Sitede 4928 kişi varAğrı°C

Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada Köpek görmek ne anlama gelir...

Rüyada köpek görmek sadakat anlamına gelir. Köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir. Cafer-i Sâdık (R.A) rüyada köpek görmeyi alçak düşman, tamahkâr zengin, İşleri ve a...

Rüyada köpek görmek ne demek? Rüyada Köpek görmek ne anlama gelir...

Rüyada köpek görmek sadakat anlamına gelir. köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir. Cafer-i Sâdık (R.A) Rüyada köpek görmeyi alçak düşman, tamahkâr zengin, İşleri ve amelleri çirkin âlim, gammaz ve cahil adam olarak tabir etmiştir. Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah, zevkli yaşama ve sefaya delâlet eder. Köpekler şu kısımlar ile de tâbir olunur: Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder.

Ebu Sait El Vaiz: rüyada köpek görmeyi iki şekilde tabir etmiştir: Sahibi olduğu hizmetçiler ve yendiği düşman. Muzır köpek, Rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır. Rüyada köpek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir.

Rüyada av köpeği görmek

Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tâbir olunur. Av
köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder. Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder. Tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de delâlet eder.

Rüyada köpek gibi havlamak: Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze tabir edilir. Rüyada çoban köpeği görmek ve ona mâlik olmak, mülk, mal ve menfaata delâlet eder. Rüyada köpeğe yemek vermek: Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.

rüyada köpek görmek ne demek kısaca

Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna yorumlanır.

Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

Rüyada Köpek Beslemek

Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir.

Rüyada köpek gezdirmek

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.

rüyada köpek görmek ne anlama gelir

Rüyada köpek yavrusu görmek

Sevimli bir çocuk ile tabir olunur. Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır.

Rüyada dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir. Rüyada Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur.

rüyada köpek görmek neye işarettir

Rüyada çoban köpeği görmek

Çoban köpeği görmek ve o köpeğe mâlik olmak, mülk, mal ve menfaata delâlet eder. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir.

Rüyada çoban köpeği beslemek

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.

Rüyada Köpek Öldürmek

Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Yine rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Rüyada köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Rüyada köpek gibi havlamak

Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Rüyada köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir.

rüyada köpek görmek neye işaret

Rüyada köpek sesi

Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze işarettir. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alâmettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delâlet eder.

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.

Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir.

Rüyada köpek ısırması

Rüyada Köpek Isırması

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir.

Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir.

Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.

Rüyada köpek saldırması

Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.

Kirmani ye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar.

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

Rüyada Av Köpeği Görmek

Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır. Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.

Av köpeği, izzete, yüceliğe ve rızka, Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delâlet eder.

İsmail El Es AS'a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.

Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir olunur. Av köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe işarettir. Av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir.

Rüyada köpeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla uğraşacağınıza işarettir.

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada Köpek Eti Yemek

Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir. Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.

köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder. Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer.

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada Köpek Sütü İçmek

Köpeğin sütünü içmek ise, korku ve telaşa delâlet eder. Rüyada köpek sütü içmek, korkuya işarettir. Rüyada köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder.

Köpek Rüyada Görmek

Rüyada Köpekle Konuşmak

Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada Dişi Köpek Görmek

Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.

İnatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup âdi bir kadına delâlet eder.dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.

Rüyada Köpek Sevmek

Rüyada Köpek Olmak

Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve in yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.

Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer yorumlanır.

Rüyada Köpeğin Kaçması

Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.

Rüyada Süs Köpeği Görmek

Rüyada Siyah Köpek Görmek

Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğa ve doğacak erkek çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.

Rüyada siyah köpek bir kara bir düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalığına delâlet eder.

Rüyada Köpek Bağlamak

Rüyada Köpek Bağlamak

İyi giden işlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.

Rüyada Köpek Almak

Rüyada Köpek Almak

Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asin derecede sever.

Lütfen Rüyaya puan verin!
360 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

1 Yorum

Semra
Semra
3 gün önce

Sokak köpeği üzerime saldırıyor atlayınca ben ayetelkürsüyü okuyorum köpeğin kulağına yeredüşünce köpek insangibi el sallıyor.

yorum ekle
Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi