Sitede 2509 kişi varhava açıkAğrıAçık16.4°C

Karbonat

Karbonat

Karbonat Nedir
1 . Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Organik kimyada, karbonat bir Karbonik bazik'in tuzudur.
2 . Sodyum bikarbonat.
3 . Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim:

Amonyum Karbonat
Hamur kabartmada maya olarak kullanılan karbonik asidin amonyum tuzu, nişadır kaymağı.

Baryum Karbonat
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı.

Kalsiyum Karbonat
En az % 38 kalsiyum içeren bir ürün.

Magnezyum Karbonat
Magnezit ve özellikle kalsiyum ve Magnezyum karbonat tuzu olan dolomit biçiminde madde (MgCO3).

Sodyum Bikarbonat
Özellikle kabartma tozu olarak kullanılan madde, karbonat (NaHCO3).

Sodyum Karbonat
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir Alkali Tuz (Na2CO3).

Karbonat Nerelerde kullanılır?
Karbonat (CO3--) iyonunu oluşturan bileşiktir. İnorganik karbonatlar metal katyonları ile tepkimeye girerek, iyonik bileşikler oluştururlar. Endüstride karbonatlı bileşiklerin çok geniş kullanım alanları vardır. Örneğin sodyum karbonat (Na2CO3) cam, sabun, deterjan, kağıt ve sentetik ipek yapımında kullanılır. Ayrıca karbonat, sert suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla tepkimeye girerek çökelti oluşturur ve suyun yumuşamasını sağlar. Sodyum karbonat pH dengeleyicisi olarak ta kullanılır.

CO3-- iyonu, Hidrojen iyonlarıyla tepkime vererek çözeltinin asitliğini azaltır (pH değerini artırır). Sodyum karbonat kimya endüstrisinde, başka birçok farklı sodyum bileşiği sentezlemek için kullanılır. Bunlar arasında sodyum bikarbonat (ekmek sodası), sodyum silikat ve sodyum tripolifosfat (deterjan yapımında), sodyum kromat ve sodyum dikromat (krom kaplama işleminde), sodyum alüminat (alüminyum saflaştırılmasında), sodyum siyanür (elektrokaplamada), ve sodyum hidroksit (kuvvetli baz olarak) sentezlenir.

Kireçtaşı olarak bilinen kalsiyum karbonat, (CaCO3) demirin saflaştırılmasında, çelik yapımında, tarımsal gübre yapımında ve çimento yapımında kullanılır. Potasyum karbonat ve lityum karbonat ve lityum karbonat, Cam üretiminde kullanılır. Li2CO3 ayrıca seramik üretiminde de kullanılır. Stronsiyum karbonat (SrCO3), Televizyon ve bilgisayarlarda bulunan CRT tüplerinin yapımında kullanılır. Nikel karbonat (NiCO3), elektro kaplamada ve seramik üretiminde kullanılır. Kobalt karbonat (CoCO3), seramik yapımında ve rafine endüstrisinde katalizör olarak kullanılır.

Karbonatın Uygulanışı
Soda, CO2 basıncı altında iken eriyen bir sudur. Sodanın hoş tadı, 18'inci asır kimyager'i Joseph Priestley tarafından keşfedildi. Bir tuzdaki karbonat miktarını ölçmek için; sulandırılmış Mineral Asit etkisi verecek kadar karbon dioksit gazı vermek gerekir.

Çoğu yerde kullanılan tuz; Sanayi'de de kullanılmaktadır. En yaygın Kalsit veya diğer adıyla kalsiyum karbonat, kireçtaşının bileşiminde çokça bulunmaktadır. Isıtma yöntemi sayesinde yapısında bulunan karbondioksit alınarak kireçlenmesi önlenir.