Genel

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Genel kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

 • Bağlı KredilerBağlı Krediler

  Bağlı kredi nedir Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satın alınması şartıyla sağlanan krediler. Bağlı Kredilerle krediyi sağlayan ülkeden hangi mal ve hizmetlerin alınabileceği genellikle kredi

 • Lafonten Hayatı, lafonten kimdir, lafontenin hayatıLafonten Hayatı, lafonten kimdir, lafontenin hayatı

  Lafonten Hayatı, lafonten kimdir, lafontenin hayatı Jean de La Fontaine Lafonten Doğum tarihi : 8 Temmuz 1621 ölüm tarihi: 13 Nisan 1695 Paris  Fransız şair ve yazar olan Lafonten yazdığı fabl

 • ATATÜRKÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMATATÜRKÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM

  ATATÜRK'ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMAtatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir

 • Toplumsal Dayanışmanın ÖnemiToplumsal Dayanışmanın Önemi

  Toplumsal Dayanışma Nedir: Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine Toplumsal dayanışma denir. Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu,

 • BAĞIMSIZLIKBAĞIMSIZLIK

  Bir devletin iç ve dış işlerinde müstakil olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; muayyen bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir

 • BADANABADANA

  Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boyaya badana denir. Alm. Tünche, Fr. Badigeon, İng. Limewash. Bina duvarlarına fırça veya püskürtme ile sürülen kireç şerbeti veya

 • BACON, RogerBACON, Roger

  İngiliz filozof ve fen adamı. Felsefesinde düşünmeye ait hipotezlerin çürütülmesinde veya ikna edilmesinde tecrübe ve denemenin önemini izah etmiştir. Hayatı ile ilgili bilgiler daha ziyade kendi

 • BACH, Johann SebastianBACH, Johann Sebastian

  Batı müziğinin meşhur sanatkarlarından. Almanya’da üç asır müzik eserleri veren sanatkar bir ailenin oğludur. Eisenach kasabasında 1685 yılında doğdu. Bulunduğu muhite göre iyi bir tahsil

 • BABİNGER, FranzBABİNGER, Franz

  Alman Türkiyatçı. 1891 senesinde Weiden’de doğdu. Würzburg ve Münih’de tarih ve sanat tarihi dersleri okudu. Hind dili ve semitik filolojisinde doktora yaptı (1914). Aynı sene gönüllü asker olarak

 • BABIALİ YANGINLARIBABIALİ YANGINLARI

  Alm. Brände in der Hohen Pforte, Fr. Incendies de la sublime-Pote, İng. Fires on Sublime Porte. Osmanlı Devletinin idari merkezi olan Babıali'nin; 1740, 1755, 1808, 1826 ve 1839 senelerinde tamamen,

 • BABIALİ BASKINIBABIALİ BASKINI

  İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükumeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913’te yaptıkları kanlı baskın. İttihat ve Terakki komitesi İkinci Meşrutiyetin ilanından ve 31 Mart Vak’asından sonra orduya

 • BABIALİBABIALİ

  Alm. Hohe Pforte, Fr. Sublime-Porte, İng. Sublime Porte. Osmanlı Devletinin son döneminde sadrazamlık makamına ve hükümete verilen ad. Babıali "yüce kapı" manasına gelmektedir. Osmanlılarda "kapı"

 • Charles BabbageCharles Babbage

  Charles Babbage hayatı kimdirCharles Babbage, doğum tarihi 26 Aralık 1791 ölüm tarihi 18 Ekim, 1871). Charles Babbage önemli bir İngiliz matematikçi, analitik filozof, makine mühendisi ve

 • BABAİLİKBABAİLİK

  BABAİLİKOn üçüncü yüzyılda Anadolu'da Baba Resul ve onun adamlarından Baba İshak tarafından Selçuklu Devletine karşı başlatılan siyasi isyanlar. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad 1237'de

 • BABA YUSUF SİVRİHİSARİBABA YUSUF SİVRİHİSARİ

  BABA YUSUF SİVRİHİSARİAnadolu velîlerinden. Doğum târihi belli değildir. İzmir'in Seferihisar da denilen Sivrihisar kasabasında doğdu. 1511 (H.917) senesinde vefât etti. Evliyânın meşhûrlarından Hâcı

 • BABA HAYDAR SEMERKANDİBABA HAYDAR SEMERKANDİ

  BABA HAYDAR SEMERKANDİEvliyanın büyüklerinden. Hace Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin talebesidir. Baba Haydar Semerkandi diye tanınmıştır. Doğum tarihi kesin bilinmemektedir. Semerkant'ta doğdu. 1550

 • BABA CAFER ZİNDANIBABA CAFER ZİNDANI

  BABA CAFER ZİNDANIEskiden borçları olanlar Baba Cafer Zindanı’na atılırlardı. Hapsedilen borçlular zindanın tek penceresinden yardım isterler, borçlarını ödemeleri için halka yalvarırlardı. Baba

 • AZİZİYE MÜDAFAASIAZİZİYE MÜDAFAASI

  AZİZİYE MÜDAFAASIDoksanüç Harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesinde, Erzurum’daki Aziziye Tabyasında Ruslara karşı gerçekleştirilen müdafaa. 24 Nisan 1877’de Ruslar, Osmanlı

 • AZİZ MAHMUD HÜDAİAZİZ MAHMUD HÜDAİ

  AZİZ MAHMUD HÜDAİOsmanlı Devleti, zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi; Mahmud, babasının ismi Fadlullah'tır. 1541 (H. 948) senesinde Şereflikoçhisar'da doğdu. 1628 (H. 1038)

 • AZAKEĞERİAZAKEĞERİ

  AZAKEĞERİAlm. Kalmus, Fr. Acore vrai, İng. Sweet Flay. Familyası: Yılanyastığıgiller (Araceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: İzmit, Bolu ve Kuzey Anadolu. Vatanı, Hindistan olan Avrupa, Asya ve