Rüyada Burun Görmek

Rüyada Burun Görmek Ne Anlam Gelir? Neye İşarettir?

Rüyada burun görmek, makam, derece, muradına erme ve ömürle yorumlanır. da burunda görülen olumlu ve olumsuz durumlar, bunlara göre yorumlanır. Burundan akan şey, hastalık ve nezleye işaret eder. Burnundan sümük aktığını görmek, saygın ve güçlü bir kimseden hayır ve menfaat bulmaya işarettir. Rüyada burun görmek iş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır.

Rüyada Burun görmek güzel, şekilli ise kişi sağlığına kavuşur. Burnun küçüldüğünü, renginin koyulaştığını gören kişi ise sıkıntıya düşer. Burnundan sinek, arı vb. bir şey çıktığını gören kimsenin, çocuğu olur. Burna sinek, böcek, arı vb. kaçtığını görmek, hayra yorulmaz, üzüntü ve keder işaretidir.

Burnunda bir delik olduğunu ve buraya katılan bir ip veya halkadan tutularak aşağıya doğru çekildiğini görmek, alçak gönüllü olmaya veya devletten fayda sağlamaya işarettir. Bazı yorumculara göre, burundaki deliğe takılan bir şeyle çekilme rüyası, iyi değildir.

Burnundan konuştuğunu görmek, eldeki imkânları kaybetmeye işarettir. Rüyada burnun ucunun yarılmış veya kesilmiş olduğunu görmek de; eldeki olanakları kaybetmeye işarettir.

Rüyada elinde burun görmek, gayret ettiği işi elde etmeye, üzerinde çalıştığı bir projeyi gerçekleştirmeye işaret eder. Rüyada burnuna kötü bir şey kaçtığını görmek, öfke ve hiddetini yenmeye işarettir.

Burnundan kan geldiğini gören kimse, bu rüyasını anlatırken; "Burnumdan kan geldi" derse, eline mal girer; eğer rüyayı aktarırken, "Burnumdan kan gitti" derse, malı elinden çıkar (Bu örnekte de görüldüğü gibi; rüya anlatırken, kelimeleri özenle seçmeli, dikkatli kullanmalıdır).

Rüyada burnunun kesildiğini görmek, kendisi veya çocuğu için itibar kaybına, ayıplanmaya neden olacak bir belaya işarettir. Bazen rüyada burnun kesildiğini görmek, eşinin veya çocuğunun vefatına işaret eder. Bazı yorumcular, burun kesilme rüyasının, kişinin kendisi veya çocuğu için ani bir ölüme işaret ettiğini söylemişlerdir. Burun kirinin arttığını, burun deliklerinin sümükle dolu olduğunu görmek, hayra yorulmaz. Rüyada burnunu temizlediğini görmek, hayır ve iyiliğe işarettir.

Yoksul bir kimse, rüyada burnunun büyüdüğünü görse, dünyalığa kavuşur, zengin olur. Rüyada burnunun büyüdüğünü görmek, malın, makam ve derecenin artmasına işarettir. Burnun küçüldüğünü görmek, yukarıdaki yorumun tersidir. Rüyada burnun büyüdükten sonra küçüldüğünü görmek, yoksul düşmeye veya hakarete uğramaya işarettir. Rüyada burnun büyüdükten sonra küçüldüğünü gören kimsenin hanımı hamile ise, düşük yapar.

Burnunun yere düştüğünü görmek, büyüyünce ahlâksız olacak ve nin namusunu lekeleyecek bir kız çocuğu ile yorumlanır. Rüyada burnundan bir hayvan çıktığını görmek, sahip olduğu hayvanın yavrulamasına işarettir. Bazan rüyada burnundan bir hayvan çıktığını gören kimse, elden çıkmış veya kaybedilmiş bir malı varsa, tekrar bulur.

Güzel bir koku alan kimsenin karısı hamile ise, erkek çocuk doğurur. Burnuna güzel bir koku geldiğini görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya da işarettir. Rüyada kötü bir koku duymak, sıkıntı çekmeye işarettir.

Rüyada kendini burunsuz görmek, bir nın ölümüne işarettir. Rüyada burunsuz olduğunu görmek, akrabalara karşı duyarsız olmaya, onlarla ilgilenmemeye de işarettir.

Rüyada iki burnu olduğunu gören kimsenin, aile fertleri arasında rekabet meydana gelir. Bazan iki burnu olduğunu görmek, çocuğu olmayan kimse için iki çocuğa işarettir. İki burnu olduğunu görmek, bir konuda iki kişinin tanıklığını destekler yönde ifade vermeye işarettir.

Rüyada kime ait olduğu bilinmeyen bir burun görmek, beklenmedik bir haber almaya işaret eder. Rüyada burun deliklerinde kıllar görmek, fazla uzun olmamak kaydıyla hayır ve esenliğe işarettir.

Rüyada burun görmek mükemmellik ve güzellik dünyada iyi yaşamaya, Burunda görülen noksanlık ve çirkinlik kişinin işindeki ve davranışlarındaki noksanlık ve çirkinliğe yorumlanır. Burundan malum olan sıvının gelmesi kadri yüce bir insandan iyilik görmeye, Buruna sinek vs. girmesi sıkıntıya, burundan böyle bir şey çıkması evlat sahibi olmaya, Burnundan konuşmak nimet ve mevkiinin elden gitmesine, Burundan içeri kan vs. gitmesi dünyalık gelmesine, çıkması ise mal kaybına yorumlanır.

Rüyada burnun büyümesi sermaye artmasına ya da makam terfiine, İki burun ev içinde meydana gelecek tartışmaya, evin çocuğu yoksa iki çocuğa ya da iki kişinin tanıklığını destekler yönde ifade vermeye tabir edilir. Burun uçunun kesilmesi ayıplanacak bir iş yapmaya, hastanın burun ucunun kesilmesi onun ölümüne, Buruna kötü bir şey kaçması kişinin öfke ve gazabını yenmesine, Tanınmayan burun beklenmedik bir haber almaya delalet eder. Rüyada burun akması iş hayatınızda hoş değişiklikler olacak.

Danyal aleyhisselama göre: Rüyada burun görmek, murat ve ömür uzunluğu ile tabir edilir. Burnundan sümük aktığını gören büyük ve kıymetli bir kişiden hayır ve menfaat görür. Burnundan sinek veya ona benzer bir şeyin çıktığını görenin bir çocuğu olur. Burnuna bir sinek veya benzeri bir şeyin girdiğini görmek hayır değildir.

Burnunda bir delik olup onunla burnunun aşağıya çekildiğini görmek rüya sahibinin alçak gönüllülüğüne veya büyüklerden bir menfaat geleceğine işarettir. Burnunun nezleden aktığını gören kimsenin isleri bağlanır, zorluğa uğrar. Burnundan konuştuğunu görenin kısmeti daralır. Burnundan kan gelmesi iki şekilde yo kumlanır: Rüya sahibi burnundan kan geldi derse, mali artacağına, başkası derse malinin elinden çıkacağına işarettir. Burnunun kesildiğini görmek beş şekilde tabir olunur: Kendi veya evladı için sünnet, bulunduğu mevkiden aşağı inmek, çabuk ölüm, bela, çocuğunun veya esinin ölmesi.

Burnunun büyüdüğünü görmek bir mevkide bulunuyorsa mevkiinin büyümesine, zengin ise malinin daha da artmasına; fakirse zenginliğe; aksine burnunun küçüldüğünü görmek, bu rüyanın zıddına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi insanların iftihar ettiği şeyler üzerine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi halinin güzelliğine işaret eder. Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, perişan olacağına ve birisine bugz etmesine işaret eder.

Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itibarı yüksek olmasıyla tabir edilir. Burnun altın veya demirden olduğunu görenin işlediği bir günah ve kusurdan kendisine bir belanın geleceğine işarettir. Rüyayı gören tüccar, burnu da altın veya gümüş ise hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olur. Bazı kere burun rüyası, insana gelecek haber Üzerine, bazen de kimsenin bilip muttali olamayacağı haberleri bilen bir casusun gelmesine işaret eder.

Kötü bir şeyin burnundan çıktığını gören kimsenin mesleği ise yaramaz hale gelir. Bazen burun, kendisinde yas ot ve çamur bulunan tepelere ve sel uğrayan yerlere işarettir. Bazen burun görmek, ahmaklık ve kibre ve kötü sözlere işaret eder. Bir kimse rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görse ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine işaret eder.

Burnunun ucunun kesilmiş olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisini halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına işaret eder. Bunu gören hamile kadın ise, ya kendinin ya da çocuğunu ölmesi ile tabir edilir. Burnunun kanadığını ve bu kanın da elbisesine bulaştığını gören kimsenin eline haram mal geçer. Eğer kati ve rüyayı gören de çocuğu varsa o haram mal çocuğa gelir.

Rüyada burnuna halka geçirildiğini gören ölür. İki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Yahut iki kişinin şahitliklerin temize çıkarır ya da ev halkı ile aralarında muhalefet ve anlaşmazlık zuhur eder. Rüyada burnunun kesildiğini gören hasta ise ölür. Hasta değilse halinde değişiklikler meydana gelir ve mali elinden çıkar.

Bazı tabirciler, burun görmek, akrabaya işaret eder, demişlerdir. Burnunun olmadığını görenin merhamet ve şefkati yoktur. Rüyada güzel koku kokladığını gören kimse sevinç ve rahatlığa kavuşur. Rüyayı gören erkeğin hanimi hamile ise bir çocuğu olur. Bazı tabirciler, burun görmeyi ana ve baba ile tabir etmişlerdir. Kötü bir şeyin burnuna kaçtığını gören kimsenin kızgınlığı gider.

Rüyada görülen burun, ömür uzunluğuna işaret eder. Ayrıca menfaat sağlama, ya da demircilerin körüğüne yorumlanır. Bazen da, ahmaklığı yahut kibirlenmeyi çağrıştırır. Kimi zaman ise, hastalığa veya ölümcül bir belâya işaret sayılır. Rüyada burun görmek, bazen da mal, evlat, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi kişileri sembolize eder. Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi, o kişinin çevresine karşı da güzel davrandığının bir işareti sayılır. Eğer burnunu siyah ve küçük görürse, o kişinin ahlakının kötü olduğuna işaret eder. Rüyada güzel koku koklamak ise, o kişinin mevki itibarıyla yüksek yerlere erişeceğini gösterir.

Rüyada iki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Veya ev halkı ile arasında anlaşmazlık çıkacağına hükmedilir. Rüyada burnunun kesildiğini görmek, eğer rüyayı gören hasta ise, öleceğine işaret eder. Hasta değilse durumunda değişiklikler olacağına, veya malının elinden gideceğine işaret sayılır.

Bazı yorumcular, burun görmek, akrabaya işarettir demişlerdir. Burnunun olmadığını görmek, o kimsenin merhamet ve şefkatten yoksun olduğunu gösterir. Burnunun büyüdüğünü görmek ise, mevkinin büyümesine, zengin ise malının daha da artmasına, işaret sayılır. Burnun küçüldüğünü görmek ise, aksi olarak yorumlanır.

Rüyada burnun nezleden aktığını gören kimsenin işleri bağlanır. Zorluğa uğrar. Bir kimse rüyada burnundan sümük aktığını görse, rüyayı görenin büyük ve kısmetli bir kişiden hayır ve menfaat sağlayacağına hükmedilir.

Bir kimse rüyada burnunun kanadığını görse, rüya sahibinin haram mala konacağına işarettir. Eğer kan katı olursa, o kişinin banımı hamile ise, düşük yapacağına yorumlanır. Şayet burundan sadece bir kaç damla kan akarsa, bu rüya hayırla yorumlanır.

Bir kimse, burnundan akan kanın elbisesine bulaştığını görse, rüyayı görenin haram mal elde edeceğine yorumlanır. Eğer burnundan akan kan hiç bir yerine bulaşmamışsa, o kişinin günahtan kurtulduğuna hükmedilir. Bir kimse burnundan akan kandan sonra gücünün tükendiğini görürse, rüya sahibinin yoksullaşacağına işarettir. Eğer burnu kanadıktan sonra da gücünün arttığını görürse, o kişinin zengin olacağına hükmedilir.

Rüyada bir kimse burnunun altın veya başka madenden olduğunu görse, rüyayı görenin işlediği bir günah yüzünden başının belaya gireceğine işaret sayılır. Çünkü günah sahiplerinin burunları kesilir. Tövbe edip temizlendikleri vakit şehvet kokusundan dolayı onlar için altın ve gümüş burunlar yapılır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
521 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

1 Yorum

Aslı

Aslı

1 yıl önce

İyi günler. Rüyada annemin burnunun çok büyük ve siyah noktalarla dolu olduğunu gördüm. Hayırdır İnşallah. Ne anlama geliyor?

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi