Rüyada Şadırvan Görmek

Ibni Şirin'e göre; rüyada Şadırvan görmek, din ile tabir olunmakla birlikte şadırvanın görülme şekline göre (şadırvanı yaptırmak, cami şadırvanı, şadırvanda su içmek, abdest almak) genel anlamda hayra yorumlanır. İşte tüm detaylarıyla rüyada şadırvan görmenin anlamı ve yorumu.

Rüyada Şadırvan Görmek Ne Anlama Gelir? Neye İşarettir?

da güzel ve mükemmel bir şadırvan görmek, rüyayı gören için yüksek bir rütbeye, güzel bir makama geleceği, bereketli, bol bir geçime, uzun ömre ve fazla rızka nail olacağına işaret eder.. Gördüğü şadırvanın kendi mali olduğu anlaşılır ise, yukarıda belirttiğimiz tabirlerin daha fazlası ile çıkacağına işarettir.

Bu şadırvanın önünde, arkadaşları ile beraber oturduğunu gören, sevinç ve feraha; geniş rızka ulaşır ve isteğine kavuşur.

Rüyada çok küçük bir şadırvan görmek, rızk darlığına, diğer bir rivayete göre de eğer şadırvan susuz ise. Ömrün kısalığına işarettir.

Şadırvanın büyük ve suyunun çok olduğunu gören, geniş bir rızk ve uzun bir ömür sahibi olur. Bir şadırvanın etrafında dolaştığını görenin ömrünün geri kalan kısmı yaşadığından daha az olur.

Bir şadırvan resmini ve o resmin kendisi ile konuştuğunu gören kendisiyle alay edilerek övülür. Bir şadırvanı sattığını veya birine hediye ettiğini görmek, tehlikeye işarettir. Rüya sahibi çekinmelidir.

Danyal Aleyhisselam a göre Rüyada Şadırvan;

Rüyada şadırvan görmek, bol geçime ve uzun ömre delalet eder. Şadırvan ne kadar büyük olursa o kadar hayırlı ve iyidir. Bir şadırvanı arkasına yüklediğini görmek, halkın emanetleriyle yüklenmek ile tabir olunur. Başka birisi için şadırvan aradığını görmek, ömrünün sona ermiş olduğuna işarettir.

Cabir ül Magribi ye göre, rüyada eski veya yeni bir şadırvan görmek, rızk darlığına, bir rivayete göre, ömrünün keder ve sıkıntı içinde geçeceğine; şadırvanın yeşile boyanmış olduğunu görmek hayır ve nimete; kırmızı olduğunu görmek, dünya islerine; siyah veya mavi boyalı olduğunu görmek, kederlenmeye; sari olduğunu görmek, hastalığa; beyaza boyanmış olduğunu görmek ise nimet ve helal mal kazanılacağına delalet eder.

İsmail El Es as a göre, bilinmeyen bir yerde kimin olduğu bilinmeyen bir şadırvan görmek, rüya sahibinin toplayıp biriktirdiği malin zayi olacağına; bir evde şadırvan olduğunu görmek, ev sahibi için hayır ve menfaate; duvarda bir şadırvan olup onu oradan koparıp elinde tuttuğunu ve o sırada birisi ile konuştuğunu görmek, ser ve kötülükten saklı bulunmaya; konuştuğu kimse ölü ise, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına delalet eder.

Şadırvanın etrafı döşeli olup, orada oturduğunu görmek, yolculuğa ve bu yolculuktan hayır ve fayda geleceğine işarettir.

Cafer i Sadik'a göre, rüyada şadırvan görmek

Dört şekilde tabir olunur: Helal kazanç, uzun ömür, mal ve menfaat, geçim. Bir şadırvanın her hangi bir yerini noksan görmek iyi değildir.

Abdülgani Nablusi ye göre; rüyada şadırvan ve çeşme görmek. hayır ve büyük menfaat, herkese iyilik etmeği seven bir cömert erkekle tabir olunur.

Cami i şerif şadırvanı veya çeşmesi görmek, o memleket halkına büyük hizmetler verecek bir devlet büyüğü veya hakimi ile; evde bir şadırvanın olduğunu görmek, ev sahibinin cömert ve mert bir kimse olması ile; de bulunan bir şadırvanı görmek, komsularının ayni yaradılışta kimseler olduklarına delalet eder.

Bir şadırvanın etrafına bir takım kimselerin toplanarak, abdest aldıklarını görmek, o kimselerin devlet başkanının adaletinden ve icraatından faydalanacaklarına, şadırvan veya çeşmeden akan su saf ve berrak ise bu edinecekleri menfaat helalden, ise haramdan yapılacağına yorulur.

İbn-i Sîrîn hazretleri Rüyada Şadırvan Yorumu ve Tabiri

Bir çeşmeden su alıp evine götürdüğünü görmek büyük bir kimseden edinilecek mal ve rızka; şadırvan veya çeşmenin suyunun taştığını görmek, o kimsenin malının ve parasının durmadan çoğalacağına; suyunun kesilip kuruduğunu görmek, zenginliğinin yok olacağına, kuru çeşme ve susuz şadırvan görmek, fakir bir kimseye delalet eder.

Rüyada şadırvanın uygun bir yerde, layık bir adamın yanında görülmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü ve şiddetlerin gitmesine, güzel haberler işitmeye yahut tadı nağmeler dinlemeye işarettir. Bazen de şadırvan, mal dağıtmaya ve toplayıp çoğalmaya işarettir.

Rüyada Şadırvan, itibar ve yüceliğe, üzüntü ve sıkıntıların geçmesine, sevindirici haberlere ve tatlı ve anlamlı mağmeler dinleme; Şadırvan mal biriktirmeye ve bunu uygun bir şekilde dağıtmaya, hayır ve hasenat yapmaya delalet eder.

Rüyasında şadırvan gören kimse mutlu, huzurlu bir yaşam sürecek, uzun ömürlü olacak demektir.

- Rüyada şadırvan görmek, din ile tâbir olunur. Rüyada güzel ve mükemmel bir şadırvan gören ve fakat kime ait olduğunu bilmeyen ulvî mertebeye, güzel geçime, uzun ömre, ziyade rızka nail olur.

Rüyada bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu görmek, sürür ve feraha, geniş rızka ve muradın husulüne delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şadırvanın uygun bir yerde, lâyık bir adamın yanında görmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü, keder ve şiddetlerin gitmesine, güzel ve hoş haberler işitmeye veya tatlı nağmeler dinlemeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Helal rızık,
b) Uzun ömür,
c) Mal ve menfaat,
d) Güzel geçim.

Rüyada bir şadırvanı sattığını veya başkasına hediye ettiğini görmek, hata ve tehlikeye delâlet eder. Çünkü kendi eli ile hayır kapısını kapatmış olur.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, güzel geçime, uzun ömre ve hayırlı rızka delâlet eder. Şadırvan ne kadar büyük, suyu ne kadar bol olursa, hayır ve iyiliği de o derecede ziyade olur.

Rüyada bir şadırvanı ensesine yüklediğini görmek, halkın emanetlerini yüklenmeye delâlet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
34 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi