Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan görmek devlet başkanına yorulur. Kişinin rüyasında aslan görmesi rüya sahibi için mertebe, makam, mevki ve hayır demektir. Rüyada aslan, saltanata, saygınlığa, uzun ömre ve bol rızka yorumlanır. Aslan, yüksek mevkideki insanlarla dostluk kurulacağı anlamına gelir. Rüyada aslan görülmesi güçlü biri olduğunuz için her zaman başarılı olacağınıza da işarettir. Aslanlar hükumet reisi ile tabir olunur.


1- Rüyada Aslan Görmenin Anlamı ve Yorumu

Kirmani diyor ki: Aslan görmek, sultanla yorumlanır. Rüyada aslan görmek, yüksek makamlara ulaşacağınıza yardım edecek bir kişinin varlığına işaret etmektedir. Rüyada görülen aslan genellikle liderlik eden, insanlara faydası dokunan, zengin bir kişiye de yorulmaktadır.

Bazı yorumlara göre ise rüyada aslan görmek, işlerini düzene sokup, başka insanlara faydası dokunan bir kimseye de delalet eder. Aslan güç ve başarı anlamına da gelir. Rüyasında aslan gören kişi, her işinde başarı sağlayan, zorlu işleri yerine getirme kudretine sahip olan kişidir.

Rüyada aslan görmek ne

2- Rüyada Dişi Aslan Görmek

Genel manada dişi aslan adalet veya hükumet kudretidir. Bazı tabirciler ise rüyada görülen dişi aslanı, kötülükleriyle meşhur zalim bir kadına işaret etmişler. Bazı tabircilere göre ise rüyada dişi aslan görmek, sıkıntılardan kurtulmaya, düşmanına galip gelmeye işarettir.

Rüyada dişi bir arslanın sütünden içtiğini görmek, devletten bir iyiliğe nail olmaya, düşmanına galip gelmeye işarettir. Rüyada dişi aslan etini yemek; büyük servete ve saltanata işarettir. Bazı yorumcular da dişi aslanı hükümdarın kızı olarak tabir etmişlerdir.

İbn-i Sîrîn'e göre (r.a.). Rüyada dişi aslanı görmek, kötü düşünceli, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. Rüyada bir dişi arsanla boğuştuğunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yükselir ve düşmanına galip gelir.

Rüyada dişi aslan sütünü içtiğini gören kimse, düşmana galip gelir. Bazı tabirciler dişi aslanı zenginlik olarak tabir etmişlerdir. Kafesteki aslan boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Rüyada aslan kovalaması

3- Rüyada Aslandan Kaçmak

Aslan kovalarken kaçtığını gören endişeden, korktuğu ve çekindiği şeylerden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören gören rüya sahibi, ilim ve hikmete nail olur. Aslandan kaçtığını, hayvanın kendisini takip etmediğini gören, endişe ve korkudan kurtulur, düşmanını yener.

Rüyada aslandan kaçmak, kötülüklerden sakınmaya işaret eder. Ayrıca tövbe ve istiğfar etmeye işaret sayılır. Kimi zaman kurtuluşa çağrışım yapar.

Rüyada bir aslandan çok korktuğunu ve bu yüzden kaçtığını görse, rüyayı görenin selamete çıkıp rahatlayacağına hükmedilir. Genel anlamda rüyada aslandan kaçmak, rüya sahibinin hayrına yorumlanır.


4- Rüyada Aslan Yavrusu Görmek

İslami rüya yorumcuları aslan yavrusunu bir erkek çocuğa işaret etmişlerdir. Aslan yavrusunun evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.

Bir kadın rüyada aslan yavrusunu emzirdiğini görse, büyük bir adamın sütannesi olur. Eğer aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere amir olur. Rüyada yavru aslan görmek merhametli bir iş adamına da yorumlanır. Bazen aslan yavrusu, müjdeye ve artan mala işarettir.

İsmail El-Eş'as: Rüyasında bir aslanın kendisini kucakladığını gören, padişaha yakın olur.

Aslan yavrusu

5- Rüyada Aslan Öpmek

Aslanı öptüğünü, onunda kendisine şefkatle baktığını gören, hükumete dahil olur. Hayır ve menfaat bulur. Rüyada aslan öpmek: Rüyasında kendisini bir aslanının kucakladığını gören, devlet büyüklerine yakınlaşır. Bir aslan öptüğünü veya aslanın kendisine tatlı, tatlı baktığını gören, hükümet hizmetine girerek hayır ve menfaat görür. Eğer çalışıyorsa derecesi yükselir.


6- Rüyada Aslan Kovalaması

Rüyada aslanın birini kovalaması korkuya yorumlanır. Aslan tarafından kovalanmak, tuzağa düşmeye işarettir. Bazı tabircilere göre rüyada aslan kovalaması rüyayı gören kişinin muradına ereceğine işaret edilmiştir. Rüyada aslan tarafından kovalanmak, hükümetten korkmak, yahut var olan sıkıntılardan kurtulmak anlamına da gelir. Bazen de rüyada bir aslan tarafından kovalandığını görmek, borç yüzünden aranmaya işarettir.


7- Rüyada Beyaz Aslan Görmek

Aslanın beyazı gündüze delildir. Rüyada beyaz aslan gören kişi hayatı boyunca sıkıntı, üzüntü yaşamaz, kıtlığa, yokluğa düşmez, huzurlu yaşam sürer.

Rüyada beyaz aslan görmek rüya sahibi için iyi amele tabir edilir. Beyaz aslana sahip olduğunu görmek, yüksek mertebelere delalet eden bir rüyadır. Rüyada görülen beyaz aslan aynı zamanda, hayır ve iyiliğe, iç huzuru ve mutluluğa işarettir.


8- Rüyada Aslan Saldırması

Düşmanlarınız tarafından uğrayacağınız sıkıntıya tabir olunur. Şer olarak yorumlanır. Rüyada aslan saldırması sizi çekemeyen bir çok kimselerin olduğunu gösterir. Bu tür rüyalar başkalarına anlatılmamalıdır.

Rüya sahibinin düşmanları tarafından sıkıntı görmesine yorulur. Hayırlı bir rüya değildir. Rüyayı görenin düşmanlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtir.

Rüyada aslanın birine zarar vermesi, o kişinin bütçesinde meydana gelecek olan açığa işaret eder. Rüyasında aslan saldırısına uğramak, rakiplere ya da hasımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini çağrıştırır.

İbn-i Sîrîn'e göre (r.a): Aslan kuvvetli ve şiddetli bir düşman demektir. Aslanla dövüştüğünü gören, üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez. Saldıran aslanla boğuşmak, kazanmaya, düşmanları karşısında galip gelmeye tabir olunur.


9- Rüyada Aslan Öldürmek

İslami rüya yorumcularından İmam Cafer Sadık (a.s): aslan görmeyi yönetici, Cesur kişi ve üçlü düşman olarak tabir etmiştir. Aslan öldürmek her alan ve mücadelede başarıya ulaşmaya işarettir. Düşmanına karşı zafer elde etmeye yorulur. Rüyasında aslan öldüren her konuda başarıya ulaşır. Rüyada aslan öldürmek hayır ve nimete delalet eder.

Rüyada aslan öldürmek, rüyayı gören kişinin gücüne, kuvvetine, başarısına ve zaferine alamet eder. Rüyasında aslan öldüren kişi, hayatında hep başarılı olur ve her zaman zaferler elde eder demektir.

Aslan öldürmek aynı zamanda rüya sahibi herhangi bir şeyden korku ve endişesi var ise, onlardan kurtulur ve düşmanına karşı galip gelir.


10- Rüyada Aslan Sürüsü Görmek

Aslan sürüsü yönetici konumundaki insanları temsil eder. Rüyada bir sürü aslan görmek, rüyayı gören o kişinin büyük bir makama geçeceğini veya büyük bir yönetici olacağını gösterir. Rüyada aslanlar görmek yönetici konumundaki insanlar, devlet kurumlarına ve makamlarına işaret eder. Rüyada görülen aslanlanlar aynı zamanda mala ve güce delalet eder.


11- Rüyada Aslan Isırması

Rüyanızda aslanın ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararlara yorulur. Bir kimse aslanın kendisini ısırdığını görse, ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişir. Bir aslanın kendisini ısırdığını veya pençesiyle bir tarafını yaraladığını gören, düşmanından zarar görür.


12- Rüyada Aslan Beslemek

Aslan beslemek rüyası gören kişi için zenginlik ile tabir edilir. Aslanı besleyen erkek ya da kadın fark etmez, işinde yükseleceği bir konuma geleceğini ifade eder. Rüyada aslan beslemek rüya sahibinin başarılı bir yönetici konumuna nail olacağına işarettir. Bazı kere de rüyada aslan beslemek faydalı ve çok önemli insanlarla dostluk kurmaya delalet eder.


13- Rüyada Erkek Aslan Görmek

Erkek bir aslanı gören kimse çok belalardan kurtulur ve düşmana muzaffer ve insanlar arasında şöhret sahibi olur. Rüyada evde, bahçede ya da herhangi bir yerde erkek aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre delalet eder.


14- Rüyada Aslana Binmek

Aslana bindiğini görmek güçlü bir düşmana galip gelmeye, Aslana sırtını dayamak, kayıp ve üzüntüye işarettir. Aslanın arkasından dolaşarak önüne çektiğini göreni, hükümet cezalandırır. Rüyada aslana binmek büyük bir makama geçmeye işaret etmektedir.

Rüyada Aslana binmek Es Salimi ye göre: Rüyasında aslana bindiğini gören, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar.


15- Rüyada Aslan Eti Yemek

Aslan yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala yorumlanır. Rüyasında aslan etini yiyen güç ve büyük bir mülk elde eder. Kendisine Arslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Arslan sütü de böyledir. Rüyada bir aslan başı bulduğunu ve onun etinden yediğini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder.

Aslan eti yiyen devlet büyüklerine yakın olur ve onların itimadını kazanır. Aslanın derisi, kılı, eti ve kemiği; ya hükümetten veya düşmandan gelecek malla tabir olunur.


16- Rüyada Siyah Aslan Görmek

Aslanın siyahı geceye delalet eder. Rüyada bütün aslanları siyah renkte görmek, ululuğa, büyüklüğe, yönetici olmak, çok mal sahibi olmaya, ve mala kavuşmaya delalet eder. Bazı kere de rüyada siyah aslan görmek, şerefe, yöneticiye, izzete ve halk arasında saygın bir kimse olunacağına işaret eder.


17- Rüyada Aslan Sevmek

Aslan sevmek, rüya sahibinin, sevdiği bir akrabasına kısa süre içinde yardımcı olacağına işaret eder. Rüyada aslan sevmek sıcakkanlı aynı zamanda mevki ve makam sahibi bir kişi ile dost olunacağına işarettir. Rüyada aslan sevmek, rakiplerine karşı doğru adımların atılmasına ve zor geçen bir dönemin ardından gelecek olan refah şeklinde tabir edilir.

Rüyada aslan sevmek; yardımlaşmaya, başarıya ulaşmaya ve yüksek yerlere gelmeye işaret eder. Rüyada aslan sevdiğini gören kişinin ileri ki hayatının olumlu yönde etkileneceğine işarettir.


18- Rüyada Aslandan Korkmak

Aslanla karşılaşan ve korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak. Üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir. Kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur.

rüyada aslan görmek

19- Rüyada Evde Aslan Görmek

Evinde aslanlar bulunduğunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eğer o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören miras yer.

Rüyada aslanın bir parçası: Aslanın vücudundan bir parçanın eline geçtiğini görmek, düşman malından faydalanmaya işarettir. Bir aslanı arkasına yüklediğini gören düşmanı ile anlaşır.


20- Rüyada Aslanla Boğuşmak

Aslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder. Aslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görenin eline düşmanın malından bir şey geçer.

Aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir. Çok kere bu, miras malına işaret eder. Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız.

Rüyasında aslanı sağdığını gören, devletin malini idare eder. Eğer tüccarsa mali artar, isçi ise kazancı çoğalır.


21- Rüyada aslanla ilgili diğer tabirler

Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

Rüyada aslan avlamak diğer sultanlara hile yapan büyük bir sultan ile tabir olunur.

Rüyada aslan almak, ümitsizlikten sonra ulaştığı itibarlı mertebeye, saygınlığa, yüksek kazanç ve servete işarettir.

Rüyada aslan başı görmek: Yüksek bir mertebeye yükseleceğinize işaret eder.

 • Aslanı genç bir kızın görmesi: İyi bir evliliğe.
 • Bekâr biri dişi Aslan görürse: Bir kız veya dulla tanışmaya.
 • Dişi aslan: Zenginliğe. Yavru aslan: İyi bir iş arkadaşına.
 • Koşan aslanlar: Umulmayan bir zenginliğe ve mutluluğa.
 • Aslana binmek: Sözü geçen biri olmaya, başarıya.
 • Aslanla boğuşmak: Kazanmaya.
 • İki aslanın kavgası: İki kişinin kavgasına seyirci kalmaya.
 • Aslan eti yemek: Zenginliğe ve mal edinmeye.
 • Aslan öldürmek: Her alanda başarıya.
 • Aslanla konuşmak: Güçlü dostlara
 • Aslan kükremesi: Kötü habere
 • Aslana sırtını dayamak: Kayıp ve üzüntüye.
 • Aslanın birinin yanına gitmesi: O kişinin üzüleceğine.
 • Aslan tarafından takip edilmek: Tuzağa düşmeye işarettir.

Genel anlamda aslan görmek hayırlara yorulur. Büyük lider ve devlet başkanı manasına gelir.

3 Yorum

 1. Rüyamda bir nehir veya ırmak kenarında araçımızla giderken duruyorduk sonra o tertemiz sudan bi balina büyüklüğünde balık fırlıyordu ben çırpınan o devasa balığa bakarken yine bi o kadar büyük bir aslan geldi balığı ağzına alıp suya atmaya veya yemeye çalışıyordu ben eşime aslan bizi görmeden gidelim dedim o balıkla meşgulken araçımıza bindik ve uyandım anlamı nedir yazarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

 2. ruyamda kocam hasta Ağlıyorum kocami baglamislar bir kopek yavrusuile ama kopekte ağlıyor ortam hafif karanlik bende elimde bir caki var karsimdan büyük bir erkek aslan geliyor bana kosarak benimle dalga geçiyor küçücuk cakiylami beni öldürecek sin diye bana saldırıyor bende ona cakiyi defalarca batiriyorum ve gözü acik bir sekilde ölüyor ben kocama kosuyorum onu çözmek için ve uyandim nedir bunun anlamı

 3. kendi rüyamı araştırıyorum ama hiç bir şey bulamadım. ANKARA AOÇ oturuyorum.rüyamda Atatürk orman çiftliğinden eski tarihi köprüden geçerken bir anda elimde yastık gidiyordum.bir anda aslan gördüm ve kaçtım elimden yastık düştü. kaçarken arkama baktığımda aslan beyaz yastığa saldırıyordu.ve tekrar dönüp baktığımda aslan insana dönüşmüş merak etme her şey yolunda ve gideceğin yere kadar eşlik edeyim mi bende evet aslan dedim ve uyandım...

Bir cevap yazın

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z