Rüyada Su Görmek

Rüyada Su Görmek

Genel anlamda rüyada su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine yorumlanır. Rüyada bulanık, pis, çamurlu su görmek üzüntüye, berrak su görmek ise rızıkla tabir edilir.

1-Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya; böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya,

2-Berrak su görmek; temiz hayata, rızıkla, Sıcak su içmek hastalık ve hüzne, İçtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa, Sıcak su içmek, çok fazla üzüntü ve sıkıntı çekileceğine işaret eder. Bazen de su içmek fakirlerin içecekleri ve cömert kimselerin aralarında alıp verdikleri şeye işarettir.

Pınardan tatlı su içmek; murada ermeye, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye işarettir. Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder. Bekârın bardak yahut kâseden su içmesi evlenmesine

3-Akarsu ticaret ve kazanca, durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye, Suya akseden yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya, Evinde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye,

4-Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye, Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa,

5-Tuzlu su görmek geçimde karşılaşılan güçlüklere, Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye, Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye,

6-Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye; soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa, Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa,

7-Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye, Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye,

8-Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu Salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa, Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kur an okumaya işaret etmektedir.

Rüyada Su Görmek Anlamı ve Yorumu Nedir?

Su bekârlar için, evlenme şeklinde yorumlanır. Rüyada görülen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır. Suyu emmek, maddi sıkıntı içinde olmak anlamındadır. Bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, rüyayı görenin hastalanmasına yorumlanır. Sudan içilmesi, para sıkıntısının olmayacağına rahat bir yıl geçirileceğine yorumlanır.

Su insanın sağlığı, maddi durumu, çevresi, duyguları ile ilgili bilgiler verir. Rüyada görülen su berrak ve temiz ise kişi istediği kadar iyi olacak demektir. Rüyada büyük su kitleleri gören kimse kısmet alır.

Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka işarettir. Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve "O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir." (Furkan Suresi, a. 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye işarettir.

Rüyada temiz su görmek, fiyatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına işarettir. Suyu emmek geçimce sıkıntı ve zahmete ve sudan içmek düşmandan selamete ve içen kimse için ucuzluk seneye işarettir. Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin eşinin kendisinden kaçmasına işarettir.

Rüyada Su Vermek: Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa işarettir. Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.

Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir. Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere işarettir. Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek Suretiyle, dedikoduculuk yapar.

Akıntısı olmayan su, hapse işarettir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada akıntısı olmaya bir suya düştüğünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine işarettir.

Rüyada Bulanık Su Görmek

Bir kimse rüyada deniz suyunu bulanık olduğunu görse, o kimseye hükümdar tarafından üzüntü ve keder erişir. Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için, eğer bütün insanlar içmişlerse onların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına işarettir. Bazı tabirciler bulanık su, zalim bir hükümdardır, dediler. Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan içtiğini gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.)şifa bahseder, eğer hapis ise, kurtulur.

Tuzla su kederdir. Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada birikip duran su görmek, tabirce akan sudan daha zayıftır, dediler. Kokmuş su sıkıntılı ve zahmetli geçime ve eksikliğe işarettir. Acı su, bir geçime işarettir. Rüyada fazla sıcak olan suyun gündüzün kullanılması azap ve şiddettir.

Tuzlu su, maişetçe meşakkattir. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Rüyada siyah su görmek, rüya sahibinin bulunduğu evin harap olmasına işarettir. Eğer siyah suyu içerse, o kimsenin gözünden korkulur. Sarı su, hastalıktır. Bulanık sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkat işarettir.

Rüyada Su Üzerinde Yürümek

Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete işaret eden sözü de varsa imanının kuvvetli olmasına işarettir. Bazı tabirciler bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.) a tevekkül ederek yola çıkar, dediler. Bazı tabirciler, su üzerinde yürüdüğünü gören kimse, bir tehlikeye düşer.

Eğer sudan çıkarsa ihtiyaçlarının hepsi hâsıl olur. Rüyada derin bir suya, düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de, o kimse büyük bir adamın hizmetinde bulunur, dediler. Eğer suya düşen kimseye nehir galip gelirse, o kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır. Suda boğulacak olsa, o kimse yakalandığı hastalıktan ölür. Bazı tabirciler de rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete nail olur, dediler.

Rüyada safi ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komsusu ve dostları hakkında iyilik eder. Safi bir suya sahip olduğunu görse, çok hayra erişir. Kap içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir.

Bazen rüyada su görmek, bekâr erkek için, hanıma, bekâr kız için de kocaya işarettir. Eğer suyu helal bir kaptan içerse nikâh sahih olur. Eğer haram bir kaptan içerse nikâh bozulur. Bir kimse susadığını ve su içtiğini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur. Aile ve çoluk çocuğu ile bir araya gelir. Su ile kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse, borcunu öder.

Rüyada Su Görmenin Diğer Anlamları

Tatlı suyun tuzlu olduğunu gören kimse, dininden irtibat eder veya sapıklığa düşer yahut onun isleri müşkül duruma girer. Rüyada suyu kabıyla yüklendiğini gören kimse, fakirse mal kazanır. Eğer zengin ve bekâr ise, evlenir, evli ise, hanimi ondan hamile kalır. Bir kap içine su koyduğunu görse, o kimsenin eşi sıkıntı çeker. Eksik olması gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olması gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suca, kıtlığa ve İhtilafa düşmeye işarettir.

Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler sıkıntı çeker. Bir yere suyun akması üzüntü ve kederdir. Yeşil su, devamlı bir hastalıktır. Bazı tabirciler yeşil su sıkıntılı ve zahmetli bir geçimdir, dediler.

Rüyada siyah su içen kimse hasta olur. Bekâr olan bir kimse, bardak veya kâseden su içtiğini görse, evlenir. Bir kuyudan su çıkardığını, kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını gören kimse, bir kadınla nikâhlanır, Rüyada soğuk su ile gusletmek, tövbeye ve hastalıktan şifa bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekârlıkla mal elde eder. Bir kimse su çıkardığını ve onunla bahçe ve bostan ve ekin suladığını görse, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçer.

Rüyada su görmek; mala, suyun içine girmek; bütün korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, acı su içmek; evlenmeye, acı su ile yıkanmak; eşinden boşanmaya, kirli ve bulanık su; hastalanmaya, bu suyu içtiğini görmek; öleceğine işarettir.

Rüyada su damlaticiyi görmek, güzel yüzlü ve serefli kimselerin çocuklarina delalet eder. Bazan da bu rüya ilmiyle amel eden alimlerden, arif ve ehli hikmetten ögrenilecek ilim ve hikmete delalet eder. Eger damlatilan su, temiz yabani gül ve çiçek suyu gibi koklanacak seylerden olursa, sevinç ferahlik, övülme ve damlatilan seyin az ve çoklugu nisbetinde faydali mala delalet eder. Bazan da damlatilan seyler hile ile çikarilan emanete veya çalinmis mala delalet eder. Sögüt agaci, sigir dili, nilüfer ve bunlara benzeyen bitkileri içmek için damlatilan sular sifali ilaçlara ve bunlarin rüyada görülen az ve çok olmalari nisbetinde de fayda, rizik ve ferahliga delalet eder.

Bir cevap yazın

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z