ANTİKOR

ANTİKOR NEDİR
Hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı maddeye Antikor denir.

Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleri. Toksin ( mikropların salgıladığı zehirler ), Mikrop veya herhangi bir yabancı Madde vücuda girdiğinde, vücut otomatik olarak bu maddeleri yok etmek için koruyucu maddeler imal eder. İşte bunlara “ Antikor ” denir.

Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebeb olan maddelere de “ Antijen ” denir.

Antikorla olan savunma, Akyuvar hücrelerinin yaptığı hücresel savunmaya benzemez. Her antikor “ spesifik ”tir; yani, toksin mikrop veya maddeye karşı özel olarak imal edilir ve ona etkilidir. Antikorların bir kısmı mikrobu çökeltir, bazıları birbirine yapıştırarak etkisizleştirir, bir kısmı ise eritir. Toksinlere yapılan antikorlara ise “ Antitoksin ” denir. Antikorları esas olarak “ Plazma hücreleri ” denilen bir çeşit akyuvar grubu imal eder.

Vücuda aşı yolu ile zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop verilirse, vücut bu mikropların maddelerine karşı antikor yaparak o mikrobun hastalandırıcı olanına karşı da mukavemet kazanmış olur. Bu duruma " bağışıklık " denir. Bağışıklığı sağlayan, antikorlardır.