Rüyada Cennet Görmek

Rüyada Cennet Görmek

Rüyada cennet görmek camiye, zikir meclisine, hacca, cihada, salih amellere, gerçek ilme ve çarşı pazara işarettir. da elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle nasiplenmeye delâlet eder. Cennet, yüce Allah'ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her şeye nail olacağına delâlet eder.

Rüyada Cennete girdiğini görmek sevinç ve sürura ermeye, hayır ve berekete, nimet ve güzel rızka nail olmaya yorumlanır.Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç işaretidir. Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.

Cennette olduğunu ve oranın meyvelerinden yediğini görmek, ırmaklarında yüzdüğünü ve gölgesinde oturduğunu görmek salih amellerin güzel sonuçlarını almaya, mutlu evliliğe ve hayırlı evlatlara nail olmaya; Cennette gezindiğini görmek hayırlı ve sürekli rızka, şeref ve itibar kazanmaya ve korkudan emin bulunmaya,

Cennete girdiği halde oranın nimetlerinden yiyip, sularından içemediğini görmek, alim olduğu, imkânı bulunduğu halde bu ilim ve olanaktan hayırlı yönde istifade etmemeye,

Cennetten kovulduğunu görmek fakirlik ve zillete düşmeye, imtihanlara tabi tutulmaya;

Cennetin haznedarını görmek sürekli sevince; onun iltifat ve ihsanına nail olmak Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmaya, bu meleğin kendine iltifat etmediğini görmek, Cenneti hak ettirecek hal ve davranışları henüz göstermediğine delalet eder.

Cennet görmek demek, sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir. Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir.

Rüyada Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir.

Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir. Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir. Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir. Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, cennetten kovulmaksa rahatsızlık demektir. Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir. Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var.

Rüyasında cennet gören kişi, umduğuna kavuşur, düşlediğinden, umduğundan kat kat üstün duruma gelir.

Rüyada cennete girdiğini görmek, ferah ve sevince ve Allah (C.C) tarafından hayra ve selamete ulaştırılacağına delalet eder. Cennet meyvelerinden yediğini veya kendisine biri tarafından verilip, onları yediğini görmek, hayra, menfaate ve bolluğa işarettir. Eliyle cennet meyvesini toplayıp yediğini gören ilim öğrenir, ama ondan kimse faydalanamaz.

Cennet hurileri ile birlikte olduğunu görmek, son nefesine kadar nimet içinde bulunmaya delalet eder. Cennete girmek istediğini, fakat girmekten yasaklandığını görmek, dünyada fesat ve isyana meyil etmeğe delalet eder.

Yüzüne cennet kapısının kapandığını gören, anne ve babasına isyan eder. Bir meleğin kendisini elinden tutarak cennete götürdüğünü gören, Allah Teâla (C.C.) huzurunda tövbe eder ve yakında vefat eder. "Cennete gir" denildiği halde girmekten çekindiğini gören, din yolunda yürümekten kaçınır. "Cennete girer misin?" diye kendisinden sorulduğunu gören miras yer.

Kılıcını çekerek cennete girdiğini gören tövbekâr olup, yeni den ibadete baslar. Tuba ağacının altında oturduğunu gören kimsenin, dünya ve ahirete ait muradı hasıl olur.

Cennette şerbet veya süt içtiğini gören âlim ve zengin olur. Cennet nimetlerini görüp de yemek istemediğini gören, dine karşı ilgisiz olur. Cennette olduğu halde ateş te yakıldığını gören, bir başkasının haram malından yer.

Cennette kendisine büyük bir köşk verildiğini gören, büyük bir ise girer ve ya çok iyi bir evlilik yapar. Cabir ül Mağribi ye göre; rüyasında cenneti gören, son derece feraha ve bolluğa kavuşur. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve orasının cennet olduğunu sanan kişi, bir bilgine veya zengin birine arkadaşlık eder.

Elinde cennet kapısının anahtarları bulunduğu nu görmek, iman ile vefat edeceğine işarettir. Cennette olup, kendisinin oraya layık olmayan bir is işlediğini gören, günah isle mis olur. Bir hastanın cennete girdiğini görmesi, onun öleceğine delalet eder. Abdülgani Nablusi ye göre: rüyada cenneti görmek, daima hayırla yorumlanır.

Cennete girdiğini, fakat içeriye giremediğini görmek, bu rüyayı gören için bir müjdedir. Cenneti rüyasında açıkça gören, dünyada her şeye, her muradına erişir, bükün sıkıntısı geçer.

îbni Kesir e göre: rüyasında kendisine ""cennete gireceksin"" denildiğini gören kimse, dünyada bilgi ve ilim sahibi olur. Cennete gülerek girdiğini görmek, Allah i (C.C.) çok, çok anmaya delalet der. Kendisini cennet bahçelerinde dolaşıyor görmek, ferahlık ve sevince; cennet meyvelerini ağaçlarından kopararak yediğini görmek, halk içinde sevilen bir kişi olduğuna; cennetin suyundan, şerbetlerinden avuçlan ile alıp içtiğini görmek, dünyanın her türlü nimetinden faydalanacağına işarettir.

Cennette meleklerin yanına gelip, onu selamladıklarını görmek, dünyada iken cennete girecek kadar iyi bir sevap islediğine; cennet hurmasını yediğini görmek, dünyada rahat bir ömür süreceğine delalet eder. Bütün dünya insanlarının cennete girdiklerini görmek, ucuzluğa, hükümetin adaletine, ekin ve yiyeceklerinin bolluğuna, bereketine işarettir.

Cennetten kovulduğunu görmek fakirliğe düşmeğe delildir. Bir başka rivayete göre de: Cenneti görüp fakat oraya girmediğini gören kimsenin rüyası, onun için hayır ameliyle müjdedir. Bazen, Cenneti açıkça gören kimse, arzu ve istediği şeye işarettir ve ondan üzüntü ve keder gider demislerdir.

Cennete girmek isteyip fakat bundan menedildiğini gören kimse niyet ve kast ettiği hac ve cihattan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tövbeyi murat ettiği halde, bunlardan menedilir. Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören tövbe etmelidir.

Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını gören kimse, anne ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına işarettir. İstediği kapıdan cennete girdiğini gören kimsenin anne ve babasının kendi sinden razı ve hoşnut olduklarına işarettir. Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir.

Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennetin su, şarap ve sülünden içtiğini gören, ilim ve zenginliğe işarettir. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delildir. Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete işarettir.

Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye işarettir. Kevser suyundan içtiğini gören kimse bir makarna nail olup, düşmanlarını yener. Kendisini cennet köşklerinden birinde görse, güzel bir kadınla evlenir.

Cennetin kapıcısınI görmek sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz yaşayışa ve belalardan emin olmaya işarettir. Meleklerin onun yanına girip kendisine cennete selam verdiğini gören kimse, onu cennete götürecek bir amel işlemiş olmasına ve iyi bir sonla öleceğine işarettir.

Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel islemeye delildir. Cennete girmek bazen güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa işarettir. Hasta bir kimse cennete girildiğini görse hastalığından iyileşir. Bazı kere de cennete girmek, helal mala, si için iyilik etmeye ve Allah tan korkmaya işarettir.

Cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya faydalı ve menfaatle şeylerin eline geçmesine ve rızka işarettir. Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, senenin bolluk ve ucuzluğuna, meyve hububat ve ziraata gelecek berekete delildir. Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir. Savaş aletleri ile cennete giren şehit olarak ölür.

Kitapla beraber cennete girdiğini görmek ilim ve güzel amele işarettir. Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini gören kimse, malının zekâtını vermek sayesinde cennete girer.

Hanımıyla beraber cennete girdiğini görmek, dünyada hanımıyla iyi geçinmeye işarettir. Rüyada cenneti görmek, camiye, zikir etmesine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehye etmeye, ilme ve güzel amele işarettir.

Rüyada cennet nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yediğini veya ağaçların gölgesinde gölgelendiğini yahut cennetin hurilerinden bir şey gördüğünü görse, ilim, hidayet, rızk, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya yahut şehit olarak ölmesine işarettir. Cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki, su nehri rızka süt nehri fıtrata şarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen sarhoşluğa ve Allah in haram kıldığı şeylere buğz etmeye, bal nehri ise ilim ve Kur ana işarettir.

Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, ese ve hayırlı evlada işarettir. Tuba ağacının gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durduğunu gören kimsenin gideceği yerin hoş ve güzel olmasına işarettir. Bazen de ağacın altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlanmaya işarettir.

Cennetin köşklerine girdiğini görmek, yüksek rütbe elde etmeye, iftihar edilecek ise girmeye, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete işarettir. Cennetin hazneden Rıdvan (R.A.) i görmek, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve duanın kabul edilmesine işarettir.

Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini gören kimsenin, sahip olduğu ilimden fayda görmesine işarettir. Cennetten kovulduğunu görmek, Âdem (A.S.) in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına işarettir. Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğini görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine işarettir. Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var. Eğer hasta veya zor durumdaysanız, yakında hayatınızın yoluna gireceği anlamındadır.

Rüyada cenneti görmek; miras kalınacağına, cennete girmek istediği halde engellenirse; hacca gidilemeyeceğine, cennet kapılarından birinin kapandığını görmek; lardan birinin vefat edeceğine, cennete girmek; rahat bir yaşam sürmeye, cennetten kovulmak; hastalığa işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
285 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi