Element

Element

elementlerElement Nedir?
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen maddeye element denir. Elementler Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelerdir.

Elementlerin özellikleri
Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.
Elementlerin en küçük yapı taşları atomdur.
Elementler sembollerle gösterilir.
Elementler saf maddelerdir.
Elementleri öz kütleleri ve erime, kaynama noktaları sabittir.
Elementler tabiatta hem katı, hem sıvı hem de gaz halinde bulunurlar.
Saf ve homojen maddelerdir
Sabit öz kütleleri vardır.

Kullandığımız Elementler
, oksijen ve karbon vücudumuzu oluşturan başlıca elementlerdir. Diğerleri de az miktarlarda olmasına rağmen yaşantımız için vazgeçilmez önemdedirler. Bu elementler yapımızda yer aldıkları gibi onları hayatımız boyunca doğadan sağlarız. Gerekli olmadığı halde birçok element vücudumuza girer. Ancak onları zararsız hale getirecek özelliklerimiz vardır. Genel olarak bakarsak yaşamamız için gereken element miktarının çok olmadığını görürüz. Selenyum çok önemlidir. Ama gereken dozun üstündeki miktar öldürücüdür. Canlı organizmaların,kendilerine gereken maddeleri hangi oranda alacağı evrim ile belirlenmiştir.

Aynı şekilde yararsız olan yabancı maddelere karşı direnç te gelişim sürecinde kazanılmıştır. Bu direncin seviyesi, çevrelerindeki element çokluğu ile ilgilidir. Başka bir ifade ile,canlılar gerekli ve gereksiz elementlerle iç içe yaşar. Ama evrimsel birikimleri ile metabolizmaları yaşamsal ayrımı gerçekleştirir. Elementlerin birbirleri ile birleştiklerinde bize garip gelen özellikleri vardır. Hem oksijen hem de hidrojen ateşe karşı duyarlıdır. Oksijenin bizzat kendisi yanıcı değildir,sadece başka maddelerin yanmasını kolaylaştırır.

Hidrojen gaz halinde iken son derece yanıcıdır. Ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan özellik tam tersidir. Ayrı ayrı yanma olayını tetikleyen bu iki element uygun oranda birleştiklerinde ateşi söndürür.

Sodyum kararsız bir elementtir. Klor ise oldukça toksiktir,yani bünyede zehirlenme etkisi yapar. Su içerisine az miktarda bile saf sodyum atılırsa kuvvetli bir patlama olur. Klor az yoğunlukta kullanılır ise mikroorganizmaları yok eder. Ama yoğunluğun artması bizim için çok tehlikelidir.

Nitekim yüzme havuzlarına mikrop öldürücü olarak atılan klor çok seyreltilmiş haldedir. Buna rağmen onun varlığını hissederiz. Ayrı ayrı bize zararlı olan bu iki element bir araya gelince ilginç bir oluşum gerçekleşir.Sodyum klorür. Yani yemeklerimize kattığımız sofra tuzu. Bir element doğal yollardan bünyemize girmiyorsa ona karşı direnç sistemimiz yoktur. Şöyle de ifade edebiliriz:Yaşantımız için doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan maddeler bizim için zararlıdır. Örneğin kurşun insan açısından zehirlidir.Zira onu zararsız hale getirecek savunmamız yoktur. Cıva ve plütonyum da böyledir.

Elementlerin sınıflandırılması
Elementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır. Metaller Ametaller Soygazlar .

Metaller
Tabiatta atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır. ( cıva hariç )

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
Genellikle erime noktası düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. ( Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır. )
Elektrik akımını iletmez. ( Karbonun bir allotropu olan grafit hariç )

Soy gazlar
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.

Elementlerin Simgeleri
Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı - hava - su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda " altın "a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş ( altın ) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının " simya " sembolleri kullanılıyordu.

Z Sembol İsim
1HHidrojen
2HeHelyum
3LiLityum
4BeBerilyum
5BBor
6CKarbon
7NNitrojen
8OOksijen
9FFlor
10NeNeon
11NaSodyum
12MgMagnezyum
13AlAlüminyum
14SiSilisyum
15PFosfor
16SKükürt
17ClKlor
18ArArgon
19KPotasyum
20CaKalsiyum
21ScSkandiyum
22TiTitanyum
23VVanadyum
24CrKrom
25MnMangan
26FeDemir
27CoKobalt
28NiNikel
29CuBakır
30ZnÇinko
31GaGalyum
32GeGermanyum
33AsArsenik
34SeSelenyum
35BrBrom
36KrKripton
37RbRubidyum
38SrStronsiyum
39Yİtriyum
40ZrZirkon
41NbNiyobyum
42MoMolibden
43TcTeknetyum
44RuRutenyum
45RhRodyum
46PdPaladyum
47AgGümüş
48CdKadmiyum
49Inİndiyum
50SnKalay
51SbAntimon
52TeTellür
53IIyot
54XeKsenon
55CsSezyum
56BaBaryum
57LaLantan
58CeSeryum
59PrPraseodim
60NdNeodim
61PmPrometyum
62SmSamaryum
63EuEvropyum
64GdGadolinyum
65TbTerbiyum
66DyDisprosyum
67HoHolmiyum
68ErErbiyum
69TmTulyum
70Ybİterbiyum
71LuLutetyum
72HfHafniyum
73TaTantal
74WTungsten
75ReRenyum
76OsOsmiyum
77Irİridyum
78PtPlatin
79AuAltın
80HgCıva
81TlTalyum
82PbKurşun
83BiBizmut
84PoPolonyum
85AtAstatin
86RnRadon
87FrFransiyum
88RaRadyum
89AcAktinyum
90ThToryum
91PaProtaktinyum
92UUranyum
93NpNeptünyum
94PuPlütonyum
95AmAmerikyum
96CmKüriyum
97BkBerkelyum
98CfKaliforniyum
99EsEinsteinyum
100FmFermiyum
101MdMendelevyum
102NoNobelyum
103LrLavrensiyum
104RfRutherfordyum
105DbDubniyum
106SgSeaborgiyum
107BhBohriyum
108HsHassiyum
109MtMeitneriyum
110DsDarmstadtiyum
111UuuUnunnilyum
112UubUnunbiyum
113UutUnuntriyum
114UuqUnunkuadyum
115UupUnunpentiyum
116UuhUnunheksiyum
117*UusUnunseptiyum
118UuoUnunoktiyum
119*UueUnunenniyum
120*UbnUnbiniliyum