Rüyada İp Görmek

Rüyada ip, ahd ve misaktır. Rüyada ip görmek, ahd ve misak ile tâbir olunur. Gökten bir ip sarkıtıldığını görmek, Kur'ân-ı Kerim'e delâlet eder. Kişinin rüyasında ip görmesi, izzet, şeref ve mevki sahibi olacağı demektir. Bazı kere de ip, sihire işarettir. İp rüyası, dine de delâlet eder. Bundan dolayı Rüyada bir ipe tutunduğunu görmek, Allahu Teâlâ'nın ipi olan Hak dine sarılmış kimseye delâlet eder.

Gökten sarkıtılan ip, Kur'ân'dır. Rüyada ip görmek, izzet ve mevkidir. İpler hiledir. İp, sihire de delâlet eder. İp, ancak dindir. Bundan dolayı bir ipe tutunduğunu gören, Allah'ın ipi olan hak dine yapışmış kimsedir. Yünden ise, rüyayı gören Müslümandır. Kişinin rüyada ip büktüğünü görmesi, yolculuk ile tâbir olunur. İp büküp birisinin boynuna atmak, evlenmeye işarettir. Rüyada ipi kendisi için büktüğünü görmek, eğer ehil ise bir şehre vali olmaya alâmettir. Rüyada sakalını yolup ip yaptığını görmek, yalancı şahitliğe işarettir.

Rüyada ipi boyunda, omuzda, arkada veya belde görmek, nikah, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmeye alâmettir. Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, bu rüya, yolculuğa delâlet eder. Bazı kere de rüyada ip bükmek işlere ve şirkete ve nikah için son derece ısrar etmeye işarettir. Rüyada yünden ip görmek, halis Müslümanlıktır.

İp büktüğünü gören kimse yolculuğa çıkar. İp büküp birisinin boynuna atsa evlenmeye delâlet eder. İpi kendisi için büktüğünü görse, yolculukla beraber bir vilâyete vali olur. Eğer, ip, kıl ve yünden ise o velâyetcinin velâyetidir. Yahut din için ticarettir.

Rüyada sakalını yolup ip yaptığını gören kimse yalan yere şahitlik yaparak rüşvet alır. Bazı tâbirciler, rüyasında ip gören yolculuk yapar, dediler. İp sebelerden biridir.

Eğer ip boynunda, omuzunda, arkasında yahut belinde olursa, nikâh, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmeye delâlet eder. Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazan da ip bükmek işlere ve şirkete ve nikâh için son derece ısrar etmeye delâlet eder.

Bostan üzerinde ip görmek, sihir ve sihir gibi şeylerden çirkin amele delâlet eder. Rüyada ip (iplik) görmek, dine, delil ve şahide, birine verilen söze işarettir. Bazan ip görmek, insanın karşısına çıkan birçok ihtimalden en uygun olanına, hayırlı sebep ve yararlı sonuçlara işaret eder.

Gökyüzünden inen bir ip görmek, Kur'ân-ı Kerîm'e ve kutsal kitabın buyruklarına işarettir. Rüyada bir ipe tutunduğunu görmek, îslâm dininin emirlerine sımsıkı sarılmaya işaret eder. İp bükmek, yolculuğa işarettir. Rüyada ipi kement yapıp birinin boynuna atmak, birini sevip onunla evlenmeye işarettir.

Kıl ve yünden olan eğrilmiş ip, din hizmetlerinden birine getirilmeye işarettir. Keten, kenevir ve pamuk ipi görmek, ehil olan kimseler için valilik ve kaymakamlığa veya başka bir göreve atanmaya işarettir.

Sakalından ip yaptığını görmek, rüşvet almaya ve yalancı şahitliğe işarettir. Toprak üzerinde dağınık vaziyette duran ip, göz boyamaya veya sihir yapmaya işarettir.

Yüksek bir yerden ipe tutunarak aşağıya sarkmak veya yere inmek, haramlardan kaçınmaya, samimi olarak kulluğa yönelmeye ve dinde takva üzere olmaya işarettir. Bir iple yere inerken ayaküstü duramayıp düşmek, hatalı söz söylemeye, yanlış bir iş yapmaya işarettir.

İple yere indikten sonra, orada vahşi bir hayvana tutunduğunu görmek, zalim ve acımasız kimselere meyletmeye; evcil bir hayvana sarılmak, hayırlı kimselere meyletmeye işarettir.

Rüyada boynuna ip takılarak bir yere götürüldüğünü görmek, bir kimseye körü körüne bağlanmaya, aşağılık bir duruma düşmeye işarettir.

Beyaz iplik, sabaha; siyah iplik, geceye işarettir. Kadının eğirmekte olduğu ipi bozduğunu görmesi, kocasına ihanet etmeye veya azabı gerektirecek bir duruma işarettir.

Rüyada iplik eğiren kadın görmek, sünnete uymaya, şükür ve kanaate işaret eder. Yün ve pamuk gibi şeyleri bükerek iplik haline getiren birini görmek, misafire işarettir.

Rüyada ipi kirmanla veya iğle hızlı bir şekilde aceleyle eğirdiğini görmek, uzakta bir yerde bulunan veya kaybolan bir yakının geri gelmesine işarettir. Rüyada aheste bir şekilde ip eğirdiğini görmek, uzun bir yolculuğa çıkmaya işarettir.

Kadının pamuk eğirmesi, mihrini kocasına vermeye niyet edip, sonra bundan vazgeçmesine işarettir. Rüyada yün ve kıl eğirdiğini görmek, dinî sohbetlere katılmaya, öğüt ve hikmet meclislerinde bulunmaya işarettir.

Erkeğin kadınlar gibi ip eğirmesi, ayıplanacak bir iş yapmasına işarettir. Eğrilen ip ince olursa, çetin ve zahmetli işe; kaim olursa, kazançlı ve kolay bir yolculuğa işaret eder.

İnsanın verdiği söze, inandığı dine, birçok sebepten birine, Gökyüzünden inen ip Kur an ı Kerim e, Bir tipe tutunmak İslam dininin emirlerine sımsıkı sarılmaya, İp bükmek yolculuğa, ipi kement yapıp birinin boynuna atmak evlenmeye, Kıl ve yünden olan ip dini yöneticiliğe, diğer ipler ehli için valilik ve diğer yöneticiliklere, Sakalı yolup ip yapmak rüşvet ve yalancı şahitliğe, Toprak üzerinde dağınık vaziyette duran ip sihire, göz boyamaya, Yüksek bir yerden ipe tutunarak aşağıya sarkmaka yahut yere inmek haramlardan kaçınıp samimyetle kulluğa sarılmaya, takva ve zühte, İp ile yere inerken ayak üstü duramayıp düşmek söz ve davranışta hataya düşmeye, indiği yerde vahşi hayvana tutunmak zulüm ve zulüm ehline meyletmeye, evcil hayvanlara sarılmak hayırlı kimselere meyletmeye; Beyaz iplik sabaha, siyah iplik geceye, İplik delil ve şahide, İplikçi görmek işleri sağlama bağlamaya, salih amellere başlamaya yahut kadınlara itaat etmeye, Kadının eğirmekte olduğu ipi bozması kocasına ihanet etmeye yahutilahiazabı gerektirecek bir duruma, İplik eğiren kadını görmek sünnete uymaya, şükür ve kanaata, Yün ve pamuk gibi şeyleri bükerek iplik halene getiren kimseyi görmek misafire, İpi kirmanla yahu iğle hızlı bir şekilde aceleyle eğirdiğini görmek, uzaktaki yahut kaybolan birinin geri gelmesine, aheste bir şekilde ip eğirmek uzun bır yolculuğa çıkmaya, Kadının pamuk eğirmesi mihrini kocasına verip sonra bundan caymasına, yün vs. eğirmesi vaaz, hikmet ve nasihat meclislerine katılmaya, İrkeğin kadınlar gibi ip e

rüyada iplik, delil ve sahiddir. bundan dolayi bir iplik teli büktügünü ve bunu bir insanin bogazina atip bununla o insani cektigini yahut o iplik teli ile bir urgani cektigini gören kimse kumandan ve halki bir yere götürür.

Rüyada iplikçiyi görmek, isleri saglamlastirmaya ve salih amele baslamaya isaret eder. tplikçiyi görmek, sarki söylemekle mesgul olmaya ve kadinlara itaat etmeye isaret eder.

Rüyada bir çileyi yumak haline getirmekte oldugunuzu görmek, karisik islerinizi bir düzene sokarak, kazanç yoluna girdiginize isarettir.

2 Yorum

  1. Rüyada boynunda ip ne demek

  2. Rüyamda sanki ağzımda yemek varmış gibiyken birden boğulacak gibi oluyordum birden elimi ağzıma atınca birşey çekmeye başlıyordum tam olarak ipmiydi saçmıydı bilmiyorum ama boğulacak gibiyken uyandım

Bir cevap yazın

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z