Rüyada Yasin Okumak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yasin Okumak Ne Anlama Gelir?

Yâ Sîn (Ey İnsan) Suresi Kur'an'ın kalbi kabul edilir. Rüyada Yasin Suresi okumak, okunduğunu görmek veya dinlemek gören için çok hayırlıdır. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, genellikle "Ey insan!" anlamına geldiği kabul edilir. Yasin Suresi ibadet ehli biri olacağınıza ve bahtınızın açık olduğuna işarettir. Aynı zamanda Yasin Suresi'nin okunması dünya ve ahiret saadetini elde etmek demektir.


1- Rüyada Namazda Yasin Okumak

Yasin suresini sında okuyan veya okunduğunu görüp dinleyen kimsenin sonu hayırlı olur. Rüyasında namazda Yasin okuyan İman ile hayatını tamamlar. Son nefesini imanla verir. Yasin mealini okumak çok hayırlıdır.


2- Rüyada Ezbere Yasin-i Şerif Okumak

Abdülgani Nablusi'ye göre; ömrü uzun, rızkı bol ve bereketli olur. Dünya ve ahirette bütün dilekleri kabul edilir. Halka iyilik eder. Onun için bütün dua kapılan açıktır.


3- Rüyada Yasin okunduğunu Görmek

Rüyada Yasin Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, temiz kalbe, sağlam imana, şüphe ve tehlikelerden uzak durmaya, çok sevap islemeye ve kıyamet günü Allah'ın resulü ve onun ehli beyti ile beraber bulunmaya işarettir.


4- Rüyada yasin suresini dinlemek

Rüyada Yâsîn Sûresi'ni dinlemek veya ondan bir parçayı, ya da bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, kıyamet gününde Nebiler Sultanı ve onun ehl-i beyti ile beraber bulunmaya ve haşredilmeye delâlet eder.


5- Rüyada Yasin okumak, okutmak

Abdulgani şöyle diyor: Yasin okutturmak, Cenab-ı Hakk onu Hz. Muhammed'in (S.A.V.) zümresi ile haşr eder. Rüyada Yasin okumak, dünyada ni'metlere mazhar olup, bunlarla halka iyilik eder.


6- Rüyada Yasin Şerif görmek

O kişiye, Kur'ân-ı Kerim'i defalarca hatmetmiş gibi sevap verilir, bütün haceti giderilir. Namaz ve oruç ehli, takva sahibi iyi biri olacağınıza işarettir.


7- Rüyada Ramazan'da Yasin Okumak

Yasin'i ne maksatla okursan ona yetişirsin be ayrı ayrı niyetlerle Ramazan'da Yasin suresini okuyan insanın niyetleri ve muratları gerçekleşecek demektir. Kısacası Yasin'i Şerif müstesna bir suredir, faziletleri oldukça fazladır, bunun önemi iyi kavranmalı ve uygun davranılmalıdır.


8- Rüyada Yasin Suresini okurken uyanmak

Denilmiştir ki: Rüyada Yâsin-i Şerifi okurken uyanmak, rüya sahibi için dünya nimetlerine nail olur ve o nimetle halk arasında rağbet görür ve sevilir. Kalbi temiz, imanı sağlam, şüphelerden uzak bir kimse olmakla da nimetlendirilir. Çünkü Yâsîn Kur'ân'ın kalbidir.


9- Rüyada Yasin meali okumak

Ibn-i Kesir'e göre rüya sahibi, temiz insanlardan olur. Dinde riyakar davranmaz, günahtan uzak durur. Nafi'nin yorumu ise şöyle: Büyük sevap kazanır. Çeşitli ni'metlere kavuşur.


10- Rüyada Yasin Suresini Okumaya Çalışmak

İbn-i Şirin'in kavlince Yasin Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyanın yahut okunduğunu görenin akıbeti hayır olur, iman ile göçer. Korktuğunuz şeyden güvende olacağınıza yorulur.


11- Rüyada Yasin Suresi okunması

Kirmani diyor ki: Ömrü uzun, rızkı bol olur. Allah'ın (C.C.) rahmetine ve lutfuna nail olur. Rüyada Yasin okumak, Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V.) muhabbeti kalbine yerleşir. Malınızın bollaşacağına işarettir.


12- Rüyada Yasin Suresini ezberlemeye çalışmak

Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dünya ve ahirette muradı hasıl olur. Hayır ve selamet ile göçer. Zor işlerin sizin için kolaylaşacağına işarettir. Daima Allah'ın rızasını gözeteceğinize işarettir.

Yasin Suresini rüyasında okuyanın akıbeti hayır olur, iman ile göçer. Rüyada Yasin okumak İyi biri olduğunuza ve doğru yolda ilerlediğinizin işaretidir.

Rüyasında Yasin okuyanın ömrü uzun, rızkı bol olur. Allah'ın (C.C.) rahmetine ve lutfuna nail olur. Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V.) muhabbeti kalbine yerleşir.

Rüyada Yasin okunması görülmesi rüya sahibi için dünya ve ahirette muradı hasıl olur. Hayır ve selamet ile göçer

Cenab-ı Hakk onu Hz. Muhammed'in (S.A.V.) zümresi ile haşr eder. Dünyada ni'metlere mazhar olup, bunlarla halka iyilik eder.

Rüya sahibi, temiz insanlardan olur. Günahtan uzak durur, dinde riyakar davranmaz.

Lütfen Rüyaya puan verin!
229 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi