Rüyada Buğday Görmek

Rüyada buğday görmek çok hayırlı bir rüya olup hayırlara yorumlanmaktadır. İşte rüya sahibinin mutlu olacağı rüyada buğday görmenin anlamı.

Rüyada Buğday Görmek, Ekmek, Yemek, Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyada buğday görmek, meşakkatle, güçlükle meydana gelen şerefli bir mala, altına ve devletten bir iyilik görmeye işarettir. da yediğini görmek, Allah'ın (c.c) emirlerine uymaya, faziletli bir kimse olmaktır. Bazen buğday görmek, gurbete gitmeye, kar etmeye ve görevde yükselmeye işaret eder. Eline buğday geçtiğini gören kimse, altın alır.


Rüyada Buğday Görmenin Anlamı ve Yorumu

Çok tanınmış bir insan olacağınıza işarettir. Rüyada görülen buğday, ibadetini aksatmayan salih bir kimseye işaret eder. Ayrıca bazı rüyalar gibi duruma ve mekana göre, çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen geçici üzüntüye yorumlanır. Bazen de, çocuklu yi veya gebe kadını tanımlar. Kimi zamansa, yılın bereketli geçeceğine işaret sayılır.

Bazı yorumcular, buğdayı başağıyla birlikte kadına yorumlarlar. Rüyada buğdayı sarı başağıyla birlikte görmek, o kişinin ailesinde hastalık olduğuna yorumlanır. Başkasının tarlasından buğday toplamaksa, rüya sahibinin kıt kanaat geçineceğine işaret eder.


Rüyada Buğday Satmak

Az bir para karşılığı buğday sattığını görmek, hayır ve esenliğe, zühd ve takvaya (dünyaya fazla itibar etmemeye ve kullukta içten davranmaya) işarettir. Buğdayı pahalı sattığını görmek, dinde hatalı davranmaya işarettir.


Rüyada Buğday Satın Almak

Rüyada buğday satın aldığını görmek, bolluk ve ucuzluğa, çoluk çocuğun çok olmasına ve zenginliğe işarettir. Buğday satın almak berekete ve nesil çokluğuna işaret eder. Rüyada buğday almak bolluk, bereket, zenginliktir.

Rüyada eve buğday satın alınması, geçim zorluğuna, alınan buğdayın yenilmesi ise, maddi kazanca işarettir. Eve buğday almak, geçim sıkıntısının giderilmesidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.

Rüyada buğdayı verip yerine aldığını görmek, rüya sahibinin ticarette, alışverişte aldatılacağına işarettir.

Bir kimse rüyada buğday satın aldığını görse rüyayı görenin, bolluğa ve çoluk çocuğa karışacağına işaret eder. Eğer buğday ektiğini görürse, rüya sahibinin hayırlı işler yapacağına yorumlanır.

Bir kimse buğday sattığını görürse, rüyayı görenin işinden uzaklaştırılacağına işarettir. Eğer buğday satandan buğday satın aldığını görürse rüya sahibinin, devlet kapısında iş bulacağına işaret sayılır.


Rüyada Buğday Pazarı Görmek

Rüyada buğdaya ihtiyacı olduğu için buğday pazarına gittiğini ve orada bulunan buğdaylara el sürdüğünü görmek, vali ve yöneticiler için başarıya, diğerleri için rızık ve mala işarettir.

Buğday pazarını ve burada satıcı ve buğday yığınlarını görmek, buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, diğerleri için dünyanın devamı için gerekli say ve gayrete alamettir.


Rüyada Buğday Yemek

Taze buğday yediğini gören kimse, Allah'a itaat eder, O'nun emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, yararlı işler yapar. Kuru ve kavrulmuş buğday yemek, iyi değildir, üzüntü ve kedere işaret eder. Suda haşlanmış bulgurluk buğdayı yemek, rızık ve berekete işarettir. Buğday ekilen tarladan, buğday yerine acı ve yenmesi mutat olmayan bitkiler çıktığım görmek, şüpheli mala işarettir.

Yeşil başak yemek ibadet etmeye, kurusunu yemek kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya işarettir.

Rüyada yaş buğday yediğini görmek, rüya sahibinin dini yönde doğru yolda olduğunu ve çevresinde saygı gören bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada kuru ve pişmiş buğday yediğini görmek, rüya sahibinin istenmeyen nahoş bir şeyle karşılaşacağına işaret sayılır. Çünkü kuru buğday yemek hayırla yorumlanmaz.


Rüyada Buğday Biriktirmek

Bir yerde buğday biriktirdiğini, fakat bunların bozulduğunu görmek, ele geçecek malın faydasını görememeye işarettir.


Rüyada buğdaya sahip olmak

Buğdaya sahip olduğunu, fakat ihtiyacı olmadığı için ona el sürmediğini gören kimse, izzet ve şerefe erişir.


Rüyada Buğday Karıştırmak

Devlet veya hükümet başkanının buğday karıştırdığını görmek, piyasada pahalılık görülmesine işarettir. Rençperin harmanda buğday karıştırması bolluğa işaret eder.


Rüyada buğday başağı görmek

Taneleri olgunlaşmış yeşil başaklar görmek, bolluk olacak bir seneye işarettir. Buğday sapları üzerinde taneleri dolmadan kurumuş başaklar görmek, kıtlık olacak bir seneye işarettir.

Bir yerde toplu buğday başakları, haksız kazanılmış mal ve dünyalığa işarettir. Rüyada yeşil başak görmekse, o yılın ucuzluk, bereket yılı olacağına işaret sayılır.


Rüyada Buğday Toplamak

Rüyada buğday başağı saklamak: Buğdayı başak halinde sakladığını görmek, ileriki yıllarda görülecek kıtlığa işarettir. Başak Toplamak: Rüyada yere dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye işarettir.

Yeşil Başak Toplamak: Buğdaylar henüz yeşilken hasat yapıldığını görmek, toplu ölümlere, karışıklığa ve savaşa işarettir.


Rüyada Başak Biçmek

Yeşil başak biçilmesi, gençlerin ölümüne; sarı başak biçilmesi, yaşlıların ölümüne işarettir.


Rüyada Buğday Ekmek

Buğday ektiğini görmek, Allah rızası için işler yapmaya, gerektiğinde O'nun yolunda savaşmaya işarettir. Bazen buğday ekmek, zorlukla birlikte kazanılacak hayırlı bir rızka işaret eder.

Rüyada buğday ektiği tarlada arpa bittiğini görmek, rüya sahibinin göründüğünden daha salih ve iyi bir kimse olduğuna işarettir. Ekilen buğday yerine tarlada , çavdar vb. yetişmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine işarettir.

Buğdayları ektiği yerden kan bittiğini görmek, faiz yemeye işarettir. Rüyada buğday ektiğini gören kimsenin hanımı hamile kalır. Rüyada buğday ekmek Allah (c.c.) rızası için iş işlemeye, O'nun yolunda savaşmaya ve güçlükle beraber hayırlı rızka alamettir.

Bir kimse tarlasında buğday ektiğini görse, o kişinin evlat hasreti çektiğine işarettir. Eğer ektiği buğdayın hemen yeşerdiğini görürse, rüya sahibinin, çocuğunun olacağına işaret sayılır.

Bazı yorumcular da, buğday ektiğini gören kimsenin, hanımı hamile olur, demişlerdir.


Buğdayı arpa ile değiştirdiğini görmek, değerli olan bir şeyi, değersiz olan bir şeyle değiştirmeye, şiir ve kasideyi Kur'ân-ı Kerîm'e tercih etmeye işarettir.

Yatak üzerinde buğday görülmesi, hanımın hamile olmasına işarettir.

Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkarması, ortağın veya başka birinin malından gizlice zimmetine geçirmeye işarettir.

Karıncaların dışarıdan içeriye buğday taşıdığını görmek, bereket ve hayra işarettir.

Buğdayın üzerine tükürdüğünü veya ufak abdestini bozduğunu görmek, nimete nankörlük etmeye işarettir.

Buğday ekilen tarladan arpa bitmesi, Kişinin göründüğünden Salih ve iyi olduğuna yorumlanır.

  • Buğdayın yerine yulaf, çavdar vs. bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine,
  • Bir yerde toplu buğday başaklarının görülmesi haksız kazanılmış dünyalığa,
  • Dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye,
  • Mevsimsiz ve yeşil buğday hasadı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya,
  • Yeşil başak biçilmesi genç ölümüne,
  • kuru başak biçilmesi yaşlı ölümüne,
  • Buğdayı arpa ile değiştirmek, değerli olanı değersiz olanla değiştirmeye işarettir.

Yatak üzerinde görülen buğday ise hanımın gebeliğine işaret eder.


Rüyada Buğday Öğütmek

Rüyanızda gördüğünüz buğdaylar rızıktır. Buğdayın değirmende öğütüldüğünü görmekse, rüya sahibine beklediği misafirin geleceğine işarettir.


Rüyada Buğday Biçmek

Kişi mevsimsiz buğday biçtiğini görürse, o yerde salgın bir hastalığın çıkacağına yorumlanır. Biçilen buğday başakları sarıysa, yaşlıların, yeşilse gençlerin öleceklerine hükmedilir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
203 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi