Rüyada Merdiven İnip Çıkmak Ne Anlama Gelir

Rüyada Merdiven İnip Çıkmak Ne Anlama Gelir

Cabir ül Magribi'ye göre; da merdiven inip çıkmak, tekrar çıktığını ve yine indiğini gören, halkın işlerinde çalışır ve halk bundan fayda görür.

Rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden inip, çıktığını gören, hayır ve iyilik bulur. Eline helal rızk geçer. Kireç ve tuğladan yapılmış bir merdivenden inip çıktığını görenin dini fesada uğrar. Taştan yapılmış merdivenden inip çıkmak, kati kalpli kimseye işarettir.

Kirmani'ye göre; rüyada uzun bir merdiven inip çıkmak, büyük bir mevki sahibi olur. Merdivenden indiğini gören, memur veya isçi ise işinden çıkarılır. Halktan biri ise itibardan düşer. Merdivenden inerken ayağı kayıp düştüğünü gören yerinden olur. Merdivenden düşerken kendini toplayıp tutunduğunu ve kalktığını gören, işten çıkarılmış ise yeniden işine alınır. Halktan biri ise itibari geri gelir.

Geniş ve muntazam bir merdivenden inip çıktığını gören, hayır işleri ile uğraşır ve herkesten dua alır. Birinin elinden tutup merdivenden çıkardığını gören, bir kimse aracılığı ile rütbe ve makam sahibi olur ve fayda görür.

Cafer i Sadik a (RA) göre; rüyada merdiven görmek, düşmana zafer ve fesat kimseler için günah işlemektir. Rüyasında bir merdivenden çıktığını gören kuvvet ve kudret sahibi olur. Dini kuvvetlenir, hasta ise ve merdivenin başına kadar çıkarsa, ömrü sonuna gelmiştir.

Rüyada Uzun ve geniş bir merdiven inip çıkmak, büyük bir makama erişir ve birçok büyük kimselerle arkadaş olur. Eski bir merdivenden inip çıktığını gören, kazanır ve kazancının faydasını görür. Merdivenden düştüğünü gören, dininde fesada uğrar. Eski bir merdiveni aksar şekilde adım adım indiğini görenin, ticaretinde durgunluk olur.

Rüyada Merdiven İnip Çıkmak Neye İşarettir?

Bir ağaç merdiveni çıkarken, merdiven basamaklarının kırıldığını görmek, düşmanına yenileceğine işarettir. Bir merdiven bulup onunla bildiği bir yere indiğini gören, keder ve sıkıntısından kurtulur.

Abdülgani Nablusi'ye göre; rüyada merdiven, dünya ve ahirette yükselmenin ve itibar kazanmanın anahtarıdır. Yolculuk, konak yerleri, günler, ömür ve ev halkı ile tabir olunur. Merdivenden inmek, yolculukta ise, memleketine dönmeye; memur ise, isinden çıkarılmaya, zengin ise, fakirliğe delalet eder.

Bazı tabircilere göre; rüyada merdiven inip çıkmak hayırlı bir iştir. Birinci basamak namaza, ikinci basamak oruca, Üçüncü basamak zekâta işarettir. Dördüncüsü sadakaya, beşincisi hacca, altıncısı mücadeleye, yedinci Kur'an okumaya yorumlanır. Bu şekilde her basamak ayrı ayrı hayırlı bir işe delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve meşakkate işarettir. Bazen de merdiven, işlerde selamete işarettir.

Bazen de merdiven görmek işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek o istediği şeyinin gizli tutulmasına işarettir. Bazen de merdiven, onu gören kimse için, kahır ve galebeye işarettir.

Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir. Çıktığı merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir. Eğer düşmanlık içerisinde ise, düşmanına galip gelir.

Bazıları da, ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler. Rüyada merdiven inip yukarı çıkmak, liderliğe bazen de şerli kimselere taşımaya işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
80 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi