Doğubayazıt mı, Doğubabeyazıt mı?

Doğubayazıt mı, Doğubabeyazıt mı?

Uzmanlar en doğrusu Bayazid, ama sonraki kullanımlar için “galat-ımeşhur, lügat-ı fasihten evladır” diyebiliriz, yani yanlış kullanılan kelimler çok yaygınlaşırsa meşruluk kazanır” diyor.

Uzmanlara göre ilçenin tarihten gelen gerçek adı Doğuabayazid” ancak “” ve “Doğubeyazıt” demek de o kadar yaygın ki, yanlış demek mümkün değil. Doğru kullanım “Doğubayazıt.” Valiliği’nin internet sitesinde ilçenin adı “Doğubayazıt” olarak yer alıyor. Resmi yazışmalarda ve Kültür Bakanlığı’nın internet sitesinde de “Doğubayazıt” ismi kullanılıyor.

Doğubayazıt Belediyesi’nin sitesinde hem “Doğubayazıt”, hem de Doğubeyazıt” isimleri kullanılıyor. Bu farklı kullanım, medyada da görülüyor.

Tarihçiler ve edebiyatçılar ise, çok daha eskiye giderek, ilçenin adının “Bayezid” olması gerektiğini savunsalar da, yaygın kullanımlara da karşı çıkmıyorlar. İşte Yorumlar.
Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay:
Doğrusu bayezid’dir. Bugün ses değişimleriyle Beyazıt olarak kullanılıyor. İstanbul’daki Beyazıt Meydanı da adını ordan alır ve burada Doğubeyazıt’tan gelenler olduğu için adı Beyazıt olmuştur. Aslında büyük ses uyumuna göre Bayazıt olmalı.

Hilmi Yavuz:
Doğrusu Beyazid’dir. Ama Beyazıt ve Bayazıt da kullanılıyor. Sonraki kullanımlar için “galat-ı meşhur, lügat-ı fasihten evladır” diyebiliriz, yani yanlış kullanılan kelimler çok yaygınlaşırsa meşruluk kazanır, kabul edilebilir. Türk tarih Kurumu’nun yayımladığı, Osmanlı Tarihi’nin ikinci cildinde, Beyazid olarak yer alır.

ADINI ŞAHZADE BEYAZIT’TAN ALDI
Doğubayazıt, zaferinden önce 1064’te ’ın fethiyle Selçuklu larına katıldı. Ancak daha sonra Moğol istilasıyla Timur ve ordusunun işgaline uğradı. Sonraki dönemde Akkoyunlular ve Karakoyunlular arasında zaman zaman el değiştiren ilçe, 15. yüzyıl sonlarında Safevilerin eline geçti.

İlçe, 1514’te çaldıran savaşından sonra Osman topraklarına katıldı. 14. Yüzyılda Aras bölgesine egemen olan Ani Valisi Celayirli Şahzede Beyazıt Han’ın bölgede yaptırdığı kale, “Beyazıt kalesi” adını aldı. İlenin, adını bu şahzede’den aldığı tahmin ediliyor
Metin Baydar
Narinkale Gazetesi