Kale

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya ilinin bir ilçesi olan Kale hakkında bilgiler: Yüzölçümü 194 km2 dir. Rakım 740 metredir. Posta kodu: 44400, İl alan kodu: 422 ve İl plaka kodu: 44'tür. Malatya’ya uzaklığı 42 kilometre mesafededir.

Tümünü Göster

Kale haber ve gelişmelerinin bulunduğu sitemizde ilçenin komşuları şu şekildedir: Malatya'dan Elazığ'a uzanan E-23 Karayolu üzerinde bulunan ilçenin Güneyinde Pütürge, batısında Malatya İl Merkezi, Kuzeyinde Karakaya baraj gölü havzası Elazığ-Baskil İlçesi yer alır. Doğusunda ise, Elazığ İli yer almakta olup, Kömürhan karayolu köprüsü İl ve İlçe sınırıdır.

Malatyanın bir ilçesi olan Kale'nin doğusunda Fırat'ın çizdiği yay içerisinde Kuzey yarım kürede 38-39 derece doğu meridyenleri ile, 38-39 derece kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.

Kale ilçesinin eski adı "İzollu"dur. Köydeki eski bir kaleden bu yeni ismini almıştır. Malatya'nın en zengin ve en yeşil ilçesidir. İlçede bulunan ve şimdi Karakaya Baraj Gölü altında kalan Pirot höyük, bu bölgede çok eski zamanlardan beri yerleşimin olduğunu göstermektedir.

Günümüzde bölgede yaşayan İzol aşiretinin 1600'lü yıllarda Şanlıurfa'dan bu bölgeye göç ettikleri Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de belirtilmektedir. İlçe yerel olarak izollu adı ile tanınmaktadır. İzollu bölgesi aslen ortasından geçen Fırat Nehri nedeniyle (Karakaya barajı) Elazığ ve Malatya tarafı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yöre halkı kendini izol aşireti olarak tanıtmakta.

Kale ilçesi; Malatya-Elazığ karayolunun 45. km'sinde olup Kömürhan Köprüsü ilçe sınırları içerisindedir. Dağınık bir yerleşim şekline sahiptir. Kale ilçesinin temel geçim kaynağı kaysı olup az miktarda çilek üretimi ve hayvancılık da vardır. İlçe daha önce merkeze bağlı bir nahiye iken 1990'da çıkan kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.

Kale Yeryüzü Şekilleri

Malatya İl alanının Alp kıvrımlaşması sırasında şekillenmesinden sonra III. Zaman sonlarıyla IV. Zaman başlarında ortaya çıkan tektonik hareketler sırasındaki kırılma ve kıvrılmalarla kimi kesimleri yükselmiş yada çökmüştür. İl alanlarında şiddetli bir aşınma olmuş çöküntü alanları alüvyonlarla dolmuştur. Kale (İzollu) ovası da bu gelişmelerle ortaya çıkmıştır.

Güneydoğu torosların güney kolunu oluşturan dağlar Malatya dağları (Torosları) diye isimlendirilir. Bu dağlık sıra Kale İlçesinin güneyinden geçerek fıratın açtığı Kömürhan boğazında son bulur ki bu dağlar Kale'de Şakşak dağları ismini alır. Şakşak dağının zirvesi 2424 M'dir. Pütürge ile Kale ilçesi arasında sınır çizer.

Malatya Ovasının doğusundan Kömürhan boğazına kadar uzanan kesimdeki irili ufaklı düzlüklere izolu ovası adı verilmektedir.

Bu ovanın bir kısmı Karakaya baraj gölü sularının altında kalmıştır. Genellikle volkanik yapı olan bu kesimdeki en önemli ovalar Bezikan, Bük, Mestikan ovalarıdır.

Akarsuları İlçenin baraj gölüne dökülen önemli akarsuları Mahmutdursun çayı, Üçdeğirmen (Bekirhan) çayı, Urisniye çayı ve dedelay çaylarıdır. Bu küçük çaylar ilkbahar yağışlarıyla fazla miktarda su taşıyan yazın ise kuruyan küçük çaylardır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Kale ilçesi Malatya ilinde en ılıman iklime sahip bir yöredir. Akdeniz iklimine yakın bir iklim tipi gözlenmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 14 C civarındadır. Yağışların mevsimlere dağılımında kış ve ilkbahar yağışlarının hemen, hemen eşit olduğu görülür. Yağış en çok Nisan ayında , en az ise temmuz ; Ağustos aylarında düşmektedir.

Bir tarafı baraj gölü , bir tarafı şak, şak dağlarıyla çevrili olan ilçe doğal bitki örtüsü yönünden yoksundur. Eskiden önemli bir bölümü meşe ormanlarıyla kap olan dağlık sahanın bu örtüsü zamanla yok olmasına rağmen bir bölümünde meşenin ve geniş yapraklı ağaçların olduğu, vadi yamaçlarında ise bodur ardıçlara , yabani meyve ağaçlarına vadi boylarında ise, söğüt ve kavak ağaçlarına rastlamak mümkündür.

Kale'den Son Haberler