Rüyada Rüya Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Rüya Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada rüya görmek, doğruluğu tartışılır bir kimsenin söz ve haberine; da rüya anlatmak ise hayra yorumlanır. Salih ve doğru sözlü birinin rüya tabir ettiğini görmesi, bu yorumun aynen çıkmasına; Rüyada, gördüğü rüyayı bir tabirciye anlatmak ise, hikmetli ve sünnete uygun olan söz işitmeye işarettir. Rüyada rüya hakkında konuşmak yahut tabirci olduğunu görmek hakim olmaya, ilim tahsil etmeye yahut okumaya işaret etmektedir.

Rüyada rüya görmek kaybolan kimseden haber almaya, bir şeyin açığa çıkmasını isteyen kimsenin bu arzusunun yerine gelmesine, mahzun kimsenin sevinmesine işarettir. Rüyada rüya anlatmak bazen zor şeyleri çözmeye, rumuzlu şeyleri bilmeye, gizli şeyleri açığa çıkarmaya; arkadaşına öğüt vermeye ve onu esirgemeye işarettir.

Rüyada rüya anlatmak ve rüyanı anlattığın kişiyi yani Tabirci görmek hem müjdeleyen, hem de korkutan kimseye, camiye ve Kur an okumaya; yargıç, fıkıh bilgini ve doktora; sarraf ve ayar yapan kimseye, insanları teselli eden kimseye, kitap, sicil vs. okuyan kimseye delalet eder.

Dikkat: Kişi rüyasında rüya görürse dikkat etmelidir. Aynen çıkar.

Rüyada, rüya tabir eden birini görmek, mahzun kimselerin feraha kavuşmalarına, ferahlık içinde olanların mahzun olmalarına işarettir.

Rüyada rüya dinlemek kapalı bir şeyin meydana çıkmasını ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine gelmesine, kaybolmuş birisinden haber bekleyen kimse için de, o kimse tarafından ona haber getiren bir adamın gelmesine delalet eder.

Bazen de rüyada rüya görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli şeyleri çıkarmaya, hikaye ve olay nakledicisine ve dini bilgileri bilen alim bir kimseye delalet eder.

Rüyada rüya, bazen arkadaşına öğüt verene ve onu esirgeyiciye bazen da sırrı gizlemeyen kimseye delalet eder.

Rüyada Rüya Kitabı Görmek Nedir?

Rüya kitabı görülmesi, hâkim, fakih ve doktor gibi halkın ondan mahzun olacağı ve ferahlık bulacağı kimseye delalet eder. Bazen rüyada rüya kitabı camiye ve Kur'ân okuyucuya delalet eder. Çünkü rüya kitabı hem müjdeleyici hem de korkutucudur.

Bazan da tâbirci sarraf ve ayarcı kimse gibi, ayar ve tartı ile uğraşan kimseye delâlet eder.

Rüyada rüya görmek, çamaşırcıya, bez atıcıya, yün ve kıl kırkıcıya, üzüntü, keder ve matem zamanlarında halkı teselli eden bir kimseye delalet eder. Aynı zamanda kitap, risale ve geçmiş meliklerin sicillerini okuyan bir kimseye delalet eder.

Rüyada birine rüya anlatmak rüyayı gören kişi, hakimliğe eğilse hakim olur. İlim ve Kur'ân okumayı talep ediyorsa Kur'ân-ı ezberler, yazıcı olmak istiyorsa, buna nail olur. Tıp öğrenmek istiyorsa, onu öğrenir. Bunların hiçbirisini istemiyorsa, o kimse sarraf veya elbise yıkayıcı, yahut bez çırpıcı veya yün kırkıcı ya da okuyan bir kişi olur.

Bir kimse rüyada rüyasını tâbirciye anlatsa, tâbircinin ona söylediği söz hikmetli ve sünnet-i seniyyeye uygundur. Eğer tâbirci o kimsenin sorusunu düşünse ve bir şey anlayamadığını görse, belki o kişi san'atı ile ilgili bir şeyde tâbircinin delâlet ettiği kimseye muhtaç olur ve bir ihtiyacı için ona müracaat eder. Bazı tâbirciler de, o kimse halkın hatasını arayarak onlara muttali ve vâkıf olmayı arzu eder, dediler.

Lütfen Rüyaya puan verin!
164 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi