Rüyada Yaralanmak

Rüyada Yaralanmak Nedir? Yaralandığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Vücutta görülen yara, çalışmakla elde edilecek mala işarettir. Bazı yorumculara göre, rüyada yaralanmak, haram mala işaret eder. Rüyada yaralanmak camla, jiletle, bıçakla, silahla, patlamada, makasla, omuzdan, elinden yahut vücudun başka bir yerinden yaralanmak farklı anlamlara gelir. Boyundaki yara, rüya sahibinin üzerindeki borca ve emanete işaret eder. göğüsten ve kalpten yaralandığını görmek, yetişkin ve yaşlılar için üzüntü ve kedere; gençler için aşık olmaya işarettir.

Rüyada Elinden Yaralanmak

Rüyada elinden yaralanmak sağ ve sol ele göre farklı anlama gelir. Rüyada sağ elin başparmağında yaralanmak ise, borç yüzünden üzülmeye işarettir. Sağ elin diğer parmaklarından birinden yaralanmak, rüya sahibinin üzerindeki borca işaret eder.

Rüyada elinden yaralanmak; yani sağ elde görülen yara, elde bulunan şeylerin, mal ve mülkün çoğalıp iki misline çıkmasına veya erkek lardan gelecek mala işaret eder.

Yine rüyada elinden yaralanmak yani sol elde görülen yara, kendisi için çalışanların iki misline çıkmasına veya kadın akrabalar tarafından gelecek mala işaret eder.

Rüyada herhangi bir silahla yaralanmak, kurtuluşa işarettir. Karnından yaralandığını gören kimseye, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından mal isabet eder.

Yara rüyası aynen çıkarak, vücudun o bölgesinde yara meydana gelmesi de muhtemeldir.

Rüyada yaralandıktan sonra vücuttaki yaranın kaybolduğunu veya iyileştiğini görmek, hayra işarettir. Rüyada vücudunda yara olduğunu gören kimse, akrabalardan biri veya kendisi hasta olur.

Rüyada vücudun gövde kısmından silahla yaralanmak, malın fazlalaşıp iki misline çıkmasına veya dedikodu yapmaya da işaret eder.

Rüyada Ayaktan Yaralanmak

Sol ayaktan makasla yaralanmak, tarımdan elde edilecek kazanca işarettir. Rüyada ayak topuğundan yaralandığını görmek, çocuğu tarafından mala kavuşmasına işarettir. Rüyada iki ayağından da yaralandığını gören kimse, sürekli bulunduğu yerde kalır, varlık ve saltanatı uzun olur.

Rüyada Yaradan Kan Aktığını Görmek

Yaranın aktığını görmek, kişinin borcuna ve geçimini zorlukla elde etmesine işarettir. Vücutta görülen yaradan kan aktığını görmek, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara veya onun hakkında rahatsız edici bir sözün söylenmesine işarettir.

Rüyada başından yaralanmak, mala veya cana gelebilecek tehlikelerden sakınmak gerektiğine işarettir.

Rüyada yaralandığını fakat yarasından kan akmadığını görmek, fazilet ve meziyette kemale ermeye işarettir.

Yaralansa ve yarasından kan aksa, rüya sahibinin eline mal geçer. Baldır yarası, uzun ömre işarettir. Bacak yarası, kavim ve akraba çokluğuna işaret eder.

Rüyada kendine eziyet veren sivilce, yara vb. şeyleri eliyle tutuğunu görmek, yardım ve başarıya veya ganimet malından yararlanmaya işarettir.

Rüyada vücudunda yara, çıban ve sivilce gören kimse, bunlardan akan kan ve irin miktarı kadar mala kavuşur.

Rüyada vücutta görülen sivilce, çıban vb. fazlalık, sahibine zarar vermediği takdirde, nimet ve hayrın çokluğuna işaret eder.

Rüyada biri tarafından Yaralanmak

Rüyada biri tarafından yaralanmak, yaralanan kimseye yaralayan şahsın bir kötülük yapmasına ve onun düşmanlığını kazanmaya işarettir. Biri tarafından yaralandığını gören kimseye, yaralayan kimse musallat olur veya kendisine samimi bir öğütte bulunur, hakkı tebliğ etmeye çalışır.

Yaralama rüyasında, eğer yaradan kan çıkarsa, yaralayan kimse günahkâr olur, yaralanan ise sevaba girer.

Rüyada Birini Yaralamak

Rüyada birini yaraladığını ve yaradan kan aktığını görmek, bilinen bir düşmana musallat olmaya veya ona hak bir söz söylemeye; eğer yaradan kan çıkmaz ise, yaraladığı kimsenin cevap veremeyeceği doğru bir söz söylemeye işarettir.

Rüyada birini bıçak, ustura, demir parçası vb. gibi şeylerle yaraladığını görmek, o kimsenin kötülüklerini açıklayarak, onda asla bir hayır olmadığını halka duyurmaya işarettir.

Rüyada korkusundan dolayı birini yaraladığını görmek, üzüntü ve kedere, yaralanan kimse için de musibete işarettir.

Rüyada birini yaralamaktan dolayı diyet (bedel, tazminat) verdiğini görmek, itibar kazanmaya, düşmanı sevindirip meşhur etmeye, borcu varsa onu ödemeye işarettir.

Bazen yaralama diyeti ödediğini görmek, namus konusunda bir iftira ile karşılaşmaya veya kötü bir duruma düşmeye işaret eder

Rüyada Yaralanmak Nedir? Ne Anlama Gelir?

Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala işarettir. Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala işarettir.

Sol ayağın yaralanması, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, çocuğu tarafından nail olacağı mala işarettir.

Kendisinin yaralandığını, hâlbuki yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır. Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malin eseri o kimsede belli olur.
Sol elinin yaralandığını görse o kimsenin askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey, mal ve mülkü fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Bedeninden yaralandığını görenin mali fazlalaşır ve iki misline çıkar.
Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur. Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat kat ziyadeleşir. İki ayaklarından yaralandığını görse onun memleketinde sebatı, devamı ve saltanatı uzun olur. Bir kimseyi rüyada diğer birisi yaralasa, yaralayan kimse diğerine musallat olur ve ona hakki tebliğ etmeye çalışır.

Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkâr olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Bir kimse rüyada bir kâfiri yaraladığını ve kan akıttığını görse, o kimse, kendisine düşmanlığı aşikâre olan bir kimse üzerine musallat olur ve ona hak söz söyler.

Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında cevap veremeyeceği doğru bir söz söyler. Bıçak veya demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, diğerinin kötülüklerim izhar ve onda asla hayır olmadığına işarettir. Bir kimsenin karnında yaralandığını görse, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından kendisine mal isabet eder.

Rüyada bir kimseyi yaralamak veya bir kimse tarafından yaralanmak, yaralanan için keder ve sıkıntı çekmeye, yaralayan için ise, büyük bir günah isleyecek bir durumla karşılaşmaya delalet eder.

Rüyada yaralı bir kimseyi görmek veya yaralanmak, evinizde de, işyerinizde de tedirgin ve ruhen sizi üzen olaylarla karşılaşmakta olduğunuzdan çok hassas bir durumda bulunduğunuzu, bu buhrandan kurtulmak için çareler düşündüğünüzü ve sonunda her iki cephede de başarılı zekânızla isi tatlıya bağlayarak huzura kavuştuğunuzu gösterir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala işarettir. Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala işarettir. Sol ayağın yaralanması, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, çocuğu tarafından nail olacağı mala işarettir. Kendisinin yaralandığını, hâlbuki yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır. Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malin eseri o kimsede belli olur.

Sol elinin yaralandığını görse o kimsenin askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar. Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey, mal ve mülkü fazlalaşır ve iki misline çıkar. Bedeninden yaralandığını görenin mali fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur. Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat kat ziyadeleşir. İki ayaklarından yaralandığını görse onun memleketinde sebatı, devamı ve saltanatı uzun olur. Bir kimseyi rüyada diğer birisi yaralasa, yaralayan kimse diğerine musallat olur ve ona hakki tebliğ etmeye çalışır.

Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkâr olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Bir kimse rüyada bir kâfiri yaraladığını ve kan akıttığını görse, o kimse, kendisine düşmanlığı aşikâre olan bir kimse Üzerine musallat olur ve ona hak söz söyler. Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında cevap veremeyeceği doğru bir söz söyler.

Bıçak veya demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, diğerinin kötülüklerini izhar ve onda asla hayır olmadığına işarettir Bir kimsenin karnından yaralandığını görse, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından kendisine mal isabet eder.

Rüyada yaralamaktan dolayi diyet vermek, düsmaninin sevinmest ve söhrettir. Bazen bu rüya, rüyayi görenin kötü bir duru ma dönmesine, kadrinin yüce olmasina, bazen de namus hakkinda iftira île itham edilmesine isarettir

Lütfen Rüyaya puan verin!
207 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi