Rüyada Ezan Okumak

Rüyada Ezan Okumak

Rüyada ezan okumak hacca gitmeye işaret eder. Ezan okuyan kişi bekâr ise evleneceği anlamına gelir. Ibni Şirin'e göre; bilinen bir yerde ezan okuduğunu görene Allah (C.C.) Hazretleri Kâbe'yi görmeyi nasip eyler. Rüyada ezan sesi duymak doğru habere delalettir. Bilinmeyen bir yerde ezan okuduğunu görmek iyi değildir. Bir minarede ezan okuyan, halkı ibadete davet eder. Yatağında yattığı halde ezan okumak, eşini, çocuklarını hor gördüğüne, onlara kötü davrandığına işarettir.

da ezan okumak, doğru söze, hayırlı işe, güç ve kuvvetin ehlinde olmasına ve bir işin başına geçmeye işarettir. Ezan rüyası, fakirlik, iflas, ölüm, ihanet, merak, dinde noksanlık ve nifakla da (bozgunculuk) anlamına da gelmektedir.

Rüyada Ezan Okumanın Anlamı ve Yorumu

Rüyada komşusunun damında ezan okumak, komşularından birinden şüphe edeceğine, devlet başkanının kapısı önünde ezan okuduğunu görmek, bir suçunun meydana çıkacağına alamettir.

Rüyada bilinen bir yerde ezan okuduğunu görmek, hac veya umre yapmaya işarettir. Meçhul bir yerde ezan okuduğunu görmek, iyi değildir, rüya sahibi günahlardan kaçınmayan biri ise bir şey çalar.

Ezan okunacak yeri olmayan bir arasında ezan okumak, herkesin işine burnunu soktuğuna; bütün ev halkı ile birlikte ezan okumak, ev halkına bir kötülük geleceğine yorulur.

Okuduğu ezanı fazla veya eksiği ile okumak, hakkı olmayan bir işe başvuracağına; küçük bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, anne ve babası hakkında yalan ve iftira duyulacağına alamettir.

Rüyada hamamda ezan okumak dininin noksanına; yolda giden arkadaşları arasında şarkı söyler gibi ezan okumak, onlar suçsuz oldukları halde, hepsinin birden hırsızlıkla suçlanacaklarına işarettir.

Hem namaz kılıp aynı anda ezan okuduğunu görmek, tutuklu ise serbest bırakılacağına delalet eder.

Cabir-ül Magribî'ye göre; Bir dağ tepesinde ezan okumak, kıymetli bir kişi hakkında doğru bir söz söylemeye, mihrapta ezan okumak, yolculuğa çıkıp selametle dönüşe, muradının olacağına alamettir.

Okunan ezanı dinlemek, namaz kılmaya devama işarettir. Yataktan kalkmadan ezan okuduğunu görmek, ev halkını horlamaya, onları küçümseyip azarlamaya işarettir.

İsmail El Es as'a göre; ezan okunup namaz kılındığını ve bir cemaatin toplu olarak namaza durduklarını görmek hayırlıdır.

Nablusî'ye göre; rüyada ezan okumak veya okunduğunu görüp işitmek yüksek bir dereceye, iyi bir mevkie, sözünün ve emrinin her yerde geçeceğine, bekâr için güzel bir ese, hac aylarında ise hacca gideceğine delalet eder.

Kıbleden gayri bir tarafa dönerek, Arapçadan başka bir lisanla ezan okumak, yalan haberlere, memlekette kargaşalık çıkacağına, kötü haberler duyulacağına işarettir.

Bir kadının minarede ezan okuduğunu görmesi veya bu rüyanın başka biri tarafından görülmesi, o memlekette veya o semtte bir kötü olayın çıkacağına yorumlanır.

Küçük çocukların, özellikle vakitsiz olarak, ezan okuduklarını görmek, hükümetin cahillerin eline geçeceğine yorulur.

Rüyada minareye çıkıp ezan okumak

Büyük bir mevki sahibi olunacağına delalet eder. Rüyada namaz kılmak için kamet getirmek, muradının olacağına, sıkıntısı varsa kurtulacağına, kederden uzaklaşacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine işarettir.

Bazen ezan, koguculuga, hareket ve intikal ve harp için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına işarettir. Ezan bazen hırsızlığa, bazen de derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek her hangi bir söze, bekâr için evlenmeye işarettir.

Rüyada sokak ortasında veya çarşıda ezan okumak, fakirliğe, tüccar ise iflas edeceğine; çukur ve derin bir yerde ezan okumak münafıklığa yorumlanır.

Ezan çok kere doğru habere işarettir. Kendisinin kıbleden başka bir yöne veya Arapçadan başka bir lisanla ezan okurken görmek, bidat içinde bulunduğuna işarettir.

Rüyada Camide Ezan Okumak

Bir kadın, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekete büyük bir bidat zuhur eder. Minarede ezan okumak, insanları kulluğa çağırmaya ve muradına ermeye işarettir.

Çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve gayri kimseler tarafından istila edilmesidir.

Bir kimse minarede ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyulduğu yer nispetinde şerefe nail olur. Eğer ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder. Ezan, duaya, takvaya, taat ve hayırlı islere emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa işaret eder.

Eğer bir kimse kendisini kâfir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkının İslam dinine davet eder.

Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer günahkârsa dövülür. Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir halktan olduğuna işarettir.

Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat ve hüsnü maişettir. Bazı tabirciler, bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir, demişlerdir.

Yine rüyada ezan okumak, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına işarettir.

Hamamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabir edilir. Ezan ve zikrullahi yüksek bir sesle özellikle sesi güzel ve tatlı olursa okuduğunu ve insanların da bu ezani sükûnetle dinlediklerini görse, bu büyük insanlara yaklaşmakla tabir edilir.

Rüyada Güzel Sesle Ezan Okumak

Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim bir halkı Hakka davet eder. Bazı kere ezan, dini ilimlerde âlim ve fakih olmaya işarettir. Semada ezan okuduğunu ve insanların da onu dinlediğini gören kimse, insanı hayra davet eder. Onlar da onun davetine icabet ederler.

Bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, hac ve umre yapar. Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lafızlarını değiştirdiğini gören kimse, bu ziyade ve noksanı miktarınca insanlara zulmeder.

Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları sulha davet eder. Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun anne ve babası yalan ve bühtandan kurtulur.

Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder, fakat o da bunu kabul etmez.

Kamuya ait bir binanın önünde ezan okumak, yönetimdekileri hakka, adalete ve insafa çağırmaya işarettir.

Çarşı ve pazarda ezan okumak, iflas etmeye veya çarşı pazardan birinin ölümüne işarettir.

Çukurda ezan okumak, nifak çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya işarettir.

Dağ başında ezan okumak, yüksek makamda bulunan bir kimse hakkında olumlu görüş bildirmeye veya yüce ve saygın bir makama gelmeye işarettir.

Hayvan ve herhangi bir vasıtanın üzerinde ezan okumak, yolculuğa çıkmaya veya işlerin kolay bir seyir izlemesine işarettir.

Uygun olmayan yerde ezan okumak, ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına veya cinnet ve benzeri bir hastalığa yakalanmaya işarettir.

Ezan, doğru söze, hayırlı işe, merak edilen bir duruma da işaret eder.

Kadının ezan okuması, bid'ata (dine sonradan giren yanlış inanç ve uygulamalara), o bölgeyi cahil kimselerin istilâ etmesine işarettir.

Rüyada küçük bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, işlerin ehil olmayanların eline geçmesine işarettir.

Ezan, önemli haber ve duyurulara da işaret eder.

Hac mevsimi ezan okuduğunu görmek, hacca gitmeye işarettir.

Ezan okunup namaz kılındığını görmek, okuyan kimse ve halk için hayır ve esenliğe işarettir.

Rüyada okunan ezana kimsenin icabet etmediğini görmek, halkın nefislerine uyarak kendilerine yazık ettiklerine işarettir.

Rüyada kıbleden başka yöne dönerek ve Arapça'dan başka bir dille ezan okuduğunu görmek, yalan habere, bozgunculuk yapmak amacıyla asılsız söz getirip götürmeye, toplumda yanlış inanç ve uygulamaların (bid'atm) yaygınlaşmasına ve isyanların çıkması işarettir.

Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek, dua etmeye, takvaya, temizliğe, ibadet etmeye, hayırlı işler yapmaya, şeytanın şerrinden korunmaya ve selâmete çıkmaya da işaret eder.

Namaz için kamet getirmek, arzu edilen şeyin gerçekleşmesine, sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, sözünü yerine getirmeye işaret eder.

Rüyada ezan sesi duymak, beklenen müjdeli haberi ifade eder. Ezan dinlemek şeytanın hilesinden kurtuluş demektir. Bunların haricinde ezan duruma ve mahaline göre çeşitli anlamlara gelir. Rüyada duyulan ezan bekâr için güzel eşe işaret eder. Bazen de ezan sesi duymak, hac aylarında hacca gitmeye, yolculuğa çıkıp selametle dönmeye yorumlanır. Ayrıca, muradının olacağına yorumlandığı gibi, bazen da hırsızlığa, yalan haberleri ya da iftirayı simgeler.

Yatağında yattığı halde ezan duymak, o kişinin eşini, çocuklarını hor gördüğüne, onlara kötü davrandığına işaret eder.

Rüyada ezan sesi duymak, ehil olan kimse için bir makama çıkmaya, diğerleri için hayra erişmeye işarettir. Rüyada ezan sesi, duyan kişinin yüksek mevkilere geleceğini gösterir. Rüyada ezan okunması, rüya sahibinin hayırlı bir yolculuğa çıkacağına işaret sayılır. Eğer mahkeme kapısında ezan okuduğunu görürse, o kişinin haklı bir davada tanıklık yapacağını gösterir.

Rüyada ezan sesi duymak; Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Rüyada ezan okunduğunu duymak derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek her hangi bir söze, bekâr için evlenmeye delâlet eder.

Rüyada ezan sesi duymak çok kere doğru habere delâlet eder. Rüyada ezan okunduğunu görmek; duâya, takvâya, tâat ve hayırlı işler ile, emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa delâlet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
165 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

2 Yorum

KORKMAZ

KORKMAZ

10 ay önce

Selamin aleykum rüyamda toplum arasinda arasında ayakta ezan okuyordum bu toplumdaki bazı kisiler zannedersem iş arkadaşlarımdı yanliz okadar guzel ve içten ezan okuyordum ki çoğu kişi hayranlikla bakıyordular bana ve ezanı bitirmeme iki satirkala telefonumun saati caldi ve böylece uyandim rica etsem yorumlayabilirmisiniz teşekürler

Zeynep

Zeynep

1 yıl önce

Ben rüyamda caminin yer altindan 2 kadinin ezan süresini agliyarak birbirlerine sordugunu duydum ezan minarelerinden ses yankilaniyordu sonra ezan baslayincada farkli varliklar cikmaya basladi cami tarafından onlardan kaçıyordum ayakkabimdada değişik Arapçaya benzer yazı vardi uzerinde oturdugum duvardan toz seklinde benim ayagima izi çıkmış oluyordu o yazı için benim peşimden geliyorlardi lutfen bu yoruma cevap verip rüyamı yorumlar mısınız lütfen cok merak ediyorum.

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi