Negatif

negatif-nedir
Negatif Nedir?
( eksi ) işareti ile ifade edilen, zıtlığı veya sıfırdan küçük olma durumunu özetleyen bir terim. matematik Eksi, pozitif karşıtı. eksi değere sahip olan, pozitif'in tersi. matematik Eksi, pozitif karşıtı.

olumsuz, menfi .
eksi, "pozitif" karşıtı .

gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı ya da filmi .

Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan sayı. Menfi. - Gerçekteki karanlık ve aydınlık kısımları tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi.

Pozitif olumlu, negatif olumsuz anlamlarında çeşitli yerlerde kullanılabilinir. Örneğin hastanelerde kan ölçümlerinden sonra da bir niceliğin kan içinde olup olmadığını negatif ya da pozitif ibareleri ile söylenebilinir. Negatif düşünce veya pozitif düşünce gibi söylemlerde mevcut daha da çoğaltılabilinir.