Rüyada Tuvalet Görmek

Rüyada tuvalet görmek, temizlemek, yapmak nedir? İşte tüm detaylarıyla rüyada tuvalette girmek, tuvalet aramak, bulamamak, işletmek ne demek? yorumu ve anlamı.

Rüyada Tuvalet Görmek

Rüyada tuvalet görmek, nakit paraya, mala, defineye, erzak depolanan yere, dükkân veya mağazaya işarettir. da tuvalete gitmek bazen rızık kazanmak için çalışıp çabalamaya işarettir. Rüyada tuvalet yapmak Aile fertlerinin nafakalarını kısmaya, evli çiftlerin baş başa kalmasına, insanlardan uzak yaşama arzusuna, temizliğe özen göstermeye, rahatlığa ve düşünmeye işaret eder.

Rüyada Tuvalet Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada temiz bir tuvalet görmek, hanımın iyi hallerine, hoş geçim sahibi biri olduğuna işaret eder.

Rüyada geniş tuvalet görmek, eşinin uyumlu biri oluşuna işaret eder.

Dar ve pis tuvalet, kadının, kocasının bazı huylarını beğenmediğine, bundan ciddi bir rahatsızlık duyduğuna işarettir.

Bazen rüyada dar ve pis tuvalet görmek, eşlerden birinden veya bireylerinden kaynaklanan sıkıntılara işaret eder.

Rüyada tuvaletin pis koktuğunu görmek, hanımın yaramaz söz söyleyen, gönül inciten biri olmasına ve öyle şöhret bulmasına işarettir.

Evli bir erkek, rüyada dar ve pislikle dolu bir tuvalet görse ve bu tuvalette ihtiyacını gidermek için çömelecek/oturacak yer bulamasa, bu rüya, hanımın kendisinden nefret ettiğine işaret eder.

Rüyada Tuvaletin Taşması

Rüyada tuvaletin taştığını görmek, hanımın hamile kalmasına, mal çokluğuna ve bu malı korumak için para harcamaya veya ev işleri için bir hizmetçi tutmaya işarettir.

Rüyada taşan tuvaletin ortalığı kirletmediğini ve kokmadığını görmek, hayırlı bir şeyin meydana gelmesine veya arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine işarettir.

Rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve bununla tuvalet deliğini karıştırdığını görmek, o evde eşinden boşanmış bir kadın bulunduğuna işarettir.

Rüyada tuvalete gitmek

Bazen bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarf etmesine işarettir. Rüyada tuvalete gitmek, kötü bir işten kurtulmaya, saf kalple kurtulmak anlamıyla tabir edilir. Rüya sahibinin tuvalete gidip, tuvaletini yaptığını görmesi üzerine çok az sayıda yorum vardır. Rüyada tuvalete gitmek açıklaması, göreve çağrılma şeklinde ifade edilir.

Tuvalet çukurunun kanla dolduğunu görmek, hanımın tedbirli ve tutumlu olmasına, kocasının müsrif davranmasını önlemesine işarettir.

Rüyada tuvalette mahsur kaldığını görmek, sıkıntıya işarettir.

Rüyada tuvalet içine bırakıldığını görmek, birinin hilesiyle karşılaşmaya işarettir.

Rüyada tuvalete bırakıldığını ve üzerine tuvalet kapısının kapatıldığını görmek, sıkıntıya işarettir.

Rüyada tuvalet yapmak

Kişinin rüyada tuvalet yapması insanın kendi ailesinden kaynaklanan sıkıntılarına, rızık temini için çalışıp çabalamaya, eşiyle baş başa kalmaya, malın stoklandığı depoya, dükkâna yorulur.

Rüyada tuvalet yapmak yalnızlık evine, temizliğe, tefekkür etmeye ve rahatlığa yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularına göre, rüyasında tuvalet yapmanın, önemli bir insanla karşılaşmak olduğunu belirtirler. Kimi tabircilere göre ise, rüyada tuvalet yapmak, dost kişilerden gelecek menfaate tabir edilmiştir.

Rüyada Temiz ve Pis Tuvalet Görmek

Temiz tuvalet eşinin iyi hallerine, genişliği onun uyumlu ve itaatli oluşuna tabir edilir.

Pis ve dar tuvalet, karısının kendisinden nefret ediyor olmasına; Lağımın (tuvalet kuyusunun) taşma endişesi olmadan dolması eşinin hamile olmasına, delalet eder.

Temiz tuvalet maddi durumun iyi olmadığını gösterir. Ama pis bir tuvalet büyük para ve servettir.

Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların nafakalarını kısmasına işarettir.

Bazen tuvalet görmek, hanımıyla baş başa kalmaya veya malını biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkâna işarettir.

Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir. Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına işarettir.

Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemezse ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazen de maksadının mümkün olmamasına işarettir.

Bazen tuvalet, kadınlara işarettir.

Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir. Tuvaletin temizliği hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkâr oluşudur. Kokusunun azlığı ise hanımının iyi olarak methedilmesidir.

Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, eşinin kendisinden nefret etmesine işarettir.

Eğer tuvalet pis kokuyorsa, eşinin yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece şöhret bulmasına işarettir,

Bir kimse rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunla tuvaletin deliğini karıştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadın bulunmasına işarettir.

Rüyada tertemiz ve pâk bir tuvalet görmek, zevcenin iyi ve hayırlı olduğuna işarettir. Rüyada görülen tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlığa da delâlet eder.

Rüyada tuvaletin dolup taştığını görmek, malın çokluğuna delâlet eder. Yine rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin zevcesinin hamile olduğuna işarettir.

Rüyada tuvalet kuyusunu derin bir halde görmek, rüya sahibinin hanımının kocasının işlerini görmesine işarettir. Rüyada taşan şeyden yediğini görmek, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden dönmeye ve onu vermemeye delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin zevcesiyle başbaşa kalmasına, malını biriktirdiği deposuna, içerisinde malı bulunan dükkanına veya hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada tuvalet dar ve pislikle dolu olup sahibi oturacak yer bulamadığını görmesi, hanımının kendisinden nefret etmesine delâlet eder.

Rüyada tuvalet içine bırakıldığını ve üzerine de kapının kapatıldığını görmek, rüya sahibinin vefatına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tuvalet görmek, kadınlara delâlet eder. Eğer görülen tuvalet temiz geniş ve kokusuz ise, onun hanımının iyi geçimli ve tutumlu olduğuna delâlet eder.

Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların nafakalarını kısmasına delâlet eder. Bazan tuvalet görmek, hanımıyla başbaşa kalmaya, gizli şeylerini bilen azad edilmiş cariyesine veya malım biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkâna delâlet eder.

Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.

Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına delâlet eder. Bazan bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarfetmesine delâlet eder.

Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemese ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazan da maksadının mümkün olmamasına delâlet eder.

Taşan şeyden yediğini gören kimse, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden döner. Yahut tekrar günah işlemeye başlar veyahut harap olan şeyi yer ve onun durumu: «Hediyesinden dönen, kusmuğunu yiyen gibidir.» hadîs-i şerîfince kustuğu şeyi yiyenin durumu gibi olur. Kusmak ise haram maldır.

Bazan tuvalet, kadınlara delâlet eder. Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir.

Tuvaletin temizliği hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkâr oluşudur. Kokusunun azlığı ise, hanımının iyi olarak methedilmesidir.

Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, hanımının kendisinden nefret etmesine delâlet eder.

Eğer tuvalet pis kokuyorsa, hanımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece şöhret bulmasına delâlet eder.

Rüyada Tuvaletin Derin Olması

Tuvaletin kuyusunun derin olması, hanımının kocasının işlerini görmesine delâlet eder.

Rüyada tuvaletin kuyusuna baktığını ve orada kan bulunduğunu gören kimse, hayız olduğu halde hanımına yaklaşır.

Tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görse, o kimsenin hanımının tedbirli oluşuna ve israf korkusundan dolayı kocasını çokça para sarfetmesinden meneder.

Bir kimse rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunla tuvaletin kuyusunu karıştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadın bulunmasına delâlet eder.

Taşma korkusu olmadığı halde tuvalet kuyusunun dolduğunu gören kimsenin hanımı hamiledir. Rüyada tuvalet içine bırakıldığını gören kimse hakkında, hile yapılır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
4415 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi