Rüyada Merdiven Basamakları Görmek

Rüyada Merdiven Basamakları Görmek

da merdiven basamakları görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder. Merdivenin basamakları, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya işarettir. Bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere delalet eder.

Merdiven basamağı, evin hizmetçisine ev sahibinin köle ve kâtibine delalet eder. Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını gören kimse Cennetin en yüksek derecesine vasıl olur. Onun yüksek yerine çıkmaksızın biraz aşağıda durdurulduğunu görse, ölümden sonra Cennetin yüksek derecelerine çıkmaktan men edilir.

Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı eşinden varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut sinin yanında ise yahut çok saman ve olan ve dünyanın mallarına delalet eden bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.

Eğer merdivenden, tanımadığı bir yere inse yahut önceden tanıdığı ölmüş bir kavim üzerine inse veya kendisini parçalayacak olan ve içerisinde aslan ve yırtıcı hayvanlar bulunan bir çukura yahut bir kuyuya yahut kendisini gagalayacak bir kusun yanına ya da bağlı bir gemiye veyahut hörgüçlü deve üzerine inse bu halde, zikrolunan. Merdiven basamakları, onun ömrünün günleridir.

Rüyayı gören uyanıklıkta hasta değilse, o kimse isyankâr veya kâfir olur. Eğer indiği yer cami, suluk, yeşillik ve güzel kokulu bir yer ve orada yıkanmak gibi güzel olan şeylerin olduğu bir yer ise, o kimse Müslümanlığa sarılıp tövbe ve istiğfar ederek bulunduğu halden döner. Eğer indiği yer anlatılan yerlerin zıddı olursa, yani korkutucu ve büyük ateş, muzır hayvanat, yılan ve mahveden büyük şeylerin bulunduğu yer, o kimsenin derece derece helak yaklaşmasına delalet eder.

Eğer basamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa rüya çirkindir. Bazıları da, merdiven hayırlı hayırlı amellerdir ki, onun birincisi namaz, ikincisi oruç, üçüncüsü zekât, dördüncüsü sadaka, beşincisi hac, altıncısı cihat ve yedincisi Kurandır, dediler.

Merdivenin basamakları balçık ve kerpiçten olursa hayırlı amellerde yükselmeye delalet eder. Kiremitten olursa bunda hayır yoktur. Çamur ve balçıktan olan merdiven ayakları vali için yükseklik ve din ile beraber izzettir. Tüccar için din ile beraber ticarettir.

Merdivenin ayakları taştan olursa kalp katılığı ile beraber yüksekliktir. Ağaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yüksekliktir. Eğer altından, olursa rüya sahibi devlet ve servete ve bolluğa nail olur. Eğer gümüşten olursa her basamağın adedince cariyelere nail olur. Bakırdan veya tunçtan olursa dünya metaına nail olur.

Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse kendisiyle yükseleceği kadar anlayış ve zekâya sahip olur. Bazıları da, merdiven basamağı ibadet eden zahit bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve zahit bir kimseye yaklaştığını gören kimse, yüksekliğe, ibadete nail olur dediler. Vali için her basamak velayettir.

Basamakların birdenbire üzerine varmak, rüya sahibinin uğrayacağı tehlikeye ve rüyada gördüğü miktar müşkülat ve kolaylıklara işarettir. Yapılmış basamaklar islerin kolaylığına, ağaçtan yapılmış merdiven basamakları bazen iste sebata ve gizlemeyi arzu ettiği bir şeyi gizlemeye delalet eder.

Rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve Cennetteki derecedir. Sayarak merdiven basamaklana çıktığını gören kimse o basamakların sayısı kadar hayat sürer. Beş basamak, beş vakit namazdır. Basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
1154 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi