Rüyada Direk Görmek (Elektrik Direği) Ne Ne Demek, Neye Yorumlanır?

Rüyada Direk Görmek (Elektrik Direği) Ne Anlama Gelir?

Rüyada direk din ve önderle tabir edilir. da elektrik direği görmek güvenilir insana, çocuğa, mala, babaya, eşe yahut ortağa yorumlanır. Genel manada rüyada direk görmek başarı demektir. Direk yolun ortasında ise aksiliktir. Yolun yanında ise rüya sahibinin sorunların çabuk çözüleceği anlamına gelir. Rüyada direk görmek, sözünde sadık, doğru bir kimse ile tabir olunur. Bir rivayete göre, rüyada direk söz sahibi kuvvetli ve güçlü bir kimse anlamındadır. Genel olarak rüyada direk görmek şu şekilde tabir edilmektedir;

 • Zengin Olmak
 • Dürüst kimseyle arkadaşlık,
 • Varlıklı bir kimseden mal elde etmek,
 • Söz sahibi birinin yardımıyla kuvvet bulmak
 • Ev sahibine ve İslam dinine,
 • Din yolunda sabit kalmaya işarettir.

Rüyada Elektrik Direği Görmek

Rüyasında elektrik direğini gören, işinde ve sözünde sadık olur. Rüyada görülen elektrik direği, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, eş veya mülktür. Rüyada elektrik direği görmek mühim işlerde kendilerine itimat olunacak insanları ifade eder.

Rüyada Elektrik Direğinin Yıkılması: Bir direğin yıkıldığını görmek, eğer ağaçtan ise, ev sahibinin; eğer mermerden ise, o memleket büyüğü vali ve ya hâkiminin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin sıkıntısına delalet eder. Bir direğin eğrilip yan yatmış olduğunu görenin işleri bozulur.

Rüyada direğin kırıldığını veya yandığını görmek; sayesinde gelir elde ettiğiniz varlıklı kimsenin vefat edeceğine işaret eder.

Rüyada elektrik direğinin devrildiğini görmek; Direğin eğilmesi yahut devrilmesi emre itaat etmemeye, kendi bildiğini okumaya yorumlanır. Rüyada eğilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş görülen cami ve mescit direği O mescidin hizmetçilerine işarettir.

Rüyada Demir Direk Görmek

Rüyasında bir demir direğe dayandığını gören, doğru özlü ve sözlü bir kişiye dayanır. Direğinizin demirden olduğunu görmek; söz sahibi birinin yardımıyla kuvvet bulacağınıza delildir. Direk, ev sahibine delalet eder. Direk demirden, kalın ve kuvvetli olur ise, ev sahibinin kuvvetli ve zengin olduğuna işarettir. Demirden, mermerden direk görmek, kuvvet ve ikbalin artmasına delalet eder.

Rüyada elektrik direğine çıkmak; adil yöneticiye işaret etmektedir. Rüyasında elektrik direğine tırmanarak çıktığını gören, söz sahibi birinin kuvvetinden faydalanarak, işe girişir.

Rüyada direk dikmek; Kirmanî ye göre; her neden olursa olsun, dik olan bir şey İslam ile tabir olunur. Bir direğin yanında ikinci bir direk diktiğini görmek, hayatında geçimin iyi olduğuna işarettir. Yerden göğe doğru dikilmiş, fakat tepesi görünmeyen bir direk gören, İslam âlimlerinden biri ile tanışır.

Rüyada Beton Direk Görmek

İbn-i Sîrîn'in yaptığı rüya tabirine göre rüyada direk görmek; zengin veya dürüst kimse olarak tabir edilir. İmam Cafer Sadık'ın (a.s): Rüyada direk / sütun görmenin anlamı şu şekildedir:

 1. Zengin kimse
 2. Dinde sağlamlık, iman
 3. İhtişam sahibi kimse
 4. İş konusunda güçlü olmak
 5. Yöneticilik

Rüyada demir, çelik direk görmek varlıklı bir kimseden mal elde edeceğiniz anlamına gelmektedir.

Rüyada Sağlam, Uzun ve Düz direk görmek; din yolunda sabit kalacağınıza işarettir. Yerden göğe doğru birçok direklerin uzandığını görmek, o yer de İslamiyeti kuvvetlendirecek ve yayacak birçok âlimin bulunduğuna delalet eder.

Rüyada Evin Direğinin Yıkılması; Evinizin direklerinin/ kolonlarının kırıldığını veya çöktüğünü görmek; ev sahibinizin sıkıntısına işarettir. Evinizin direklerinin sağlam olduğunu görmek; ev sahibinizin bahtının açık olduğuna işarettir. Rüyada direğin eğildiğini gören kimse memur ise, onun hizmetinde bulunan adamı verdiği emirlerinin aksine iş yapar ve ona itaat etmez.

Rüyada Direkle Dövmek ve Dövülmek

Rüyada Direkle Birini Dövmek ona zarar vermeye, direkle dövülmek bir sıkıntıya düşmeye alamettir. Birini bir direk ile dürttüğünü gören, ona tesirli bir söz söyler.Rüyasında birini direkle dövdüğünü veya dövüldüğünü görmek, vuranın vurulanı sözle azarlamasına, o vuruştan yaralandı ise, zarar vermesi ile tabir olunur. Bir rivayete göre bir direkle dövüldüğü nü gören, isinden çıkarılır. Bir kimse bir direkle birisine vurduğunu veya vurulduğunu görse, dövüleni utandıracağı bir söz söyleyeceğine işarettir. Eğer vurduğunda bir tarafını yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye, bir zarar verir.

Direğin kuyuya atılması, gömülmesi yahut göğe yükselmesi, o direğin ait olduğu yerdeki kimselerin hallerinin garipliğine,

Rüyada Ağaç Direk Görmek

Ağaçtan direk, itibar sahibi büyük bir kimse ile tabir olunur. Rüyasında güzel ve süslü ve mükemmel bir ağaç direk gören, büyük bir mevkie çıkar. Direkte çirkin bir hal olduğunu görmek, bunların elden çıkmasına delildir. O direğe dayanarak durduğunu gören, bir bilgine dayanarak rahat eder. Ağaçtan, veya kireçten direk görmek, evin kıymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve direği mesabesinde olan sahsa işarettir.

Rüyada Direk Kaybetmek; Elinden bir direğin alındığını gören, kuvvetini kaybeder. Direk kendisine itimat edilen güvenilir bir kimsedir.

Rüyada Direğe Tırmanmak; Bir direğe tırmandığını, fakat çıkamadığını gören, yükselmek için çalışır ise de başaramaz. O direğe tırmanıp çıktığını gören, hayır ve iyiliğe ulaşır.

Rüyada Direk Hediye (Satın) Almak

Direğin kaidesi ihtiyar kişiyle tabir olunur. Rüyasında bir direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla evlenir, onun parasından faydalanır veya ihtiyar bir kadınla evlenmek is ter.

Rüyada Direk Değiştirmek; Bir direğin diğer bir direk ile değiştirildiğini görmek, o yer idarecisinin veya ev sahibinin değişeceğine işarettir.

Rüyada Gökten Direk İnmesi; Abdulgani Nablus ye göre: rüyada direk görmek, dine delalet eder. Gökten bir direk indiğini görmek, Cenabı Hakkın (C.C.) oranın devlet büyüğüne bir arkadaş gönderdiğine delildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada direk görmek, dine işarettir. Bir kimse rüyada gökten bir direk indiğini görse, Allah (C.C.) O kimseye halim ve adaletli bir kişi sebebiyle ikram ve ihsan eder

Rüyada Direğe Dayanmak: Rüyada direğin durduğu yere dayandığını veya o yeri satın aldığını ya da o yerin kendisine bağışlandığını gören kimse, yaşlı bir kişiye güvenir veya yaşlı bir kişiyle evlenir. Rüyada Direğe yaslanmak; yaşlı biriyle evlenmeye rivayet edilir.

Rüyada Direğe Sahip Olmak; Direklere sahip olduğunu veya kendisinin direklerden olduğunu gören kimse, mülke ehil ise bir mülke sahip ya da kendisine itimat edilir bir kimse olur.

Rüyada Mermer Direk Görmek; faydalı veya şerefli mal ya da insandır. Eğer direk, sert bir taştan olursa, o şerefsiz ve hor bir kimsedir. Eğer direk adi taştan olursa, ol insan fikrinden çabukça dönen sebatsız bir kimsedir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
83 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi