Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası 15.12.1946 tarihinde kurulmuş olup, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım ve Satımı ile fiyatlarının tespiti ve ilan işleri ile meşgul olmak üzere tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.

Tümünü Göster

1999 yılında kurulan laboratuvar, Erzurum Ticaret Borsası Gıda ve Yem Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak üyelere 2 gıda mühendisi ve 1 Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu ile hizmet vermektedir. Laboratuvar aynı zamanda TS EN ISO 17025 TÜRKAK Akreditasyonuna sahiptir.

Borsanın merkez tartı şubesi bulunmaktadır. Merkez Tartı Şubesi de, yüksek tonajlı araçların ve bunlara bağlı emtiaların tartımı gerçekleştirilmektedir.

Erzurum Ticaret Borsası'dan Son Haberler