Platin

Platin

Platin Nedir? Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23, yoğunluğu 21,4 olan, 1755 °C'de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element (Platinin simgesi Pt ) dir. Platin, periyodik cetvelde Pt simgesi ile gösterilen kimyasal bir element olup atom numarası 78 dir. Ağır, dövülebilir, sünek, grimsi beyaz renkli, geçiş metalleri grubunda, kıymetli metallerdendir. Korozyona dayanıklı olup bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunur.

Platinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Kuyumculukta, laboratuar cihazlarında, elektrik kontaklarında, dişçilikte ve otomobil egzost kontrol cihazlarında kullanılır.

Simyacıların bu element için kullandıkları simge, altın ve gümüşün simgelerinin bir araya getirilmiş şeklidir.

Platin Elementi Özellikleri

Yumuşak ve işlenebilir bir element olan platinin kimyasal formülü Pt'dir. Periyodik cetvelin 8B grubunda yer alır. Geçiş metalidir. Altın ve elmasa benzer özellikler göstermektedir. Havadan etkilenmediği için parlaklığını korur, paslanmaz. Asitlere karşı dayanıklıdır. Çok yoğun ve ağır bir element olan platin, çelikten üç kat, mermerden ise 8 kat daha ağırdır.

Platin saf haldeyken gümüşümsü beyaz renklidir. Korozyona dayanıklıdır. Platin grubu metallerin altı üyesinin de ( rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, ve platin ) katalitik özellikleri çok üstündür. Bu nedenle, otomobillerin egzoz sistemlerindeki katalitik konverterlerde ve bujilerin uçlarında kullanılır.

Platin, yüksek aşınma ve kararma direncinden ötürü ideal bir hassas kuyumculuk metalidir. Altından daha kıymetlidir. Fiyatları, piyasadaki arz-talep dengesine göre değişmekle birlikte normalde altının iki mislidir. 18. yüzyılda platinin nadir bulunur oluşu, Kral XV. Louis'nin onu, "krallara layık tek metal" olarak tanımlamasına neden olmuştur.

Göze çarpan diğer özellikleri arasında; kimyasallara karşı direnç, çok üstün yüksek sıcaklık özellikleri, ve kararlı elektriksel özellikler sayılabilir. Platin havada hiçbir sıcaklıkta korozyona uğramaz, ancak siyanür, halojenler, kükürt, ve alkaliler tarafından korozyona uğratılır. Hidroklorik asit (HCl) ve nitrik asit (HNO3) içerisinde çözünmez fakat, kral suyu (aqua regia) olarak bilinen karışımda kloro - platinik asit oluşturarak çözünür. Bilinen oksidasyon kademeleri +2, +3, ve +4 tür.

Platinin kullanım alanlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Katalitik konverterlerde katalizör olarak (benzinli araçların egzoz sistemlerinde tercihe bağlı bir bileşen),
 • Platin içeren bazı bileşenler, DNA yapısı arasına girme kabiliyetlerinden ötürü kemoterapi alanında kullanılırlar. Örneğin, sisplatin, karboplatin ve okzaliplatin bu tür ilaçlar grubundadırlar.
 • Platin dirençli termometreler,
 • Elektrolizde kullanılan elektrotlar.Katalizör olarak ham petrol ve petrol ürünlerinde kullanılır.
 • İlaçlarda ve vitaminlerde kullanılır.
 • Egzoz gazlarındaki zararlı emisyonları düşürdüğü için otomotiv sektöründe tercih edilir.
 • Elektrik devreleri kaplamalarında kullanılır.
 • Renk değiştirmediği, parlaklığını koruduğu için takı ve mücevherlerde kullanılır.

Platinin Tarihçesi

Doğal halde bulunan platin ve alaşımlarının varlığı uzun zamandan beri bilinmektedir. Kristof Kolomb öncesi Amerikan yerlileri tarafından kullanılmışsa da Avrupalıların bu metalden ilk defa söz etmeleri 1557 yılına rastlar: bir İtalyan hümanisti olan Julius Sezar Skaliger (1484-1558), Panama ve Meksika arasındaki bir Orta Amerika madeninde bulunan bu gizemli metalden bahsederken onu, "şimdiye dek bilinen hiçbir İspanyol sanatıyla ergitilemeyen" olarak tanımlamıştır.

İspanyollar metali ilk olarak Kolombiya'da bulduklarında ona "platina" veya "küçük gümüş" adını vermişlerdir. Platini gümüş cevherleri içerisinde istenmeyen bir empürite olarak görmüşler ve çoğunlukla da atmışlardır.

Platin ilk olarak Antonio de Ulloa ve Don Jorge Juan y Santacilia adlı iki astronom tarafından keşfedilmiştir. Her ikisi de İspanya Kralı V. Philip tarafından 1735-1745 arasında Peru'daki bir keşif gezisi için görevlendirilmişti. Ulloa, platina"yı, New Granada'da (Kolombiya) altınla birlikte bulunan ve işlenemeyen metal olarak tanımladı. Ulloa'nın gemisine dönüş yolculuğunda İngilizler tarafından el konuldu ve İngiltere'ye götürüldü. Kendisine iyi davranıldı, hatta Royal Society'ye üye bile yapıldı. Ancak bu bilinmeyen metalden bahsetmesi, hakkında yayın yapması 1748'e kadar yasaklandı. Oysa Charles Wood bu gelişmelerden bağımsız olarak 1741'de metali ayrıştırmıştı.

Uzun yıllar boyunca uzunluk ölçüsü birimi "metre"nin tanımı, Sevr'deki (Fransa) Bureau International des Poids et Mesures'de bulunan platin-iridyum alaşımından yapılmış bir çubuk üzerindeki iki işaret arasındaki mesafe olarak tanımlanmıştır. Yine aynı şekilde platin-iridyum alaşımından yapılmış bir silindir de kilogram standardı olarak aynı yerde bulunmaktadır. Standard hidrojen elektrodu'nun tanımında da kullanılmaktadır.

Platinin Bulunuşu

Genellikle saf ya da iridyum ile alaşım halinde bulunur. Arsenik (sperilit minerali (PtAs2)), Kanada'daki Sudbury cevher yataklarında nikel cevherleriyle bir arada bulunan ana platin kaynağıdır. Daha nadir bulunan sülfürlü minerali kuperit ((Pt,Pd,Ni)S) ise platini, paladyum ve nikel ile birlikte içerir. Kuperit'e genellikle Transvaal'de (Güney Afrika) rastlanır.

Platin Nerede Bulunur: Daha çok, diğer platin grubu metallerle (PGM) birlikte ve Witwatersrand (Güney Afrika), Kolombiya, Ontario, Ural Dağları, ve bazı batı Amerika eyaletlerindeki alüvyal plasiyer cevher yataklarında bulunur.

Platin Nasıl Elde Edilir: Ticari anlamda Sudbury cevher yataklarındaki nikel cevherlerinin işlenmesi sırasında yan ürün olarak elde edilir. Bu cevherlerde platinin yalnızca 0.5 ppm (1 ppm = milyonda bir) mertebesinde bulunması bile platinin ne kadar kıymetli ve işlenmeye değer olduğunun bir göstergesidir.

Platinin İzotopları: Platinin beş adet kararlı izotopu ve bir de yarılanma ömrü 6 milyar yıl olan radyo-izotopu vardır: Pt-190. Platinin başka radyo-izotopları da vardır ve bunlardan en kararlısı yarılanma ömrü 50 yıl olan Pt-193 tür.

Önlemler; Platin reaktif bir metal olmadığından herhangi bir sağlık problemi yaratmaz. Bazı kompleksleri (cis-platin), anti-tümör aktivitelerinden dolayı kemoterapi alanında kullanılmakta iseler de böbreklerde geri dönüşümü olmayan tahribata yol açarlar.

Platin Hangi ülkelerde bulunur?

Ender bulunan be elemenin rezervlerinin yer aldığı ülkeler aşağıda verilmiştir.

 1. Güney Afrika (%90)
 2. Amerika Birleşik Devletleri
 3. Rusya
 4. Meksika
 5. Brezilya
 6. Kanada