Rüyada Kaya Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kaya Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kaya görmek, sabır ve metanet sahibi, kanaatkâr bir kadına, kayaları büyükçe görmek basiretli hareket etmeye ve uzun ömre işarettir. Kayanın her çeşidi ileri görüşlü, kuvvetli, saygın bir yeri olan yüksek makam sahibi büyük bir adam anlamına gelir. Kişinin sında kaya görmesi mal ile tabir olunur.

Rüyada görülen büyük kayalar, merhametsiz insanlara işarettir. Rüyada kaya, iyi bir görevde uzun süre kalmaya, sevince ve rahat bir geçim demektir. Kaya görmek, mala veya büyük bir adama ve evini geçindiren kadına işarettir.


Rüyada Kaya Görmenin Anlamı ve Yorumu

Kişinin rüyasında görmüş olduğu kayalar bazen mal ya da rızkın bolluğuna yorumlanır. Bazen da acımasız, zalim, huysuz bir kimse olarak tanımlanır. Kimi zaman da, rüyada kaya görmek evlenmeye, cehalete yahut şöhrete işaret eder.

Rüyada görülen kaya eğer erkeğe çağrışım yaparsa, o kimsenin uzun bir şöhrete erişeceğine hükmedilir. Şayet kadın olarak tanımlanırsa, tanımlanan kadının çok sabırlı ve kanaatkâr olduğuna yorumlanır.

Rüyada görülen kayalar bazen da katı yürekli kimseler olarak tanımlanır. Kimi zaman ise, kişinin sevinç ve geçim bolluğuna da işaret sayılır. Kimi zaman da memuriyeti tanımlasa da bu memuriyet uzun süre devam etmez.


Rüyada Görülen Kayanın Renklerine Göre Rüya Tabiri

Rüyada beyaz kaya görmek iyilik ve menfaat olarak tanımlanır. Mavi kaya kötü bir kimse ile dost olmaya tabir edilir.

Kırmızı kaya görmek ise kavgaya, dini inancı zayıf olan kimseye işarettir. Siyah kaya görmek de, münafık bir kimse olarak yorumlanır. Sarı kaya ise, hastalığa delalet eder.


Rüyada Büyük Kaya Görmek

Rüyada sert büyük kayalar gören kimse, büyük bir şahsın aracılığı ile makam sahibi olur; şayet bu kaya yumuşak ise, rüyayı gören kimse mal kazanır. Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada büyük kaya görmek, kati kalpli, nezaketsiz, kaba ve günahkar bir kimseyi gösterir.

Şehir içinde ve yerleşim alanlarında görülen büyük kayaların çokluğu, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada büyük bir kayayı delmek veya ona bir şekil vermeye çalışmak, bir konuyu derinlemesine araştırıp incelemeye işarettir.


Rüyada Kaya Yuvarlanması

Rüyada iri bir kayanın yerinden kopup düştüğünü görmek, o bölgede yaşayan büyük bir zatın ölümüne yorumlanır. Rüyada kaya yuvarlanması o bölgede çıkacak bir fitneye veya istilası gibi bir afete işarettir.


Rüyada Kaya Kırmak

Rüyada bir kayayı yerinden koparıp almak istediğini görmek, zahmetli bir işe başlamaya işarettir. Kayadan bir parça bile koparamadığını görmek, o işten hiçbir yarar görmemeye işarettir.

Rüyada bir kayayı kırdığını görmek, zor bir işe başlamaya işarettir. Bazen de bir kayayı kırmak, bir işletmeyi veya önemli bir görevde bulunan kimseyi teftiş etmeye işarettir.

Bazen rüyada kaya kırmak, itibar sahibi olmaya, bir şeyde sebat etmeye, ev veya otomobil almaya veya unutkanlığa işarettir.

Bir kimse rüyada kayaları kırıp topladığım görse, rüya sahibinin kârlı bir iş yaparak çok mal elde edeceğine işaret sayılır. Eğer sahipsiz bir yerden kaya veya taş toplamışsa rüya sahibinin haram mal kazanacağına hükmedilir. Şayet kayaları üst üste dizdiğini görürse, o kimsenin elindeki malı istemeyerek başkalarına vereceğine yorumlanır.


Rüyada Kaya Parçası Görmek

Rüyada herhangi bir kaya parçası gören kişinin, inadından vazgeçmesi, daha anlayışlı olması gerekir. Rüyada kaya parçası görmek şöhrette ve o şöhret uzun bir müddet devam eder. Kişinin rüyasında kaya parçası görmesi zengin, mevki sahibi, hatırı sayılır kişi olarak yorumlanır.


Rüyada Kaya Yuvarlandığını Görmek

Rüyada dağlardan kopmuş kaya parçaları görmek, görevden alınmış idarecilere ve vefat eden devlet büyüklerine işarettir.

Rüyada dağlardan kopup yuvarlanarak gelen ve bir yerde duran kayalar görmek, gafil ve cahil kimselere işaret eder.

Şayet kişi yuvarlanan kayaya tırmandığını görür ise, o kişinin çok çalışkan biri olduğuna yorumlanır.


Rüyada Kaya Görmek ile İlgili Diğer Tabirler

Rüyada bir kayayı devirmeye çalıştığını görmek, devlet idarecilerinden biriyle kavga etmeye işarettir. Rüyada bir kayayı devirdiğini gören kimse, düşmanına galip gelir.

Rüyada bir kaya üzerinden tekrar tekrar geçtiğini gören, mühim bir zattan istediği şeye kavuşur.

Rüyada bir kayaya yaslandığını gören kimse, büyük bir zatın himayesine girerek rahat eder.

Dağlarda görülen kayalar, insanlardan uzak yaşayan, katı kalpli kimselere işarettir.

Rüyada bir kayaya rahatlıkla çıktığını gören kimse, arzusuna kolaylıkla erişir.

Rüyada bir kayanın üzerine çıktığını görmek, hayır ve esenliğe; bir kaya üzerine indiğini görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada bir kayanın tepesine çıktığını görmek, güç, kudret ve yetki sahibi bir kimseden himaye görmeye işarettir.

Bekâr bir kimse rüyada ata biner gibi bir kayanın üstüne çıkıp oturduğunu görse, rüya sahibinin yakında evleneceğine işaret sayılır.

Bir kimse rüyada birçok kayalara sahip olduğunu görse, rüya sahibinin yüksek bir mevkiye geleceğine işaret sayılır. Veya büyük bir makama sahip zengin ve iyi huylu bir kimse ile dost olacağına yorumlanır.

Rüyada kayalık görmek, birbiriyle dayanışma içinde olan, halktan kopuk yaşayan, katı kalpli ve tahammüllü kimselere işarettir.

Gökten kayaların düşmesi, o bölgede salgın bir hastalığın olacağına hükmedilir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
357 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi