Rüyada Kürek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kürek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kürek görmek, evin hanımına, kadın hizmetçiye veya sadık yardımcıya işarettir. Kürek gayret, emek, hayırlı dost, yardım ve başarı demektir. da kürek kişinin kendi zekâsı ve gayreti ile sorunlarını halledeceği anlamına gelir. Kürek rüyası hizmetçiye, menfaatle işe ve nahoş durumları ortadan kaldıran himmet ehli insana da işaret etmektedir.


1- Rüyada Demir Kürek Görmek

Rüyasında demir kürek gören, hizmetçiye ve menfaata nail olur ve kişinin kazancı ile yorumlanır. Çünkü demir kürek, ve çöplüklerin hepsini sürüp götürür. Toprak ve çöplük ise, malla tabir edilir. Demir küreğe ise, yanında toprak ve çöplüğü bulunan kimse muhtaç olur.

Özellikle demir kürek ile toprak ve çöplük veya samanı süpürüp temizlerse elde edilecek menfaatin çok olmasından taaccüp edilmesine delalet eder.

Demir kürek gören kişi hazırdan mal sahibi olmaya çalışkan olunmaya ve iştahlı olmaya delâlet eder. Çünkü demir kürek süpürdüğü şeyde geriye bir şey bırakmaz. Bazan demir kürek geceye delâlet eder.

Bazı tabirciler, demir kürek geceye, bazıları da kendisiyle iş yapılıyorsa çocuğa, iş yapılmıyorsa hizmetçiye delâlet eder, dediler. Demir kürek görmek rüya sahibinin hazırdan bir kazanç elde edeceğini ifade eder.


2- Rüyada Kürek Bulmak

Kürek bulmak, rüya sahibi için yeni işlere ve menfaate, ziraatla uğraşan kimse için bol ürüne işaret etmektedir. Bekar kimse için rüyada kürek bulmak nikâha, ziraat sahipleri için hububat ve ziraatini toplamasına delalettir. Kişinin rüyasında bir kürek bulması aynı zamanda peşin para ile veresiye mal alma yoluyla alış veriş yapan kimse için de malını alacağına dair müjdeye delalet eder.


3- Rüyada Odun Kürek Görmek

Odundan yapılmış kürek, bekâr için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir zevceye delâlet eder. Bazen odun kürek, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine, borçları ödemeye delalet eder. Bazen de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği itimat edilir ve emniyetli bir adamdır.

Rüyada odun kürek görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, borcunu ödemeye, kendisine itimat edilen güvenilir kimseye, evin hanımına veya işlerin açılmasına işarettir.

Bekar kimsenin odun kürek görmesi, sır saklamayan, müsrif bir kadınla evlenmeye işarettir.


4- Rüyada Kürek Almak

Rüyada kayık küreği aldığını görmek, kendine yardımcı olacak bir dost bulmaya işarettir. Rüyada kürek almak hayır ve hasenatı meşakkat ve zahmeti ihtiyar eden kuvvetli ve emniyetli bir kimseye işarettir.

Rüyada kürek almak aynı zamanda, herkesin ondan imdat ve yardım talebinde bulunan ve ona itaat ederek, işi sonuçlanır ve maksadı hasıl olan bir kişiyi işaret eder. Kürek almak, zahmet ve meşakkatlere sabreden bir kişiye işaret eder. Rüyada kürek sallamak ise rızk, menfaat ve hastalıktan kurtularak sevince erişmeye delalet eder.


5- Rüyada Küreğin Kırılması

Küreğin kırılması, beklediği yardımdan mahrum kalmaya, eş ve hizmetçinin başına gelecek üzücü bir duruma işaret eder.


6- Rüyada Kürekle Kömür Atmak

Rüyada ateş küreği veya kalorifer kazanma kömür atılan küreği görmek, devlet kademelerinde halkın işlerini takip ederek bunları sonuçlandıran, kamu ihalelerinde etkin rol oynayan kimseye işaret eder. Rüyada kürekle toprak atmak rüyayı gören kişi hazırdan bir kazanç elde eder.


7- Rüyada Kürekle Kazmak

Rüyada kürekle yeri kazdığını görmek, geceye, çocuğa, hayır ve hasenat sahibi, iştahı yerinde, güçlü ve güvenilir bir kimse olmaya işarettir.

Kürekle toprağı kazdığını görmek, zahmet ve zorluklardan kurtulan kadına, rızka, menfaate ve hastalıklardan kurtularak sevince kavuşmaya işaret eder.


8- Rüyada Elinde Kürek Görmek

Elinde kürek görmek, hayal kırıklığına uğramaya, başkaları için kendini feda etmeye de işaret eder. Rüyada elinde odun kürek görmek, hayır, fazilet ve meziyet sahibi biri olmaya işarettir.

Bir kimse rüyada kendi elinde bir kürek olduğunu görse, her hayır, fazilet ve meziyet o kimse tarafına meyleder. Çünkü kürek toprağı ve diğer şeyleri bir yere toplar. Odun kürek kadına ve işte hareket etmeye de delâlet eder.


9- Rüyada Kürek Kaybetmek

Kürek kaybetmek, hayata ve geleceğe dair bir planının olmayışına işarettir.


10- Rüyada Kırık Kürek Görmek

Rüyada kırık bir kürek görmek, yapılan hatadan pişmanlık duymaya işarettir. Rüyada kürek sapı görmek ise mal elde etmekle tabir edilir.


11- Rüyada Kürek Çekmek

Rüyasında kürek çektiğini gören kişi selamete kavuşur. Rüyada kürek çekmek zengin ve varlıklı bir kimseden menfaat görmeye de işaret etmektedir. Kürek çekmek zengin olmaya da alamet etmektedir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
40 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi