Rüyada Çivi Görmek

Rüyada Çivi Görmek Nedir? Çivi Toplamak ve Çakmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada çivi görmenin manası çiviyi nasıl gördüğünüze bağlı olarak bir kaç şekilde yorumlanır. da çivi görmek, erkek kardeşlerin olacağına veya onların mutluluğuna, hamile kadın için sağlıklı çocuğun olacağı anlamına gelir. Çivi görmek sadık dostlar edinmeye veya evlilik anlamındadır. Çivi bazen ara bulucuya, dargınların barışmasına da işarettir. Kişinin rüyasında çivi görmesi cesur aynı zamanda dost olan birini işaret eder. Ayrıca rüyada çivi, kardeşe, yardımcıya ya da ara bulucu bir kimse demektir. Rüyada çivi görmek, ordu, asker, yardımcı ve sayılı paraların işaretidir. Bazı yorumcular çiviyi para olarak yorumlamışlardır. Çivi, halkın islerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işarettir. Çok çivi kuvvet ve menfaate işarettir. Çivi satın almak, bir işi başarmak için gerekli sebeplere sarılmaya, erdemli ve cömert birinden yardım görmeye işaret eder. Çivi evlenmeye delalettir.

Rüyada Paslı Çiviler Görmek

Kişinin rüyasında paslı çiviler görmesi hayra yorumlanmaz. Bir kimsenin rüyasında birçok paslı çivi görmesi sıkıntı anlamındadır. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada çok sayıda paslı çiviler görmek hastalığa işaret etmektedir. Genel manada paslı çivi, fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da işarettir. Rüyada çivileri görmek, kızgınlığını gidermeye işarettir. Rüyada paslanmış çiviler sıkıntılı günler geçireceğinizin habercisidir. Kişinin başkalarını aldatacağına işaret eder. Rüyada paslı çivi görmek hastalığa, çivinin kırıldığını görmek ise, işlerin aksayacağına işaret eder. Rüyada görülen çivi PASLI ise rüya sahibinin işleri aksi gider.

Rüyada Çivi Çakmak, Çaktığını Görmek

Bir ağaca, duvara yahut ağaçtan mamul bir şeye çivi çakmak evlenmeye işarettir. Rüyada çiviyi taş, beton vs. gibi şeylere çakmak olmayacak işe gireceğiniz anlamına gelir. Bir duvara çiviyle bir şey çakmak maksadın hâsıl olması demektir. Yere yahut duvara çivi çaktığını görenin kardeşi evlenir. Arkasına çivi çakıldığını görenin iyi huylu bir oğlu olur ve adı dünyada meşhur olur. Duvara çaktığı çivinin yerinde kuvvetli ve sağlam kaldığını görmek, murada ermeye, isteklerinin olmasına işarettir. Bir altın veya gümüşten bir çivi çaktığını gören, zengin olur ve ticaretle para kazanır. Duvara çivi çaktığını gören, kardeşiyle ayni yerde değilse birleşir ve beraber yaşar. Bir şeye çivi çaktığını gören kimse, evlenir. Rüyada yüksek bir yere çivi çaktığını görmek, yücelik, şeref ve itibardır.

Rüyada Çivi Toplamak

Rüyada çivi topladığını görmek devlet büyüğü ile tabir olunur. Çivi kişinin amacına araç olduğu için, rüyada çivi topladığını gören kimse eğer bekâr ise, o kişinin yakın bir zamanda evleneceğine hükmedilir. Rüyada çivi toplamanın anlamı rüyayı gören kişinin büyük bir mirasa konacağına işarettir. Rüyada çivi toplamak hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven insan ve demektir. Rüyada çok çivi toplamak, rüya sahibinin çok şeylerden faydalanacağı anlamındadır.

Rüyada Çivi Bulmak, Çivi Bulduğunu Görmek

Rüyada çivi bulduğunu gören bir kimse, bir kardeşe kavuşur. Çivi arayıp ta bulamamak aynı yıl içinde sıkıntıya düşeceğinizin işaretidir. Rüyada çivi bulmak, kardeş mesabesinde bir dosta işarettir. Çivi bulamamak, bazen da yolunu şaşırmış evlâdı uyaran bir büyüğü olarak yorumlanır. Rüyada çivi bulmak rüya sahibinin güçlü bir dostu olacağı demektir. Rüyasında çivi bulduğunu gören kimse, erkek kardeşinden ayrılmaz, onu yanında tutar. Bazı yorumculara göre: rüyada çivi bulduğunu görenin bir ihtimale göre kardeşi olur. Bir şeyi bir yere çiviyle tutturduğunu görmek, bir kimseyle yakınlık kurmaya işaret eder.

Rüyada Çivili Tahta Görmek

İyi işler yaparak toplumun gözünde itibar göreceğine, varlıklı insanlarla tanışacağına yorumlanır. Rüyada çivili bir tahta görmek, kişinin kalıcı ve güvenilir dostlar edineceği anlamına gelir. Çivili tahta, rüyayı gören kişinin yardım gereceği akrabaları sayesinde kendisini sıkıntılı durumlardan kurtarıp ferahlığa çıkacağı demektir. Kişinin rüyasında çivili tahta görmesi hiç olmadığı kadar sevdiği kişilerle büyük çalışmalar gerçekleştireceğinin işaretidir. Rüyada çiviyi kerpetenle sökmek o kişinin memleketinden göç edeceğine hükmedilir. Meslek hayatında istediği noktaya geleceğine, makam ve mevki sahibi olacağına inanılmaktadır.

Rüyada Çivi Batması, Ayağına Çivi Battığını Görmek

Rüyada çekiçle vurduğunuz çivi katı cisme batarsa zor olanı başaracağınızı gösterir. Rüyada bir şeye çivi batması kişinin zorluklukların üstesinden geleceğine delildir. Bir başka rivayete göre rüyada tahtaya çivi batmasını görmek rüya sahibinin sevinç duyacağı gelişmelerin yaşanacağının işaretedir. Derler ki çivinin bir yere battığını görenin bir çocuğu olur. Rüyada çok çivi görmek güç ve çıkara ya da öfkeyi yenerek sakinleşmeye işarettir. Kendinin kulak, ayağına veya başka bir organından bir yere çivilendiğini görmek yahut bedenine çivi batması aleyhte sözlenecek söze yahut hayret edilecek bir şeye delalet eder. Bazen ayağına çivi battığını gören kimse, dalgınlıkla bir kusur işler.

Rüyada Batan Çiviyi çıkarmak

Kirmani ye göre; rüyada çivi çıkardığını görmek din ve dünya işlerinde sebata delalet eder. Rüyada ayağa batan çiviyi çıkarmak hayra yorumlanır. Rüyada vücuda batan çiviyi çıkarmak (kafaya, ele), kişi ya evlenir veya sadık bir dost edinir. Rüyada tahtadan veya bir direkten çivi çıkarmak iyi ve sözü geçen bir kimseden fayda göreceğiniz anlamındadır. Rüyada ağaçtan çiviyi çıkarmak kuvvete ve iyi hale delalet eder. Rüyayı görenin çocuğu ilim ve hikmet tahsil eder. Rüyada sırtına saplanan çivi görmek, değerli, güç ve kudret sahibi, şöhreti yeryüzüne yayılacak dindar bir oğula işarettir. Genel olarak rüyada çivi, görmek dört şekilde yorumlanır: Kardeş, evlat, sadik dost ve evlenmek.

Lütfen Rüyaya puan verin!
375 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi