Temettü Nedir? Temettü Ne Demek?

Ekonomi, ticaret ve finans konularında adı çok sık geçen temettü, bir işletmenin elde etiği dönemlik kârdan şirket ortaklarına pay vermesini içermektedir. Şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkı anlamında kullanılan temettü, kimi zaman kar payı ve kazanç anlamları taşımaktadır. İşte temettü nedir ve anlamı hakkında tüm detayları hazırladık...

Önemli bir ortaklık hakkı olan temettü, işletmedeki ortakların sahip olduğu hisse senedi miktarınca bir pay verilmesi anlamını taşır. Sözlük anlamı kazanç ve kar payı anlamına gelmektedir.

Temettü Nedir?

Kazanç anlamına gelen temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır: nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Temettü Ne Demek?

Temettü, kurumsal kârın şirketin hissedarlarına dağıtılmasıdır. Temettüler normal olarak üç ayda bir ödenir; ancak, dağıtımın karına bağlı olması ve şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir. Temettüler nakit veya depozito şeklinde doğrudan hissedarın aracılık hesabına ödenebilir. Bunlar nakit temettü olarak bilinir. Temettüler ayrıca ilave hisse senedi ihraç etmek suretiyle dağıtılabilir. Bunlar hisse senedi temettüleri olarak bilinir.

Temettüler genellikle hisse başına hissedarlara dağıtılır. Bu, hissedarların her birinin sahip olduğu hisse sayısına bağlı olarak değişen miktarlar aldığı anlamına gelir. Temettüler ayrıca temettü getirisi olarak da dağıtılabilir. Bu temettüler, hisse senedinin mevcut piyasa fiyatının yüzdesi olarak ödenir.