Rüyada Rakam Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Rakam Görmek Ne Anlama Gelir?

da rakam gören kişinin işleri açılacak, çok para kazanacak demektir. Rüyada rakam görmek rakama göre değişik çağrışımlar yapar. Bazı rakam, ders almaya, beladan kurtulmaya, bazı rakamlar da, kötü haber almaya, sözünde durmaya yorumlanır. Rüyada rakam saymak ise rüya sahibi için bereketli yılların başlanacağı anlamına gelir.

Rüyanızda her hangi bir yere yazılmış bir takım rakamlar görmeniz, işlerinizde bazı pürüzler olduğunu ve bundan sonra işinizi rayına oturacağınızı gösterir. Rakamların her sayısının başka bir yorumu olduğu için bunları görülen rakama göre rüya tabirleri sözlüğünde açıkça izah etmekteyiz.

Rüyada Rakam Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rakamlar kimi zaman, sıkıntı çekmeye, mevki yükselmesine; kimi zaman ise, işlerin hayırla sonuçlanacağına, gebe kalmaya, hayırlı işe girmeye işaret sayılır.

Rüyada bir rakam görmek; rüya sahibinin değerli bir kimseden büyük bir yardım göreceğine işaret eder. İki rakamını görmek ise, beladan kurtulmaya kötülüklerden sakınmaya yorumlanır. Üç rakamını görmek de kötü haber almaya, verilmiş sözün yerine getirilmesine işaret eder. Rüyada dört rakamını görmek, duaların kabul edilmesine; beş rakamını görmek te, beş vakit namaza veya ibadetin düzgünlüğüne hükmedilir.

Rüyada altı rakamını görmek; halk arasında hayırla anılmaya, yedi rakamını görmek ise gebe kalmaya veya uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Sekiz rakamını görmek, yüksek makamlara, rüyada dokuz rakam görmek, sıkıntı çekmeye, on rakamını görmek ise, arzu edilen şeylerin hayırla sonuçlanmasına yorumlanır.

Rüyada Hayırlı Olan Rakam Görmek Nelerdir?

Bazı yorumcular da rakamları şu şekilde tanımlarlar.

 1. Rüyada görülen bir rakamı, Yüce Allah'ın birliğine ve imana;
 2. iki rakamı anaya-babaya, yahut iki şahide;
 3. üç rakamı sadakaya,
 4. dört rakamı da kabul edilecek duaya, toplu mala veya evlenmeye işarettir.
 5. Beş rakamı ise yüksek makama, şansa veya beş vakit namaza işaret sayılır.

Rüyada Hayırsız Olan Rakam Görmek Nelerdir?

Kimi yorumcular da hayırlı olmayan rakamları şöyle sıralamışlardır.

 • Üç-yedi-sekiz-dokuz-onüç-onsekiz-kırk-elli-seksen;
 • yüzler hanesinde beşyüz-yediyüz;
 • binler hanesinden ikibin- yedibin;
 • onbinler hanesinden de ellibin-yüzbin rakamından fazlası ise istenenlerin elde edileceğine hükmedilmiştir.

Belirtilen hayırlı olmayan rakamlardan bazıları şu çağrışımları yaparlar.

 • Dokuz rakamı, servetinin dağılmasına;
 • onüç; ecelin yaklaştığına;
 • on sekiz, fesada, sefalete;
 • ondokuz rakamı ise, düşmanın üstün geleceğine yorumlanır.
 • Kırk rakamı, şaşkınlığa, iş zorluğuna,
 • elli rakamı, ömrün tamam olduğuna,
 • altmış rakamı da tövbe etmenin gerektiğine işaret eder.
 • Beşyüz rakamı, işlerin durmasına,
 • dokuzyüz, düşmanın rüya sahibine üstün gelmesine,
 • yediyüz, üzüntü ve sıkıntıya,
 • altıbin, geçim yönünden kedere, ellibin ise, eziyet ve durgunluğa yorumlanır.

Hayırlı rakamlardan bazıları da şöyle yorumlanır;

 • Onbir rakamı, muradın olacağına,
 • onbeş rakamı şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya,
 • yirmi, düşmana üstün gelmeye,
 • sekizyüz zafere,
 • beşbin rakamı ise, bereket ve ferahlamaya işaret eder.
 • Ayrıca kırkbin rakamı kurtuluş, altmışbin zorluktan sonra ferahlık;
 • yüzbin ve ötesi rakamlar da isteklerin elde edileceğine işaret sayılır.

Bazen da rüyada görülen rakamlar sayılan varlıkların türüne göre çağrışım yapar.

Para saymak ilimden faydalanmaya; inci saymak Kur'an okumaya; değersiz taşları saymak ise gereksiz işlerle uğraşmaya işaret sayılır. Rüyada zayıf öküzleri saymak; kıtlık olacağına, semiz öküzleri saymak ise bereketli yıllara; develeri saymak çok kazanmaya, ekindekinin bereketli olacağına çağrışım yapar.

Rüyada rakam görmek ve o sayıya kadar saymak, aynı şekilde yorumlanır.

Herhangi bir şeyden tek bir adet görmek, ilme, mala, kocaya, çocuğa veya iş ve mesleğinde bir numara olduğu iddiasında bulunmaya işarettir.

Rüyada bir rakamı görmek, kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Allah Teâlâ'ya, tek Tanrı inancına ve imana işarettir.

Birler Basamağından Rüyada Rakam Görmek Ne Demektir?

1 - Bazen rüyada bir rakamını (1) görmek, hayır ve esenliğe, ortağından ayrılmaya veya şöhretini kaybetmeye işarete eder.

2- Rüyada iki rakamı, belâ ve musibetlerden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye, anne-babaya, doğru sözlü iki tanığa işarettir.

3- Üç rakamı, sözünü yerine getirmeye veya üzüntüye işarettir.

4- Dört rakamı, hayır ve esenliğe, kabul olacak duaya, toplu mala, evliliğe veya yeterli delile işarettir.

5- Rüyada beş rakam görmek, baht açıklığına, beş vakit namaza, güzellik ve iyiliğe veya bir konuda kuşku duymaya, dinde şüpheye düşmeye işarettir.

6- Altı rakamı, yararlı bir şey yapmaya, bir meseleyi sonuca bağlamaya, işi tamamlamaya veya düşmana galip gelmeye, kendine muhalif olanlara karşı görüş ve düşüncelerini delilleriyle ortaya koymaya ya da dinde şüphe etmeye işarettir.

7- Rüyada yedi rakamı, hacca gitmeye veya olumsuzluğa, üzüntü ve kedere işarettir.

8- Sekiz rakamı, devlet veya hükümet başkanına yakın olmaya, olumsuz bir durumla karşılaşmaya veya kefaret ödemeye işarettir.

9- Rüyada dokuz rakamı, düşmana karşı delil getirmeye veya olumsuz bir duruma işarettir.

Rüyada Onlar Basamağından Rakam Görmek

10- On rakamı, din ve dünya hayatı için murada, arzu ve ümitlerin gerçekleşmesine veya kefaret ödemeye işarettir.

11 - 12 Rüyada on bir ve on iki rakamını görmek, muradına ermeye, arzuların gerçekleşmesine işarettir.

13- Rüyada on üç rakam görmek, üzüntü ve kedere işaret eder.

14- On dört rakamı, zorluk ve sıkıntıdan sonra esenliğe ulaşmaya ve muradına ermeye işarettir.

15- On beş rakamı (sayısı); adalet ve berekete işaret eder.

16- On altı rakamı, uzun bir bekleyişten sonra muradına ermeye işarettir.

17- On yedi rakamı, gereksiz ve olumsuz yerlere harcanan mal ve paraya yeniden kavuşmaya, güzel bir sona nail olmaya işarettir.

18- On sekiz rakamı, büyüklerle münasebete veya üzüntü ve kedere işaret eder.

19- On dokuz rakamı, halkla düşmanlık içinde olmaya işarettir.

20- Yirmi rakamı, güç ve kudrete, zafere ve muradına ermeye işarettir.

30- Rüyada otuz rakam görmek, başarı ve zaferle yorumlanır.

40- Kırk rakamı, işlerde zorluk ve şaşkınlığa işarettir.

50- Elli rakamı, rüya sahibinin ömrünün tamamına işaret eder.

60- Altmış rakamı, tövbe etme zaruretine, üzücü durumlara işaret eder.

70- Yetmiş rakamı, ihtiyaçların bir süre sonra yerine gelmesine, hayırsız bir kimseye yaltaklanmaya veya devlet başkanı ya da hükümetten korkup çekinmeye işarettir. Yetmiş rakamı, tahıl ve ekinle ilgili ise iyi değildir.

80- Seksen rakamı, bolluk ve berekete veya zina ile suçlanıp, cezaya çarptırılmaya işarettir.

90- Rüyada doksan rakamını görmek, ileri gelen kadınlardan evlilik teklifi almaya, onlardan fayda sağlamaya veya ehil kimse için valilik vb. bir göreve atanmaya işarettir.

Rüyada Yüzler Basamağındaki Rakamları Görmek

100- Yüz sayısı, muradına ermeye, düşmana üstünlük sağlamaya veya zina ile suçlanmaya işarettir.

200- İki yüz sayısı, mağlubiyete işarettir.

300- Üç yüz sayısı, maksat ve muradın gecikmesine işarettir.

400- Dört yüz sayısı, galibiyete işaret eder.

500- Beş yüz sayısı, işlerin duraklamasına işarettir.

600- Altı yüz sayısı, esenliğe işaret eder.

700- Yedi yüz sayısı, zorluk ve sıkıntı çekmekle birlikte ahir ömründe hayır ve huzur bulmaya işarettir.

800- Sekiz yüz sayısı, kuvvet ve kudrete, başarı ve zafere işarettir.

900- Dokuz yüz sayısı, düşmana yenilmeye işarettir.

1000 - Bin sayısı; kuvvet ve zafere işaret eder.

2000 - İki bin sayısı, hüsran ve üzüntüye işarettir.

Üç bin, dört bin, beş bin ve altı bin sayıları, kuvvet, bereket, murada nail olmak ve zaferle yorumlanır.

7000 - Yedi bin sayısı, işlerin yolunda gitmemesine, olumsuz durumlarla karşılaşmaya ve şansızlığa işarettir.

8000 - Sekiz bin, dokuz bin, on bin ve yirmi bin sayıları, hayır ve esenliktir.

30000 - Rüyada otuz bin sayısını görmek, uzun süre bekledikten sonra umduklarına nail olmaya işarettir.

40000 - Kırk bin sayısı, zafer ve mutluluğa işarettir.

50000 - Elli bin sayısı, tedbirsizliğe, yorgunluk ve meşakkate işarettir.

60000 - Altmış bin sayısı, zorluk ve sıkıntıdan sonra esenliğe çıkmaya işarettir.

70000 - Rüyada yetmiş bin, seksen bin, doksan bin, yüz bin ve bunlardan fazla sayıları görmek, refah ve mutluluğa, başarı ve zafere, muradına ermeye işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
134 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi