Rüyada Tuvalet Görmek

Rüyada tuvalet görmek, temizlemek, yapmak nedir? İşte tüm detaylarıyla rüyada tuvalette girmek, tuvalet aramak, bulamamak, işletmek ne demek? yorumu ve anlamı.

Rüyada tuvalet görmek, rüyayı gören kişinin mala kavuşacağına, nakit para elde edeceğine, define bulacağına, erzak depolanan yer alacağına, dükkân veya mağaza açacağına işaret eder. Rüyada tuvalet görmenin anlamı kişinin rızık kazanmak için çalışıp çabalayacağına, büyük kazanç sağlayacağına işaret eder. Rüyada görülen tuvalet aile fertlerinin nafakalarını kısmaya, evli çiftlerin baş başa kalmasına, insanlardan uzak yaşama arzusuna, temizliğe özen göstermeye, rahatlığa ve düşünmeye işarettir. Kimilerine göre rüyada tuvalet görmek, kişinin bundun sonraki hayatında rahata ereceği demektir. Bazı tabircilere göre de rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin bereketlenen kazancı sayesinde ihtiyaç sahibi kimselere yardım edeceği ve bundan sonraki hayatını huzur içinde geçireceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Tuvaletini Yapmak

Rüyada tuvaletini yaptığını gören kimse, helal rızka nail olur, muradına erer, şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında tuvaletini yapması, tuvaletini yapmak için acele ettiğini veya tuvaletini yaptığını görse, bu kimsenin rüyası paraya ve berekete nail olacağına ve kazanç elde edeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada klozete tuvaletini yapmak kişinin şansının artacağına ve kazancının bereketleneceğine delalet eder. Bu kişi rızık temininde zorluk çekmeyecek demektir. Rüyada büyük tuvaletini yapmak için klozetin kapağını açmak rüya sahibinin kazançlı ve bereketli bir çalışma hayatı olacağına delalet eder. Rüyada büyük tuvaletini yapmak yalnızlık evine, temizliğe, tefekkür etmeye ve rahatlığa erişeceğinize yorumlanır. Bazı rüya yorumcularına göre, rüyasında tuvaletini yapanın, önemli bir insanla karşılaşmak şeklinde belirtirler. Kimi tabircilere göre ise, rüyada tuvaletini yapmak, dost kişilerden gelecek menfaate tabir edilmiştir. Rüyada tuvalet yapmak Aile fertlerinin nafakalarını kazanmaya, karı kocanın baş başa kalmasına, insanlardan uzak huzurlu bir yaşama arzusuna delalet etmektedir.

Rüyada Tuvalet Yıkamak

Rüyada Tuvalet temizlemek, temizliğe özen göstermeye, rahatlığa ve düşünmeye işaret eder. Rüyada fırçayla bir tuvaletin klozetini yıkadığını görmek, halkın iş durumunun ve aile huzurunun yolunda olduğuna yorulur. Rüyada tuvalet yıkamak veya yıkandığını görmek, yahut temizlemek kederden kurtulmaya işaret eder. Rüyada tuvalet veya klozet temizlemek, günâhlardan tövbe etmeye, iman güzelliğine, insanları rahatsız eden durumları ortadan kaldırmaya, şeref ve itibara işârettir.

Rüyada Tuvalet Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada temiz bir tuvalet görmek, hanımın iyi hallerine, hoş geçim sahibi biri olduğuna işaret eder. Rüyada geniş tuvalet görmek, eşinin uyumlu biri oluşuna işaret eder. Dar ve pis tuvalet, kadının, kocasının bazı huylarını beğenmediğine, bundan ciddi bir rahatsızlık duyduğuna işarettir. Bazen rüyada dar ve pis tuvalet görmek, eşlerden birinden veya aile bireylerinden kaynaklanan sıkıntılara işaret eder.

Rüyada Pis Tuvalet Görmek

Rüyada tuvaletin pis koktuğunu görmek, hanımın yaramaz söz söyleyen, gönül inciten biri olmasına ve öyle şöhret bulmasına işarettir. Evli bir erkek, rüyada dar ve pislikle dolu bir tuvalet görse ve bu tuvalette ihtiyacını gidermek için çömelecek/oturacak yer bulamasa, bu rüya, hanımın kendisinden nefret ettiğine işaret eder.

Rüyada tuvalete gitmek

Rüyada tuvalet görmek, nakit paraya, mala, defineye, erzak depolanan yere, dükkân veya mağazaya işarettir. Rüyada tuvalete gitmek bazen rızık kazanmak için çalışıp çabalamaya işarettir. Bazen bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarf etmesine işarettir. Rüyada tuvalete gitmek, kötü bir işten kurtulmaya, saf kalple kurtulmak anlamıyla tabir edilir. Rüya sahibinin tuvalete gidip, tuvaletini yaptığını görmesi üzerine çok az sayıda yorum vardır. Rüyada tuvalete gitmek açıklaması, göreve çağrılma şeklinde ifade edilir.

Tuvalet çukurunun kanla dolduğunu görmek, hanımın tedbirli ve tutumlu olmasına, kocasının müsrif davranmasını önlemesine işarettir. Rüyada tuvalette mahsur kaldığını görmek, sıkıntıya işarettir.

Rüyada tuvalet içine bırakıldığını görmek, birinin hilesiyle karşılaşmaya işarettir. Rüyada tuvalete bırakıldığını ve üzerine tuvalet kapısının kapatıldığını görmek, sıkıntıya işarettir.

Rüyada Tuvaletin Taşması, Taştığını Görmek

Temiz tuvalet eşinin iyi hallerine, genişliği onun uyumlu ve itaatli oluşuna tabir edilir. Pis ve dar tuvalet, karısının kendisinden nefret ediyor olmasına; Lağımın (tuvalet kuyusunun) taşma endişesi olmadan dolması eşinin hamile olmasına, delalet eder. Temiz tuvalet maddi durumun iyi olmadığını gösterir. Ama pis bir tuvalet büyük para ve servettir. Tuvaletin temizliği eşinin iyi halli, genişliği ise, itaatkâr oluşudur.

Rüyada tuvaletin taştığını görmek, hanımın hamile kalmasına, mal çokluğuna ve bu malı korumak için para harcamaya veya ev işleri için bir hizmetçi tutmaya işarettir. Rüyada taşan tuvaletin ortalığı kirletmediğini ve kokmadığını görmek, hayırlı bir şeyin meydana gelmesine veya arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine işarettir. Rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve bununla tuvalet deliğini karıştırdığını görmek, o evde eşinden boşanmış bir kadın bulunduğuna işarettir.

Rüyada pisletilmiş tuvalet görmek

Bazen rüyada pislikle dolu tuvalet görmek, rüya sahibinin ailesinin keder ve sıkıntılarını bitirmek için çalışıp gayret göstermesine ve onların rızkını elde edeceğine işarettir. Bazen de rüyada pisletilmiş tuvalet görmek, eşiyle baş başa kalıp vakit geçirmeye veya malını biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkâna işarettir. Pisletilmiş tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir. Rüyada tuvaletin pisletilmesi, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir çocuğa sahip olacağına işarettir. Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemezse ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazen de maksadının mümkün olmasına işarettir.

Rüyada Geniş Tuvalet Görmek

Bazen tuvalet, kadınlara işarettir. Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir. Tuvaletin temizliği hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkâr oluşudur. Kokusunun azlığı ise hanımının iyi olarak methedilmesidir. Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, eşinin kendisinden nefret etmesine işarettir. Eğer tuvalet pis kokuyorsa, eşinin yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece şöhret bulmasına işarettir, Bir kimse rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunla tuvaletin deliğini karıştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadın bulunmasına işarettir.

Rüyada Temiz Tuvalet Görmek

Rüyada tertemiz ve pak bir tuvalet görmek, zevcenin iyi ve hayırlı olduğuna işarettir. Rüyada görülen tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlığa da delâlet eder. Rüyada tuvaletin dolup taştığını görmek, malın çokluğuna delâlet eder. Yine rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin zevcesinin hamile olduğuna işarettir. Rüyada tuvalet kuyusunu derin bir halde görmek, rüya sahibinin hanımının kocasının işlerini görmesine işarettir. Rüyada taşan şeyden yediğini görmek, bağışladığı veya başladığı şeyden dönmeye ve onu vermemeye delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin zevcesiyle baş başa kalmasına, malını biriktirdiği deposuna, içerisinde malı bulunan dükkânına veya hizmetçiye delâlet eder. Rüyada tuvalet dar ve pislikle dolu olup sahibi oturacak yer bulamadığını görmesi, hanımının kendisinden nefret etmesine delâlet eder.

Rüyada tuvalet içine bırakıldığını ve üzerine de kapının kapatıldığını görmek, rüya sahibinin vefatına delâlet eder. Bazı kere de rüyada tuvalet, kadınlara delâlet eder. Eğer görülen tuvalet temiz geniş ve kokusuz ise, onun hanımının iyi geçimli ve tutumlu olduğuna delâlet eder.

Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların nafakalarını kısmasına delâlet eder. Bazen tuvalet görmek, hanımıyla baş başa kalmaya, gizli şeylerini bilen azat edilmiş cariyesine veya malım biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkâna delâlet eder.

Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.

Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına delâlet eder. Bazen bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarf etmesine delâlet eder. Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemese ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, bazen da maksadının mümkün olmamasına delâlet eder.

Taşan şeyden yediğini gören kimse, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden döner. Yahut tekrar günah işlemeye başlar veyahut harap olan şeyi yer ve onun durumu: «Hediyesinden dönen, kusmuğunu yiyen gibidir.» hadis-i şerifince kustuğu şeyi yiyenin durumu gibi olur. Kusmak ise haram maldır. Bazen tuvalet, kadınlara delâlet eder. Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir.

Kokusunun azlığı ise, hanımının iyi olarak methedilmesidir. Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, hanımının kendisinden nefret etmesine delâlet eder. Eğer tuvalet pis kokuyorsa, hanımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasına ve öylece şöhret bulmasına delâlet eder.

Rüyada Tuvaletin Derin Olması

Tuvaletin kuyusunun derin olması, hanımının kocasının işlerini görmesine delâlet eder. Rüyada tuvaletin kuyusuna baktığını ve orada kan bulunduğunu gören kimse, hayız olduğu halde hanımına yaklaşır. Tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görse, o kimsenin hanımının tedbirli oluşuna ve israf korkusundan dolayı kocasını çokça para sarf etmesinden meneder. Bir kimse rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunla tuvaletin kuyusunu karıştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadın bulunmasına delâlet eder. Taşma korkusu olmadığı halde tuvalet kuyusunun dolduğunu gören kimsenin hanımı hamiledir. Rüyada tuvalet içine bırakıldığını gören kimse hakkında, hile yapılır.

Bir cevap yazın

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z