Rüyada Karınca Görmek

21 Haziran 2020 Pazar | Son güncelleme:
Rüyada Karınca Görmek

"Rüyada karınca sürüsü görmek ne anlama gelir?" sorusu, insanlar tarafından en fazla tabiri için araştırılan rüya tabirleri arasında yer almaktadır. Rüyada karınca öldürmek, karınca yuvası ve vücudunda karınca görmek anlamını merak edenler, bu rüyanın nelere yorulduğunu öğrenmek istiyor. Peki, rüyada karınca sürüsü görmek nedir?

Rüyada karınca sürüsü görmek, zayıf ve hırslı insanlara, asker ve ordunun varlığına işarettir. Rüyada görülen karıncalar aileye, rüya sahibinin yaşayacağı uzun ömür anlamına gelir. Karınca ayrıca ucuzluk, bolluk ve rızık demektir. Bilirsiniz ki karıncalar, rızık olan yerlerde bulunur ve durmadan çalışırlar. Rüya içerisinde karınca görmek; kazancın, bereketin ve rızkın göstergesidir. Rüyasında karınca gören gören kişinin ekmeği ve kazancı bol olur. Cafer-i Sâdık'ın (r.a.) söylediğine göre rüyada karınca görmek, dört şekilde tabir edilir. Bunlar;

  1. Ehl-i Beyt (Ev Halkı),
  2. Akraba,
  3. Yolculuk,
  4. Mal ve nimet...

Rüyada Karınca Sürüsü Görmek

Kişinin rüyasında karınca sürüsü görmesi, sevinç dolu haber alacağı demektir. Karınca sürüsü konulara çabuk intibak eden, çözüm üretmekte ve iş bitirmekte usta olan bir kimseye işaret eder. Rüyada karınca sürüsü görmek şansın döneceğine işarettir. Rüyasında karınca sürüsü gören yoksulsa zengin olur. Zenginse mutlu bir haber alır. Kazancı artar. Helal mal kazanır.

Rüyada vücudunda karınca sürüsü görmek ise beklenen bir haberin geleceğine delildir. kimi zaman da doğumu gösterir. Bazen de, kısa bir yolculuğu gösterir. Kişinin rüyasında vücudunun bir bölümde karıncalar görmesi rüya sahibinin alacağı müjdeli bir haberi ifade eder.

Rüyada Karınca Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir. Rüyada görülen karınca uzun ömre yorulur. Karınca para, bolluk ve berekettir. Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı bir kişi olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın da belirtisidir. Karınca görmek, halkla yorumlanır. Evinde birçok karınca görenin çocukları artar.

Rüyada çok karınca orduya, kalabalık insan topluluklarına yahut mal ve nimete, Karıncalar Allah'ın C.C. askerlerine, çok mala yahut uzun ömre işarettir. Bilirsiniz ki karıncalar, rızık olan yerlerde bulunur ve durmadan didinir. Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak, Süleyman (a.s.)'ın kıssasına binaen velayete delâlet eder.

Rüyada karınca görmek çalışkan başarılı kişi demektir. Yaptınız işlerde başarılı olacağınıza ve yakın çevrenizin arkadaş ve dostlarınızdan yardım alacağınıza da işaret eder.

Rüyada karınca öldürmek; Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah işlemeye tabir edilir. Bunun için dikkatli olması gerekir.

Rüyada Karıncayla Konuşmak; Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak, Süleyman (a.s.)'ın kıssasına binaen velayete delâlet eder. Rüyada memur olmak isteyen bir kişi karıncanın konuşmasını işitse, bu rüya, onun memur olacağına delâlet eder.

Rüyada Evde Karınca Görmek; Rüyada karıncayı ağzında yiyecek ile eve girdiğini görmek, o evin hayır ve bereketine delâlet eder. Evinden karıncaların çıktığını görmek, o evden taşınacaklarına işarettir. Rüyada karıncayı ağzında yiyecek ile eve girdiğini görmek, o evin hayır ve bereketle dolacağı anlamına gelir. Rüyada evi karınca basması, rızık ve nimettir. Ağzından burnundan karıncaların çıktığını görmek ise, sıkıntıya delâlet eder. Rüyada evi karınca basması , ev halkına, akrabalara, yolculuğa çıkmaya, ayrılığa veya mala işaret eder.

Rüyasında evinden karıncaların bir şey taşıdıklarını görmek hayır değildir; aksine getirdiğini görmek hayırlıdır. Bir kimsenin rüyada yatağı üzerinde karınca bulunduğunu görmesi, çok evladı olacağına işarettir. Cabir ül Magribi ye göre; çok karınca görmek, zayıf bir düşmanla kıyaslanır. Evinde zararlı olmayan birçok karınca görmek, çocuklarının çoğalacağına işarettir.

Rüyada küçük ve kırmızı karınca görmek, zayıf insanlara, iri ve siyah karınca görmek de akraba ve hane halkına delalet eder. Bir gıda maddesine karıncaların üşüştüğünü görmek, o şeyin pahalılaşmasına işarettir. Karıncaların eve bir şey getirmesi, nimetin bereketlenmesine ve diğer hayırlara; evden bir şeyler götürmeleri, zarar ve ziyana, üzüntü ve kedere işarettir.

Karıncanın eve bir şey getirmesi hayra ve nimetin bereketlenmesine, götürmesi ise hırsızlığa yahut bir vesileyle görülecek zarara, Atlıkarınca konulara çabuk intibak eden, çözüm üretmekle ve iş becermekte mahir olan bir kimseye yahut sevinç dolu haber ve gelişmelere,

Rüyada karınca yemek; Rüyada karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır. Yine rüyada karınca yediğini görenin evine refahın geleceğine işaret eder.

Rüyada karıncanın uçtuğunu görmek; Evinden karıncaların uçarak çıktıklarını görmek, çocuklarından bir kaçının evden ayrılarak, gurbete gideceklerine delildir. Ebu Sait El Vaiz e göre; çok karınca görmek, askerle kıyaslanır.

Rüyada Karınca Yuvası Görmek; Karınca yuvası finansal külfeti bulunan dosttan kurtulmaya, rüyayı görenin sevineceğine, güvenli hissetmeye, ulaşılan kuvvete ulaşmaya, verdiği sözü yerine getireceğine yorumlanır. Rüyada görülen karınca yuvası, isteklerin gerçekleşeceğine, sağlığa, ticari kazancı yüksek atılımlar içinde bulunacağına tabir edilir. Rüyada karınca yuvası görmek hünerli bir kimseye, gelir elde edileceğine, gelecek berekete, aşk hayatında başarıya işarettir. Karınca yuvası köye yahut işbölümü yaparak uyumlu çalışmaktır. Evde görülen karınca yuvası aile ve eş dost çevresinin genişlemesine delalet eder.

Rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görmesi, o köye askerin gireceğine işarettir. Yemek veya yiyecekler üzerinde karıncaların üşüşmüş olması, o şeyin fiyatının artacağına veya o yıl o ürünün az olacağına delalet eder. Kirmani ye göre; çok karınca görmek mal ve nimetle yorumlanır. Bir rivayete göre, karınca görmek, hırsızların gireceğine delalet eder. Rüyada çok karınca görmek, orduya, kalabalık insan topluluklarına, çok mal ve nimete işarettir.

İsmail El As AS'a göre; küçük ve kırmızı karınca, zayıf insanlardır. İyi ve siyah karıncalar da akraba ve ev halkı ile tabir edilirler. Karınca bulunması gerekmeyen bir yerde birçok karınca olduğunu görmek, orada oturanlar için iyi değildir. Bir rivayete göre, orası askerler tarafından işgal olunur.

Bir başka rivayete görede: Rüyada, görülen Karınca. Zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir. Bir kimse rüyada Karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde Karınca bulunduğunu gören kimsenin, evlat çok olur.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çiktigini görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça Karınca olduğunu görse, o yer halkının nesli çoğalır. Rüyada Karıncanın dilini bilmek ve anlamak Süleyman (A.S.) in kıssasına binaen velayete işarettir.

Bir kimse rüyada Karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğinle görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çiktigini gören kimse fakir olur. Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete nail olur. Büyük bir karınca muhariplerin öldürülmesine, hastaların ölmesine ve yolculuk yapmak arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine işarettir. Bazen rüyada çok karınca görmek, Allah'ın (c.c) görünmez ordularına veya uzun ömre işaret eder.

rüyada karınca görmek

Rüyada, görülen karınca, zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir. Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur. Karınca, ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca olduğunu görse, o yer halkının nesli çoğalır.

Rüyada Küçük Karınca Görmek; Rüyada küçük karıncaları saydığını veya onları aldığını görmek, zulüm, düşmanlık ve fitneye delalet eder. Rüyada görülen küçük karıncalar, sayıda zürriyete, ordu ve askere, mala ve uzun hayata delalet eder. Küçük karıncalar halkın zayıflarına delalet eder. Bazı tabirciler, küçük karıncalar, Allahin (C.C.) askerlerinden bir askerdir, demişlerdir. Rüyada küçük karıncaların adet edinmedikleri bir yere girmeleri, İlme ve sayılamayacak kadar mala delalet eder.

Rüyada karınca ısırması, bolluk ve berekettir. Rüyada karınca ısırması görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın işaretidir. Yine rüyada karınca ısırması ev sahibinin rahat edeceği bir yıla işarettir. Ayrıca Rüyada karıncanın ısırması hanesine bir rızık ve nimet olarak yorumlanır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
825 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

2 Yorum

Su

Su

2 yıl önce

Rüyamda Allah tarafından evime yaralı bir kedi gönderilmiş, benimle konuşuyor beni iyileştir diyor. Sırt tügleri dökülmüş olan kediye bakıyorum tamam kedi sevmiyorum ama seni iyileştireceğim diyorum. O sırada kedi sonucundan daha küçük bir canlıya dönüşüyor bende bulunduğum Yüksel kattan aşagı atıyorum. Diyorum artık yere düştüğünde ölmeyecek kadar küçük bir canlısın ve seni evimde istemiyorum diyorum. Allah bu seferde diğer odama karınca sürüsü yolluyor, bir panik onlara sadece bir odayı kullanabileceklerini söylesem de bir kısmı odadan çıkıyor, karıncalar neden geldiği belli olmayan bir şekilde sürü halinde evime akın ediyorlar üstelik açta değiller yiyecek taşır halde...mücadele veriyorum rüyamda.

Meltem

Meltem

3 yıl önce

Evimde yataklarımın içinde yastıklarımın içinde o kadar çok karınca vardıki sürü halinde duruyorlardı sonra kendiliğinden gittiler.Yorumlarsanız sevinirim.

Yorum Ekle

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi