Rüyada Kemik Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kemik Görmek Ne Anlama Gelir?
Rüyada kemik görmek, sadık, sözüne güvenilir bir dost olarak tanımlanır. Bazen da mal veya geçim olarak yorumlanır. da kemik kudretli olmaya, zenginliğe, ya da yüksek bir makam anlamına da gelir. Ayrıca çok hayırlı bir işe veya gelecek sevinçli bir habere çağrışım yapar. Bazen ise, kötülüğe, tuzak kurmaya, fitneye ya da düşmanlık demektir. Kimi zaman da hastalığa, üzüntüye işaret eder.

Rüyada Kemik Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada kemik, insanın geçimi için gereken mali tedarik etmesine yarayan araç ile tabir edilir. İbn-i Şirin'e göre; mal ve geçimdir. Rüyada kemik görmek; geçinmenizi sağlayacak bir mülke sahip olacağınıza işarettir.

Rüyada insan ve hayvan kemikleri görmek, mal ile yorumlanır. İnsan iskeleti, sünnete uymaya, disiplinli yaşamaya, mala ve nimete işarettir.

Eti yenen hayvanların kemikleri, helâl mala; vahşi hayvanların kemikleri, haram mala işarettir.

Rüyada kendi vücudunun kemiklerini görmek, kişinin kazanç vasıtalarına, otomobiline, sahip olduğu diğer taşıtlara ve hizmetçiye işarettir.

Bir kemiği kırmak veya ufalamak, hayır işlemeye; kırılan kemiği sarmak, güç ve enerjiye, mala ve makama işarettir.

Kemik kırılması, hastalığa işarettir. Bir hasta rüyada kemiğinin kırıldığını görse, hastalığı uzar.

Kürek kemiği görmek, kuvvet ve kudrete, evin hanımına işarettir.

Bazen kemik görmek, sırları açığa çıkarmaya, kira toplamaya veya meyveli ağaca işaret eder.

Kemiklerinin kesildiğini, bükülüp kırıldığını görmek, bir haksızlık veya zulme uğramaya işarettir.

Rüyada İri Kemik Görmek

Rüyada görülen iri kemikler, aile ve kavmin büyüklerine işarettir.

Enine kemik geçtiği gören, kazanır. Kemiğin üzerinde et varsa, bu kazanç daha çok olur. Rüyasında bir kirik kemiği bağlayıp sardığını görmek, kudret, izzet ve devlettir.

Kemiği kırdığını ve döğerek ufalttığını görmek, bir rivayete göre hayır, bir rivayete göre de serdir. Bir insanın bütün kemiklerini yani iskeletini görmek, çok mal edinmeğe ve Allah'u Teâlâ (CC) Hazretleri'nin emirlerini yapmaya delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kemik görmek, mal ve iyi geçimdir. Rüyada iskelet görmek ise Sünnet i Seniyyeye uymaya işarettir.

Rüyada görülen hayvan kemiği, meydana gelecek mala işarettir. Rüyada görülen hayvan kemiği, elbise giymeye işarettir. Hayvan kemiği malin aslına, kemikler büyük islere ve mühim hususlara işarettir.

Bir kimse rüyada kemiklere malik olsa, o kemiklerin miktarınca hayvanlara yahut ev ve dükkânlara malik olur. İnsan kemikleri, hayvan, deve, sığır, ekin, ağaç ve kendisiyle kira alınacak ve istifade edilecek ve insanın geçimini sağlayan şeylere işarettir.

Mali olmayan kimse için kemik görmek, dine ve her şeyinde itimat edip güvendiği farzlara işarettir. Kemikler, insanın mal ve kuvveti gibi yasayışına hizmet eden şeylere, çoluk çocuk, hanımlar, evlat, hayvanat yahut emlakten olan insanın ihtiyaçlarına yârdim edecek şeylere işarettir. Kemiklerin büyükleri, bir kavmin büyükleri, küçükleri ise kavmin tebaa, evlat veya hizmetçileridir.

Rüyada kemiğinin kırıldığını veya siyahlaştığını gören kimse, hasta ise ölür, sağlam ise, hasta olur. Bazen de kemik tazim etmeye işarettir.

Bundan dolayı bir kimse rüyada kemiğinin katılaştığını veya büyüdüğünü görse, rüya sahibinin tazime layık olmasına işarettir.

Kemik görmek, kötü itikada, eski elbiseleri yenilemeye işarettir. Eğer rüya sahibi hasta ise, hastalığından kurtulur. Bazen kemik görmek, ev kiralarını toplamaya bazen de sırları açığa çıkarmaya ve gizli islere muttali olmaya işarettir.

Rüyada kemiğinin demir olduğunu gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır veya meşakkati fazla olur ve buna sabreder. Kemiğinin fildişi olduğunu gören kimsenin haramla dolu olduğuna işarettir.

Rüyada Küçük Kemik Görmek

Rüyada görülen küçük kemikler, sıradan insanlara veya çocuklara işaret eder

İnsan ve hayvan kemikleri mal ile tabir edilir: İnsan iskeleti sünnete uymaya, mal ve nimete, Eti yenen hayvanların iskeleti helal mala, diğer hayvanların iskeleti haram mala işarettir.

Kemik, insanın kazanç vasıtalarına, bineğe ve hizmetçisine, Bir kemiği kırmak ya da ufalamak hayır işlemeye, kırılan kemiği sarmak güç ve kuvvete, mal ve makama işarettir.

Kürek kemiği kuvvet ve kudrete, kadına, Kemik sırları açığa çıkarmaya, kira toplamaya, meyveli ağaca; İri kemikler ve kavmin büyüklerine, küçükleri ise sıradan insanlara yahut çocuklara delalet eder.

Rüyada kemik görmek genç erkek için, başarılı bir iş yapacağına yorulur. Daha yaşlı erkek için, pek önemsenmeyen bir hastalığın ilerleyeceğine işarettir. Genç bir kız için sanatçıyla evliliğini haber verir.

Kemiklerinizin etinizden dışarı çıktığını gördüyseniz, işyerinizde birtakım kötülüklerle karşılaşacağınız anlamına gelir. Fakirliğin de habercisidir. Kemik aynı zamanda mal, mülk, helal kısmettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
221 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi