuklarınızın size düşman olduğuna veya olacağına...

Herhangi bir zarar görmeden yılan yakalamak; saygınlık kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir.

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder.

Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delâlet eder. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap etitği-ni görmek, düşman ile sulh olmaya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.

Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.

Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine alâmettir.

Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata delâlet eder.

Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder. Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delâlet eder.

Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.

Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı birinin veya oranın reisinin ölümüne delâlet eder.

Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.

Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen akraba ve ailesine işarettir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer bitirir.

Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.

Yılın rüyası, kâfirlere, dinin aslında olmayan şeylere yakınlık duyan bid'at ehli insanlara, sel ve âfete, hilekâr bir düşmana veya insanın nefsine işaret eder.

Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlâklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir.

Yılanın sivri dişleri, düşmanın gücüne işarettir.

Arkadan yürüyen yılan, sinsi ve hile yapmayı düşünen bir düşmana işarettir.

Küçük yılan, küçük çocuğa işarettir.

Rüyada ölü bir yılan görmek, kendinin herhangi bir gayreti olmadan, Allah'ın (c.c) düşmanını helâk etmesine işarettir.

Rüyada arkasından yılan çıkardığını görmek, akrabalardan gelecek bir musibete işarettir.

Rüyada sokaklarda yılanların gezindiğini görmek, orada bir savaşın çıkmasına işarettir.

Rüyada yılan avladığını görmek, düşmana hile yaparak ondan bir şey elde etmeye işarettir.

Rüyada bir yerden yılan çıktığını görmek, orada meydana gelecek bir azaba işarettir.

Rüyada bir yılanın deliğinden girip çıktığını gören kimseye, şeytan tasallut olur ve onu mahzun eder.

Rüyada evine yılan soktuğunu görmek, kendisine hile yapacak bir düşmana işarettir.

Yılanın bir evden çıktığını görmek, o evin harap olmasına işarettir.

Evin içinde görülen yılan, içerideki bir düşmana; evin dışında görülen yılan, dışarıdaki bir düşmana işaret eder.

Rüyada evinin yılanlarla dolduğunu, fakat bunlardan korkmadığını gören kimse, kendi evinde nefsine düşkün ve müslümanlara düşman olan kimseleri görür.

Rüyada birtakım yılanların zararsız bir şekilde evine girip çıktıklarını görmek, akrabalardan olan düşmanlara işarettir.

Zararsız yılanları kendi evinden başka bir yerde görmek, yabancı düşmanlara işarettir.

Ev yılanı, komşuya; sahra yılanı, yol kesiciye işarettir.

Yılanı iki parçaya ayırdığını görmek, düşmanın hilesini boşa çıkarıp, onu zararsız hale getirmeye işarettir.

Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören kimse, yüksek bir dereceye ulaşır.

Rüyada zehirsiz, zararsız, kendisine itaatli, istediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek, eritilmiş altın ve külçeler bulmaya ve bunları bir yere gömüp gizlemeye işarettir.

Önünde giden bir yılanı tuttuğunu gören kimse, korktuğundan kurtulur.

Yılanı tuttuğunu gören kimseye, bir düşman tarafından emniyet içinde mal gelir;

Rüyada yılanın zehrinin kendine tesir edip, et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görmek, düşmanı ile yapacağı bir mücadeleyi kaybetmeye, çoluk çocuğun muhtelif şehirlere dağılmasına; eğer bu durumda öldüğünü görse, düşmanı tarafından öldürülmeye işarettir.

Yılanın uçtuğunu görmek, düşmanın başka bir yere gitmesine işarettir.

Rüyada ölü yılan görmek, düşman şerrinden emin olmaya işarettir.

Yılanın eti, derisi, kanı, düşmanın malıdır.

Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve itibara işarettir.

Yılan yumurtası veya yavrusu, zayıf bir düşmanla yorumlanır.

Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören kimse, düşmanıyla barışır, hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.

Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören kimse, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar.

Yılanın kendisine itaat ettiğini görmek, makam ve itibar sahibi olmaya, servetin artmasına ve nimete işaret eder.

Bir yılanla uğraştığını görmek, kendine düşman olan birinden zarar görmeye; yılanla kavga ettiğini görmek, düşmanı ile kavga etmeye işarettir.

Yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata işarettir.

Bir madenden, özellikle altın ve gümüşten yılan görmek, büyük bir hayra işarettir.

Beyaz bir yılan tuttuğunu gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yüksek bir makama çıkar.

Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir.

Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir.

Rüyada karayılan görmek, mala da işaret eder.

Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir kimseyle arkadaşlık yapmaya veya mala işarettir.

Rüyada görülen yeşil yılan, din karşıtı bir kimsenin sembolüdür.

Sarı yılan görmek, zayıf düşman veya hastalığa işarettir.

Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir.

Rüyada kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden kimse, servet sahibi olur, şansı yaver gider.

Ayaklı yılan, güçlü bir düşmana işarettir.

Yılanların gözü önünde yürüdüklerini veya etrafında dolaştıklarını görmek, beraberinde bulunan ve kendilerinden herhangi bir zarar gelmeyecek düşmanlara işarettir.

Rüyada yılanları çiğneyerek onların etrafında gezindiğini görmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.

Boynuzlu, tırnaklı ve pençeli yılan, haşin, kıskanç ve büyük bir düşmana işarettir.

Bir yılandan korktuğunu görmek, düşmanının şerrinden emin olmaya işarettir.

Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.

Ağzına yılan girdiğini görmek, büyük bir ilme kavuşmaya ve düşmanı kahretmeye işarettir.

Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ferahlık, sevinç ve rahata; yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerde bir liderin ölümüne işarettir.

Burnundan, memesinden veya cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görmek, evlat tarafından görülecek düşmanlığa işarettir.

Rüyada yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet ve saltanata nail olmaya işarettir.

Yılanın kulağından veya göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder.

Ağzından yılan çıktığını görmek, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğramaya işarettir.

Hasta bir kimsenin ağzından yılan çıktığını görmek, onun ölümüne işarettir.

Rüyada elbisesinin yeninden yılan çıktığını görmek, oğlunun kendisine düşman olmasına işarettir.

Rüyada yakasında ve kolunda beyaz, küçük yılanlar olduğunu ve bunlardan korkmadığını görmek, fayda görülecek bir mala işarettir.

Boğazından çıkan yılanın toprağa girdiğini gören kimse, yakın zamanda vefat eder.

Rüyada beline yılan sardığını görmek, kemer takmaya işarettir.

Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir zatla arkadaşlık etmeye işarettir.

Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek, sevinmeye işarettir.

Bir yere yılan düştüğünü görmek, oranın yöneticisinin ölümüne işarettir.

Rüyada Yılan Başı Görmek

Başının üzerinde yılan görmek, devlet ve hükümet nezdinde (yanında) itibar görmeye işarettir. Yılanlarla dolu bir kap görmek, müslümanlara düşmanlık etmeye işarettir. Rüyada yılan tutan kimse (yılancı) görmek, düşmanı idare etmeye, şerli kimselerle onlardan zarar görmeden geçinme yeteneğine işaret eder. Hasta bir kimse, yanında yılanlar bulunan bir yılancı görse, ömrü uzun olur.

Rüyada görülen yılan düşmana çağrışım yapar. Bazan hain, ahlâksız bir kadına veya komşuya; bazan da arkadaşa, yakın bir akrabaya işaret sayılır. Kimi zaman zevcenin İhanetine, düşmana galip gelmeye; kimi zaman da, değerli bir mala, hayırsız evlâda yorumlanır.

Bazan rüyada görülen küçük yılan, küçük bir çocuğa çağrışım yapar. Siyah yılan ise en sefil düşman olarak tanımlanır. Yılanın beyazı ise zayıf ve güçsüz bir düşmana işaret eder. Rüyada görülen su yılanı da değerli mal olarak yorumlanır.

Rüyada Yılan Deliği Görmek

Bir kimse rüyada yılanın deliğinden çıktığını görse, rüya sahibinin çok üzüleceği bir haber alacağına işaret eder. Eğer vücudunun herhangi bir yerinden bir yılan çıktığını görürse, rüyayı görenin evlâdından düşmanlık göreceğine hükmedilir. Şayet kendi yatağında bir yılan görürse, rüya sahibinin eşinin kendisine sıkıntı yapacağına işaret sayılır.

Bir kimse rüyada ağzından yılan çıktığını görse, rüya sahibinin bilmeden ağzından çıkan bir söz yüzünden başının belaya gireceğine işaret eder. Eğer ağzına bir yılanın girdiğini görürse, o kimsenin ilim öğrenip yüksek bir makama erişeceğine hükmedilir. Şayet, kulağından veya karnından bir yılanın çıktığını görür ise, rüya sahibinin günahkâr bir kimse olduğuna yorumlanır. Veya o kimsenin inancını kaybederek haram işler yapacağına işaret sayılır.

Bir kimse rüyada başının üstünde yılanın çöreklendiğini görse, rüya sahibinin düşmanlarının yardımıyla önemli bir makam elde edeceğine, fakat huzurunun bozulacağına işaret eder. Eğer yılanı tutup torbaya koyduğunu görürse, rüyayı görenin düşmanlarına istediğini yaptıracağına yorumlanır. Şayet evinde ölü bir yılan görür ise, rüya sahibinin düşmanlarından birinin öleceğine işaret sayılır.

Kimi zaman rüyada görülen sarı yılan hastalığa çağrışım yapar. Kırmızı yılan ise, akrabadan bir düşman olarak tanımlanır. Yılanın alacalı olanı ise komşu düşmandan birine işaret sayılır. Rüyada görülen yılan yumurtası ise, zayıf bir düşmana işarettir.

Sıkıntılı bir kimse rüyada bir yılanın yükseklere doğru tırmandığını görse, sıkıntıdan kurtulup ferahlayacağına işaret eder. Hasta bir kimse bu tür bir rüya görürse, sağlığına kavuşacağına hükmedilir. Eğer yılanın yüksek bir yerden indiğini görürse, o çevreden değerli bir kimsenin öleceğine işaret sayılır.

Bekâr bir erkek rüyada beline bir yılanın sarıldığını görse, zalim bir kadınla ilişki kuracağına işaret eder. Eğer yılanı yatağına aldığını görürse, rüyayı görenin o kadınla evlenip hayatını mahvedeceğine hükmedilir. Şayet yılanı ortadan kestiğini görür ise, kadını boşayıp rahatlayacağına işaret sayılır.

Kişinin rüyada yılan tutan birini görmesi, kötü ve şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir.

Bazı kere de yılan tutanı görmek, bir kimsenin ardınca gidip izini takip etmeye delâlet eder.

Rüyada yılanlara afsun okuyanı görmek, yalancı ve hilekâr kimseye delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın yılancının yanında yılanlar olduğunu görmesi, ömrünün uzun olmasına işarettir.

Rüyada yılancının yanında yılan değil de, ipek böceği görülürse, rüya sahibinin tevbesine, fakir ise zenginliğe delâlet eder.

Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, su yılanı görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine delâlet eder.

Rüyada yılanlar dolu bir kap görmek, rüya sahibinin müslümanlara karşı düşmanlığına delâlet eder.

Rüyada yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye delâlet eder.

Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına delâlet eder.

Yanında yılan cinsinden bir şey olmayıp, ipek böceği olursa ve rüya sahibi de isyankâr ise tevbesine, fakir ise zenginliğine delâlet eder.

Bazan da rüyayı gören kötü bir sanattan iyi bir sanata geçer. Bazan da yılan tutan kimseyi görmek birisinin ardısıra gidip izine düşen kimseye, iğne, kılıç ve bıçak gibi dürtücü ve acıtıcı şeyleri yapan sanatkâra delâlet eder.

Bazan da bu rüya arap olmayan câriye ve köle satan ve simsarlığını yapan kimseye delâlet eder. Bu rüya cüzzam hastalıklarına da delâlet eder.

Yılanlara afsun okuyan kimseyi görmek, yalancı kimseye delâlet eder.

Rüyada iri ve uzun yılan görmek, sahra ve vadi ile korkuya delâlet eder. Bazan da, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlâttan düşmanlığa delâlet eder. Bazan da, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya delâlet eder.

Rüyada Dev Yılan Görmek

Rüyada büyükçe iri ve uzun su yılanı zalim için yardımcıya, hâkim için ilâma delâlet eder. Rüyada dev iri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük saltanata ve kuvvetli velâyete nail olur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı kocaman cüsseli yılan rüyayı gören kimsenin kuvvet ve devletidir. Bu yılanın tenasül uzvunu yuttuğunu gören kimsenin hanımı kötü sözlü olur.

Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.

Yılan, mal sahibi düşmandır. Çünkü rüyada zehirin tâbiri maldır.

Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.

Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur.

O yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını gören kimsenin düşmanı ölür ve kendisi onun malına varis olur.

Rüyada Yılan Isırması

Rüyada yılanı yaktığım görse, sultan o kimsenin düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.

Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.

Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine delâlet eder ve düşman o yer halkına galip olur.

Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.

Yılan, sultana mensup, çok zalim ve düşmanlığı gizli ve kahredici kötü görünüşlü bir kimsedir.

Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir.

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.

Bir kimseye bir yılan yumuşak ve lâtif söz söylese, o kimseye, düşmanı tarafından halkın taaccüb edeceği bir hayır erişir. Eğer yılan kendisine, gök gürler ve şimşek çakar gibi şiddetli ve dehşetli söz söylese zulüm düşmanına döner. Ancak, bununla beraber yılan sokar ve ısırırsa bu halde zulüm düşmana ait değildir. Çünkü iş, sözden kuvvetlidir. Bu tâbir iş üzerine yapılır ve söz terkedilir. Sonunda zafer zulmedilenler üzerine olur ve o düşmandan kurtulur.

Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna delâlet eder.

Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.

Zafer, onlardan galip gelen içindir. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halâs olmadan ümid kesilir. Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.

Rüyada boynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse hanımını üç talâkla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.

İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, evlâd ve akraba sahibi reis ve düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.

Yılanı kesip üç parça ettiğini görse, düşmanı ile kavgaya girişir ve düşmanına galip gelir ve kendisine düşmanından üç kimsenin boynu eğri ve itaatkâr olur. Onlardan birisi reis, diğeri zengin, ötekisi ise akraba ve evlâd sahibi biridir.

Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.

Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihad yüzünden helâl mala nâil olur.

Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.

Yılanın zehiri kendLine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlûp olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür.

Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.

Yılana döndüğünü gören kimse bir halden diğer hale geçer, Müslüman cemaatına düşman olur.

Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.

Rüyada görülen su yılanları maldır.

Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır.

Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine delâlet eder.

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır.

Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana delâlet eder.

Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Çünkü bir kimse bir şeyden korksa halbuki o şey tarafından görülmese, o korktuğu şeyden emin olmasına delâlet eder.

Bir kimse rüyada yılanı kendisine doğru çektiğini görse, düşmanın haram olarak malını alır ve ona galip gelir.

Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allahü Teâlâ düşmanını helak eder.

Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalaarından olan düşmana delâlet eder. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına delâlet eder.

Yılanın iç yağı ve eti, düşman tarafından helâl mal veya düşmandan elde edilecek tiryaktır.

Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder. Bu rüyayı gören melikse, diğer bir meliki kahreder veya zahmet çekmeden onu öldürtür.

Yılanın derisini altından olarak bulduğunu görse, Kisra meliklerinden bir hazine bulur.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.

Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir reis ölür.

Yılanla konuştuğunu görene Mısır Firavunlarından bir düşman çıkar.

Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder.

Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba delâlet eder.

Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nâil olur.

Başında yılan olduğunu görenin şanı melikler yanında yüce olur.

Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura delâlet eder. Boynuzlu yılan görse, eğer lâyıksa Melikin veziri olur, tüccarsa ticaretinde kazanç sağlar.

Bir kimse siyah yılanlardan büyük bir topluluğa sahip olduğunu görse, askere kumandan ve büyük mülke nâil olur.

Sidik yolundan çıkan yılan, çocuğa delâlet eder. Su yılanı maldır.

Bostanmın yılanlarla dolduğunu görse, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delâlet eder.

Rüyada Yılan görmek

Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur. Ve içerisinde yaşayanlar helâk olurlar.

Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine delâlet eder.

Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder.

Bir kimse kendi ağzından, burnundan, sırtından yahut tenasül uzvunun deliğinden bir yılan çıktığını görse o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer yılanı kulağından, karnından ön ve arkasından çıktığını görse o kimse günah işler ve dininde aşırılığa gider.

Karın yılanı (solucan), insan ile beraber sofrasından yemek yiyen akraba ve ailesine delâlet eder. Bundan dolayı solucandan nefret edilen bir şeyi görse, birlikte yemek yediği birisinden ayrılır.

Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar.

Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir.

Ev yılanı komşu, sahra yılanı, yol kesicidir.

Ağızdan yılan çıkması

Lütfen Rüyaya puan verin!
1465 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

6 Yorum

Zuzu

Zuzu

10 ay önce

Merhabalar rüyamda turuncu ve siyah halkaları olan zehirli bir yılan gördüm cesur davranıp başını tuttum uzak tutmaya çalıştım ama başını eğip elimi ısırdı yorumlar mısınız?

Emel

Emel

10 ay önce

Farklı günlerde üç kez yılan gördüm rüyamda. Birinde normal bi yılan vardı ve korkuyodum onu hatırlıyorum. Ikincisinde yeşil kırmızı gözlü bi yılan vardı ve bi adam elinde tutup bana doğru getiriyordu ben kaciyodum en son koltuğa düştüm yılan Sağ ayağımı soktu. Garip ama uyandığımda ayağım uyuşmuştu. Üçüncüsü de annemle mutfaktaydım annem kıpırdama demişti ve bende durup etrafa bakarken birden bulaşık makinesinin içinde küçük sarılı siyahlı bi yılan girdim anneme Hemen yavaşça yanıma gelmesini söyledim yılan sıçradı ben elime korksamda bıçak aldım yılan tekrar sıçradı ama bu sefer bize doğru geldi annem arkamdaydı bende bıçağı yılana doğru salladım sanirim darbe yemişti ama tam anlayamadan uyandım. Uyandığımda da korkudan ağlamaya başladım.

Melahat

Melahat

1 yıl önce

Merhaba ben bu gece rüyamda dört başlı yılan gördüm peşimden koştu ben korkarak kaçtım yanımdaki iki insanı ısırdı. Ben sürekli kaçtım yılandan korkuyla

Begüm

Begüm

1 yıl önce

Rüyamda dev gibi çok büyük ve sonu olmayan yılanlarin bütün okulu sardigini gördüm yüzlerini görmedim ama bütün okulu saran dev yılanlar vardı siyah ve dev gibi onlarla mücadele ediyorduk hatta çeşit çeşit dev böcek türleri de gördüm bu ne demek bana yardımcı olur musunuz?

sirma

sirma

1 yıl önce

rüyamda sarı 30 santim kadar bir yılan evin içinde kıvrılarak gezdi sonrada kayboldu birde gözüm çıktı diyorum ama çıkan gözüm deyil mavi yeşil karışımı bir yatay boncuk

Anıl

Anıl

1 yıl önce

Merhabalar. Ben bu geceki rüyamda yolda yürürken yolumun üzerindeki yılanı fark etmedim ve tam yanına yaklaştığımda bana saldırdığını gördüm. Sonra yere düştüm ve bacağıma dolanan yılanla cebelleşirken bir kız geçiyordu yanımdan. Ondan yardım istedim ve o da beni bu yılandan kurtardı. Bacağıma baktığımda yılanın kuyruğu kopmuştu ve üzerimdeydi. Elimle onu yere attım. Yılan su yeşili gri karışımı bir renkteydi. Ve kızla beni kurtarmasından sonra biraz yürüdük ve bi taş duvarın üstüne oturup sohbet ediyorduk. Benim uzun bir ilişkim bitti. Çok sevdiğim kişi benden ayrıldı. İlk gecesinde bu rüyayı gördüm. Yardımcı olur musunuz lütfen.

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi