Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada Kertenkele Görmek Ne Anlama Gelir?

Kertenkele Tabiri: Rüyada kertenkele görmek hilebaz, düzenbaz, kötü karakterli, hilekâr, melun ve sahtekâr bir insana, kertenkele yavrusu ise insana güven vermeyen şüpheli kimseye ya da şüpheli kazanca işaret eder. Kertenkele, yer değiştiren bir düşman demektir. Rüyada büyük kertenkele savaş taraftarı üst düzey bir yöneticiye ya da işsiz kimsenin iş bulmasına delalet eder.

Küçük, alaca kertenkele insanlar arasında ihtilaf çıkaran, koğucu ve gammaz bir kimseye; fakirlik ve üzüntüye, hasta bulunan eve bu kertenkeleden girmesi onun vefat etmesine delalet eder.

Üzüntünün habercisidir gammaz bir fitneci olarak tabir edilir. Rüyada kertenkele düşmanlarınızın saldırısına uğrayacağınız anlamına gelir.

Rüyada kertenkele görmek, kötülükle emir ve iyilikten nehyeden şöhretli bir kimseye işarettir. Kertenkele, insanların arasını ifsat eden söz götürüp getiren asi bir kimsedir.

Rüyada küçük ve erkek kertenkele, halktan hakir, asilsiz ve alçak bir kimsedir. Bazen da bu hayvani görmek, yeme ve kazançta çok haris olmaya, ahlak ve mizacının muhtelif olmasına delalet eder.

Bu hayvani rüyada görmek, aksam, sabah melikin yanından ayrılmayan ve melikin arkadaşı ve insanlar arasında harbi heyecanlandıran vezir yahut halifesidir. Büyük kertenkele, iş hususunda azimli ve sebatlı bir kimsedir. Büyük kertenkele, issiz kimse için çalışmaya, dinde fitneye yahut ateşe tapan bir kadına delalet eder. Çünkü bu kertenkele güneş ile beraber meydana çıkar ve batısında kendini gizler. Kertenkele, ölü üzerine ağlamaya ve ölünün meziyetlerini saymaya delalet eder.

Bundan dolayı rüyada kertenkeleye rastladığını gören kimse, yukarıda vasıfları geçen bir adama rastlar.

Rüyada kertenkele etini yediğini gören kimse, bir insani gıybet eder. Bir kimse rüyada kertenkelenin kendi etinden yediğini görse, onun gıybetini yapan bir insana işarettir.

Rüyada kertenkele gören kimse hastalanır, Bazı tabirciler, kertenkele, kötü ve melun bir kimsedir, denilmiştir, Kertenkele kendisinden vahşet duyulan korkunç bir adama işarettir. Bazen de kertenkele görmek, kazançta olan şüpheye veya şüpheli bir adama işarettir.

Rüyada büyük kertenkele görmek, insanların arasını ifsat eden, söz götürüp getiren âsi bir kimseye delâlet eder. Bazen da bu hayvanı görmek, yer değiştiren bir düşman ile tabir olunur.

Rüyada kertenkele görmek, hastalık ile tabir edilir ve rüya sahibi hasta olur.

Denilmiştir ki: Kertenkele, kötü ve melun bir kimsedir. Zira kertenkele sureti değişmiş olan şeylerdendir.

Yine rüyada kertenkele görmek, halkın malına hile yapan bedevi bir araba delâlet eder.

Bazı kere de kertenkele kendisinden vahşet duyulan korkunç bir adama işarettir.

Rüyada büyük kertenkele görmek, iş hususunda azimli ve sebatlı bir kimseye işarettir. Büyük kertenkele görmek, işsiz adam için çalışmaya, dinde fitneye veya ateşe tapan bir kadına delâlet eder. Zira bu kertenkele güneş ile beraber meydana çıkar ve güneş batınca kendini gizler.

Bazen da bu rüya, ölü üzerine ağlamaya ve ölünün meziyetlerini saymaya alâmettir.

Rüyada alaca kertenkele görmek, fakirliğe, üzüntüye veya alçak, ahlâksız bir kimseye ve bir kavimden gelecek zararlara delâlet eder.

Yine alaca kertenkele görmek, koğuculuk ve gammazlıkla halkın arasını bozan ve onları fitneye sürükleyen kötü bir adama delâlet eder.

Rüyada kum kertenkelesi görmek, aciz ve adi bir düşmana işarettir.

Bazı kere de kum kertenkelesi, kendisine tabi olmakla cehalet karanlıklarından kurtularak hidayete erilen bir mürşide alâmettir.

Üzüntünün habercisidir gammaz bir fitneci olarak tabir edilir. Rüyada kertenkele düşmanlarınızın saldırısına uğrayacağınız anlamına gelir.

Kertenkele görmek düşmanlarınızın saldırısına uğrayacağınız anlamana gelir. Bir kertenkele tarafından ısırılmak, uğursuzluğun ve üzüntünün işaretidir. Ne yapacağı belli olmayan insandır.

Rüyada kertenkele görmek, kötülükle emir ve iyilikten nehyeden şöhretli bir kimseye işarettir. Kertenkele, insanların arasını ifsat eden söz götürüp getiren asi bir kimsedir. Bundan dolayı rüyada kertenkeleye rastladığını gören kimse, yukarıda vasıfları geçen bir adama rastlar. Rüyada kertenkele etini yediğini gören kimse, bir insani gıybet eder.

Bir kimse rüyada kertenkelenin kendi etinden yediğini görse, onun gıybetini yapan bir insana işarettir. Kertenkele, yer değiştiren bir düşmandır. Rüyada kertenkele gören kimse hastalanır. Bazı tabirciler, kertenkele, kötü ve melun bir kimsedir, denilmiştir. Kertenkele kendisinden vahşet duyulan korkunç bir adama işarettir. Bazen de kertenkele görmek, kazançta olan şüpheye veya şüpheli bir adama işarettir.

Düşmanlarınızın saldırısına uğrayacağınız anlamına gelir. Üzüntünün habercisidir.

Rüyada kum kertenkelesi görmek, adi, delil getirmekten aciz ve bayagi bir düsmana delalet eder. Rüyada böyle bir kertenkeleyi görmek, kendisine uymakla cehalet karanliklarindan kurtularak hidayete erilen alim bir mürside delalet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
233 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi