Hamur İlçesi Genel Bilgileri

Hamur İlçesi Genel Bilgileri

Hamur ilçesi, ’nın güneyinde ve il merkezinin 15km uzaklıktadır. ilçe nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yerleşmiştir. ilçe ekonomisinde hayvancılık ön planda gelmektedir. Hamur Belediyesi 1958’te kurulmuştur. imar Planı 1968’te yapılmıştır.

ilçenin doğusunda , Batısında , kuzeyinde Ağrı, güneyinde ise bulunmaktadır.

Hamur’a bağlı 45 köy vardır. Köyler çoğunlukla ilçenin güney bölgesinde engebeli araziler üzerinde kurulmuştur. ilçenin güneyinde Aladağlar sıra halinde uzanmakta, batısından ise Murat Nehri geçmektedir.