Rüyada Terazi Görmek

İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki rüyada terazi görmek, ölçeğe delalet eder. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adalet üzere olmaya işaret eder. Terazi bazen de içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı insanın hanımına delalet eder.

Rüyada Terazi Görmek Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Rüyada terazi görmek, hâkim ile yorumlanır sında yeni hassas ve doğru tartan bir terazi görmek, o yerde dindar ve adil bir hâkimin bulunduğuna işarettir. Terazinin kefesi hâkimin kulağı; kefeye konulan dirhemler hâkime getirilen davalar; terazinin oku davacılar arasında hâkimin adaletini gösterir. Teraziyi boş iken bir tarata meyil etmeyip, doğru durduğunu görmek, hâkimin insafına ve adaletine delildir. Teraziyi doğru ve iyi tartar görmemek, o yer hâkiminin adaletsiz ve insafsız oluşuna işarettir.

Terazi, ölçü ve tartı âleti olduğundan kadı yani hakim ile de tâbir edilir. Rüyada yeni terazi görmek, o şehrin hakiminin kanun ve hukuku iyi bildiğine delâlet eder.

Kirmani'ye göre, rüyasında terazi okunun kırıldığını görmek, o yer hâkiminin ölümüne delalet eder. Caferi Sadika göre; rüyada terazi görmek altı şekilde tabir olunur:

  1. Hâkim,
  2. âlim
  3. Dindar bir kişi,
  4. mühendis,
  5. doğru hüküm,
  6. eğri hüküm.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada terazi görmek, fakir için zenginliğe işarettir.

Rüyada görülen terazi, imana, sözünde ve isinde adalet etmeye işarettir. Ölçek bazen de içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı zevceye işarettir. Değirmen terazisi görmek, kendisi temiz, kazanç, hareket ve himmetçe (düşünce olarak) bayağı bir kimseye işarettir.

Rüyada Terazi Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada terazi görmek adalete çağrışım yapar. Bazen hakime, kuyumcuya; bazen da fetva veren bir din bilginine işaret eder. Kimi zaman, haklının haksızdan ayrılmasına, doğru söz söylemeye; kimi zaman da, dürüst iş görmeye, tevbe etmeye yorumlanır.

Bazı yorumcular, hâkim, mühendis, alim, doğru hüküm, eğri hüküm veya dindar bir kişiye işaret saymışlardır.

Sorunu olan bir kimse rüyada terazi görse, rüya sahibinin sorununu mahkeme kanalıyla çözümleyeceğine işaret eder. Eğer eline bir terazi aldığını görürse, o kimsenin adaletle ilgili bir mesleği seçeceğine yorumlanır. Şayet terazide bir şeyler tarttığını görür ise, rüyayı görene davranışlarını gözden geçirmesi için bir uyan olduğuna hükmedilir.

Rüyada terazi görmek kimi zaman borcu ödemeye, verilen sözün yerine getirileceğine işaret eder.

Bir kimse rüyada değirmen terazisi görse, kendisinin dürüst fakat işlerini düzensiz yaptığına işaret eder. Eğer terazinin kefelerinin merkep derisinden olduğunu görürse, rüyayı görenin her bakımdan güvenilir, bir kimse olduğuna hükmedilir. Şayet terazinin okunun kırıldığını görürse, rüya sahibinin bulunduğu memlekette bir hakimin öleceğine işaret sayılır.

Rüyada görülen terazinin kefeleri hakimin işitmesine tanımlanır. Gramlar ise kararın verilmesinde etkili olan tanıkları çağrıştırır. Eğer terazinin gramları çok ve eksik değilse, hakimin adil ve bilgin bir kimse olduğuna hükmedilir. Şayet hakimin terazide para tarttığı görülürse, o hakimin yalancı tanıkların ifadelerine göre karar verdiğine yorumlanır.

Rüyada Terazi Görmek Ne Demektir?

Bazı yorumcular, terazinin direğini hakimin kendisi olduğuna, çivisini de bağımsızlığına işaret saymışlardır. Terazinin zincirleri hakimin yardımcılarına, halkasını da diline yorumlamışlardır. Kefeleri de hakimin işitmesidir. Kefelerin delik olması, hakimin rüşvet kabul ettiğine yorumlanır. Sağlam olması ise rüşvet kabul etmediğine işarettir. Eğer terazinin dili sağ tarafa eğilim yaparsa, hakimin davacı yönüne, şayet terazinin dili sol tarafa eğilim yaparsa hakimin bu kez de davalı tarafına meyledeceğine hükmedilir.

Rüyada altın terazi görmek, korurum veya dilsiz bir çocuğa işarettir. Bir kimse elinde terazi olduğunu görse, o kimsenin sünnete uygun bir şekilde hareket ettiğine işarettir. Rüyada Allah (C.C.) in, kendisine, hesaba çekerek amellerinle teraziye bıraktığını ve iyiliklerinin kötülüklerine galip geldiğini gören kimse, dünya islerinde, nefsini ve amelini hesaba çeker ve onun için Allah (C.C.) katında büyük bir ecir ve sevap vardır.

Kıyamet terazisi sırların meydana çıkmasına, delil getirmesine, ferahlık ve sevincin meydana gelmesine, düşmana galip gelmeye, adalet ve insafa işarettir.

Rüya sahibi mahkeme halinde bulunsa ve amel terazisi ağır gelse, mahkemeden kurtulur. Eğer amel terazisi hafif gelirse, zarara düşer. Terazi mutlaka âlim ve Kur an gibi kendisine uyulan ve onunla hidayete erişilen her şeydir.

Bazen rüyada terazi görmek, rüya sahibinin diline işarettir. Bundan dolayı terazide görülen doğruluk ve bunlardan başka şeyler, rüya sahibinin doğruluk, yalancılık, hıyanet ve emniyetine aittir.

Terazi görmek iman güzelliğine, söz ve işinde adaletten ayrılmamaya, borcu ödemeye, adağını yerine getirmeye, usta yahut mühendise delalet eder.

Rüyada terazi görmek, önemli bir konuda karar vermesi gerektiğini işaret eder. Teraziyle bir şey tarttığını görmek kendisiyle ilgili önemli bir karar verecek demektir. Rüyasında terazi gören kimse önemli bir konuda hakemlik yapar ya da karar vermek zorunda kalır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
63 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi