Rüyada Karga Görmek

Rüyada karga görmek anlamı nedir? İslami rüya yorumlarına göre rüyasında karga besleyen, öldüren, yakalayan, ya da kargayı sevdiğini, korktuğunu gören kimse bu rüyayı nasıl yorumlamalıdır? Rüyada karga görmenin anlamını tabirimizde bulabilirsiniz.

Rüyada Karga Görmek

Rüyada karga görmek sabırlı ve tahammüllü olmakla birlikte kaba saba, sözüne yalan katan, cimri ve sözünde durmayan kimseye, gurbete gitmeye yahut dosttan ayrılmaya işaret eder.

da karga görmek; sizi sevdiklerinizden ayırmak isteyen düşmanların varlığına, sözünü yerine getirmeyen biri ile tanışmaya da alamettir.

İmam Nablusi demiştir ki; Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adama delâlet eder.

Rüyada Karga Görmenin Anlamı ve Yorumu

Bazı rüya yorumcularına göre karga uğursuzluğun simgesidir. Bir ağacın dalı üzerinde karga gören, gurbete gidip evinden ve ailesinden ayrılır. Çevrenizde ikiyüzlü, kötü niyetli insanlar var demektir. Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete işarettir.

Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adama anlamına gelir. Rüyada karga görmek, kibirli, cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimsedir.

Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erişir. Çok kargalar çok lakırdı eden birtakım insana işarettir.

Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyi değildir. Karga kışın habercisidir. Karga rüyası yaşlı kadınlara, çetin kışa, ıstırap ve sıkıntı çekmeye de işaret eder.

Karga, hilekâr, harpçi, gaddar ve sırf nefsinin arzusu için çalışan bir insanın varlığına işarettir. Bazen de karga, meskeninden uzak kalmaya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya alamettir. Karga rüyası bazen de uzun yolculuğa, aile ve akrabaları tarafından beddua ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya delalettir. Kötü bir tedbir almaya da işarettir. Karga fasık ve çok yalancı bir insanın işaretidir.

Rüyada Karga Avlamak

Karga avlamak yoksulluk ve darlık çekmeye, şüpheli kazanca işaret etmektedir. Kirmani ye göre; bayıltıcı bir şey yedirmek suretiyle bir karga avladığını görenin hile ve yalan ile eline mal geçer.

Rüyada karga avladığını gören kimse, fakirlik ve darlık içinde ve sıkıntı ile haram mala sahip olur.

Kargayı yakaladığınızı görmek; kötü işlere gireceğinize, rüyada kendisi için bir karga avladığını gören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir.

Rüyada kendisi için bir karga avladığını gören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir.

Rüyada Karga Beslemek

Karganın insanla konuşması üzüntüden sonra sevince, Karga hediye edilmesi sevinçli bir duruma alamettir. Karga bazen uzun ömre, refah içinde yaşamaya işaret eder.

Fakirlik ve darlık çeken bir kimse, rüyada karga beslediğini görse, sıkıntıdan kurtulmak için haram kazanmayı bile göze alır.

Kesmek için karga satın aldığını, buna birkaç kez ustura sürdüğü halde kesmekte zorlandığını ve nihayet kestiğini gören kimse, evlenir.

Rüyada Karga Yavrusu Görmek

Karga uzun ömre, yaşlı kadına, kazanç ve menfaatin devamına, Karga yavrusu görmek ayrı kaldığı yakınlarına kavuşmaya, yoksulluktan kurtulup zengin olmaya delalet eder.

Bir kimsenin rüyada karga yavrusu görmesi, fakirlik ve ihtiyaca, aile ve akrabalardan uzak olmaya alâmettir.

Bu rüyayı fakir ve gurbetteki bir adam görür ise, tâbir tam zıddı. Bu kere ihtiyaçtan kurtulmaya, zenginliğe ve aile efradına kavuşmaya delâlet eder.

İmam Nablusi'ye göre rüyada karga yavrusunu görmek, fakirlik ve ihtiyaca, aile ve akrabalarından uzak olmaya delâlet eder. Eğer rüyayı görende bunlar bulunuyorsa, o zaman onun zengin olmasına fakirlik ve ihtiyacının gitmesine, aile ve akrabalarına kâvuşmasına delâlet eder.

Çünkü karga kuşunun yavrusu yumurtadan çıktığı anda onun ana ve babası kendisinden kanatları çıkıncaya kadar kaçarlar. Gıdasını almak üzere Allah (C.C.) karasineği ona rızıkolarak gönderir. Kanatları çıkınca ana ve babası yuvadan uçuncaya kadar onun gıdasını temin ederler.

Rüyada Karga Sesi Duymak

Karga sesi de insanların tavsiyesi sonucu girdiğiniz bir işten kayıplarla ayrılacağınıza yorumlanır. Karga sesi duyduysanız, bazı insanların önerilerini dikkate alıp zarara uğrayacağınıza işarettir.

Rüyanızda karga sesi duyduysanız, birtakım insanların kötü önerilerini dikkate alıp, iş yerinizde zarara uğrayabilirsiniz. Entrikacı, çıkarcı, kötü niyetli ahbaptır.

Rüyada Kargayla Konuşmak

Şafak vakti bir karganın ağaç üzerinde öttüğünü görmek, musibete ve nimetin elden gideceğine delalet eder. Cabir ül Magribi ye göre; rüyasında bir karganın kendisi ile konuştuğunu gören, bir yabancıdan hayır görür veya iyi bir haber işitir.

Rüyada karga ile konuştuğunu görmek; güzel bir haber almaya, kargaların bağırdığını görmek; para kaybetmeye, kötü bir haber almaya delalettir.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan hayır erişeceğine veya iyi bir habere delâlet eder.

Rüyada Karganın Ötmesi, Bağırması

Karganın bir kere bağırdığını işitmek iyidir, iki kere bağırdığını işitmek, fenadır. Üç kere bağırdığını duymak, çok iyi bir haberdir.

Dört kere bağırdığını görmek, hüzün ve kedere işarettir. Daha çok bağırdığını duymak hayra yorumlanır. Bir karga avladığını gören, batıl bir sebeple mal ve ganimet elde eder.

Şafak vakti karganın bağırması, uğursuz ve kötü şeylerin olacağına işarettir.

Rüyada Ala Karga Görmek

Rüyada karga görmek fesatçı ve sözünde durmaz bir erkekle tabir olunur. Alacakarga gören, şaşılacak bir iş yapar. Kendisine bir alacakarga verildiğini gören sevinir.

Karganın öldüğünü veya toprağı gagaladığını gören gurbette gider. Ebu Sait El Vaiz'e göre; rüyada alakarga haram mala delalet eder.

Rüyada Ev Üzerinde Karga Görmek

Bazı tabircilere göre uğursuzluğun simgesidir. Bir kimse rüyada ev üzerinde bir karga görse, fasık bir adam o kimseye hanimi hakkında hıyanet eder. Bir kimse bir kargayı bir ev veya bir mahallede görse, o yerde kötü bir insanın bulunduğuna işarettir.

Rüyada bir kargayı Kâbe üzerine düştüğünü gören, fasik (günahkâr) kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine işarettir.

Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erişir. Çok kargalar çok lakırdı eden birtakım insana işarettir.

Üst düzey bir devlet yöneticisinin kapısında karga gören kimse, sonunda pişman olacağı bir iş yapar.

Rüyada Kargayla Uğraşmak, Kargayı Elinde Tutmak

Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasik ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse, bir kargaya rasgeldiğini veya kargayı elinde tuttugum görse, o kimsenin kendi isinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesin işarettir.

Rüyada kendisine bir alaca karga verildiğini görmek, sevinmeye, mesrur olmaya ve hayra delâlet eder.

Rüyada Karga Eti Yemek

Rüyada karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer. Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erişir.

Rüyada karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer. Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erişir.

Rüyada Kargaya Rastgelmek

Karga fasik ve çok yalancı bir insandır. Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasik ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse, bir kargaya rasgeldiğini veya kargayı elinde tuttuğunu görse, o kimsenin kendi isinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesine işarettir.

Bir kargaya rastgelmek veya onu elinde tutmak, tedbirde kusur işlemeye, bir konuda yanılmaya veya arzu ettiği şeyin sonuçsuz kalmasına işaret eder.

Rüyada Kargı Saldırması Görmek

Rüyada karganın kendisini tırmaladığını gören kimseye, günah işlemekte haddi aşan bir grubun sebep olacağı bir keder isabet eder. Böyle bir rüya gören kimsenin başına aşırı soğuktan dolayı bir musibet geleceği de söylenmiştir.

Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete işarettir. Rüyada bir kargayı Kâbe üzerine düştüğünü gören, fasik (günahkâr) kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine işarettir.

Rüyada Karga Kesmek

Rüyada bir kargayı kestiğini gören kimse, kendisine kurulan hile ve tuzakları bertaraf eder, çocuğunun kendisine zarar verebilecek davranışlarına karşı önlem alır.

Rüyada Yeri Kazan Karga Görmek

Rüyada bir karganın yeri kazdığını gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar.

Bazı yorumcular, böyle bir rüya gören kimsenin, hayrette kalacağı ve ne yapacağını bilemeyeceği bir durumla karşılaşacağını fakat sonunda bir çözüm bulacağını söylemişlerdir.

Rüyada kırmızı gagalı karga görmek

Bir kimsenin rüyada kırmızı gagalı karga görmesi, oyun, neşe ve kuvvet sahibi bir adama delâlet eder.

Yine bir kargayı görmek, ortaklığı ve fakir bir kavmi seven ve devamlı olmayan ızdıraba delâlet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
513 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi