Rüyada Boğa Görmek

Rüyada Boğa Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada boğa görmek tabiri: sından boğa gören kişinin rüyası, güçlü insanlar arasında yaşamak anlamına gelir. Eğer rüyada görülen boğanın kızgın olması başınıza bir musibetin geleceğini yahut kötü bir olayla karşılanacağınıza işarettir.Rüyada kurbanlık görmek,iyi geçecek bir sene demektir. Rüyada kurbanlık boğa görmek;

  1. yöneticilik,
  2. mal,
  3. büyüklük,
  4. riyaset,
  5. iyi geçecek bir yıl,
  6. bol menfaat demektir.

1- Rüyada Boğa Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada görülen boğa kuvvetin timsali olup heybet, güç ve kuvvet demektir. Bu sebeple rüyada boğa görmek, iş hayatında muvaffakiyete alamettir ve insan için kuvvettir. Bir kimsenin rüyasında boğa görmesi; her yönden varlıklı ve kuvvetli olan insanlarla dostluk kurarak bunlardan fayda göreceğine delalet eder. Boğa görmek güçlü insanlar arasında yaşamaya işarettir.

Bazen de boğalar, ekinci ve biniciye yardıma, köy halkının hizmetini gördüğünden dolayı köleye, yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşe delalet eder.


2- Rüyada Kızgın Boğa Görmek

Kızgın boğa başınıza kötü bir iş geleceğine yorumlanır. Rüyada kızgın bir boğa, kötü bir olayla karşılaşılacağına işarettir. Rüyada kızgın bir boğa, kötü bir olayla karşılaşılacağına işarettir. Kızgın bir boğa görmek, yakında başınıza kötü bir is geleceğine işarettir. Kısa zamanda içinde sıkıntı verecek bir dert geleceğine yorumlanır.


3- Rüyada Boğa Güreşi Görmek

Boğa güreşi olumlu yönde bazı değişikliklerin olacağının habercisidir. Boğalarla boğuştuğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetle aranızda husumet çıkacağına işarettir.


4- Rüyada Boğaların Boğuşması

Kişinin rüyasında iki boğanın birbiriyle boğuştuğunu görmesi; rüya sahibinin hayatında önemli değişiklikler meydana geleceğine ve hayat seviyesinin beklemediği bir seviyeye yükseleceğine işaretle tabir olunur.


5- Rüyada Boğa Saldırması

Rüyanızda bir boğanın saldırısına uğradığınızı görmeniz; kötülük yapmalarından çekindiğiniz kimselerden artık korkmanıza bir neden almadığına yorulur. Rüyanızda kızgın bir boğanın saldırısı; rakipleriniz karşısında daha güçlü olarak çıkacağınız olumlu bir gelişmenin yaşanacağına delalet eder.


6- Rüyada Boğa Kovalamak

Rüyada boğayı kovalamak güçlü, varlıklı ve makam sahibi insanlar karşısında lider olacağınız anlamına gelir. Rüyada boğayı kovalamak bir kavmin reisi, bir evin, bir şehrin veya bir köyün işlerini üzerine alan amiridir. Tek boğa kovalamak, vali için bir sene valiliğine, tüccar ve sanatkar için bir sene ticarete delalet eder.


7- Rüyada Siyah Boğa Görmek

Bir çok siyah boğalarının olduğunu gören, layıksa vali olur, eli altında ve uhdesinde bir takım bulunur. Gördüğü siyah boğaların kendisine itaati kadar o topraktan tasarrufta bulunur.

Siyah bir boğaya bindiğini ve ondan da korktuğunu görse, o kimse deniz yolculuğuna çıkar ve yolculukta zahmet ve meşakkat çeker. Siyah boğa, ululuk ve hasta için şifaya delalet eder.


8- Rüyada Boğaya Binmek

Rüyada boğaya binmek, tabirce boğayı görmekten daha iyidir. Bir boğaya bindiğini gören kimseye ucuzluk ve bolluk gelir. Boğa, işçi, memur ve hizmetçi mesabesindedir. Bundan dolayı insan rüyada bir boğaya binse hizmetkara kahreder. Eğer boğa üzerinde yük varsa o yükün miktar ve cinsine göre işçisi kendisine mal getirir. Boğanın üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler.

Eğer rüya sahibi bir boğaya binse, şanı yüce ye halk arasında şöhret sahibi olur. Boğaya bindiğini gören, mala nail olur. Boğayı yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra nail olur.

Rüyasında siyah bir boğaya bindiğini gören, devlet hizmetine girer ve bundan faydalanır. Sarı boğaya binmek; hastalıktır.

Kendinize ait bir boğanın sırtında oturduğunuzu görmek; söz sahibi birinin hizmetinde çalıştığınıza işarettir. Siyah bir boğaya bindiğinizi görmek; öncü ve saygın bir şahsiyet olacağınıza işarettir.


9- Rüyada Boğa Yemek

Kırmızı olmayan boğa başı yediğini gören kimse valiliğe ve saltanata nail olur. Eğer tüccar ise, ticarete ve eli altında ve tasarrufunda bulunacak bir takım ortaklara delalet eder.

Rüyada görülen boğa, meliktir. Bazen boğa, işçi ve hizmetkar cinsinden olan düşmandır. Yemek için boğazlanan boğanın eti helal rızıktır.


10- Rüyada Boğa Satın Almak

Bir boğa satın aldığını gören kimse, dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekle vaziyeti idare eder. İbn-i Şirin, boğalar, dan başka insanlarla tabir edilir, demiştir. Boğa eti sattığınızı görmek; alışveriş yapacağınıza yorulur.

Besili bir boğaya sahip olduğunuzu görmek; aynı yıl içerisinde rızkınızın bollaşacağına işaretle delalet etmektedir.


11- Rüyada Boğa Eti Görmek

Boğa, şan, şöhret, ordu ve cemaat sahibi büyük bir kimsedir. Boğanın eti, o büyük kimse tarafından olan maldır. İç yağı da o sene içerisindeki rızıktır. Boğa eti görmek; mal elde edeceğinize işaret eder.


12- Rüyada Boğa Eti Yemek

Rüyada boğa eti yiyen zengin olur. Boğa eti yemek, bir alimin malına işaret eder. Derisi onun itibarıdır. Boğa eti maldır. Boğa eti yemek; mal ve miras elde edeceğinize ve gelirinizin artacağına rivayet edilir.


13- Rüyada Beyaz Boğa Görmek

Beyaz boğa gören hayra nail olur. Hapis, hastalıklı, sıkıntılı ve hizmetçi olan kimseler rüyasında beyaz boğa görseler, bulundukları hallerinden halas olurlar. Alaca boğa neşe ve sevince işarettir.


14- Rüyada Boğa Isırması

Boğa kendisini ısırsa hastalığa yakalanır. Bir boğanın boynuzuyla size vurduğunu görmek; görevinizden azledileceğinize yorumlanır. Bir boğayla boğuştuğunuzu ve boğanın sizi ısırdığını görmek; eşinizden gizli işler çevireceğinize yorumlanır.


15- Rüyada Boğanın Boynuzlaması

Bir kimseyi boğa boynuzlarsa, Allahu Teala Hazretleri o kimseye salih iki çocuk verir. Bir boğanın boynuzlarıyla, bulunduğu yerden uzaklaşan, azl edilir. Zarar görür. Yalnız boynuzladığını görmek, yüzünden üzülmektir.


16- Rüyada Boynuzlu Boğa Görmek

Boğanın çok boynuzlu olduğunu görmek, azlık ve çokluk ciheti ile senelere delalet eder. Boynuzu olmayan Boğa koyun olduğu gibi, hakir ve zelil ve kudret ve kuvveti elinden alınmış bir memur ve fakir reistir.


17- Rüyada Boğanın Bağırması

Rüyada üzerine boğanın bağırdığını gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.


18- Rüyada Boğayı Tarlada Çalıştırmak

Boğayı kendisi için ekin ekiyor görse, eğer ziraatçı ve çiftçi ise ziraatı bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar ise zarar eder ve işleri ters gider. Eğer fakih ve alim ise iyiliği ziyadeleşir.

Bazen boğanın ziraat yapmasına binaen, erkeğin nikahına, bazan da köylü halkına, çiftçi ve ziraatçıya delalet eder.


19- Rüyada Boğanın Boynuzunu Görmek

Boğanın boynuzları, işçi için senelere delalet eder.


20- Rüyada Boğa Sürüsü Görmek

Boğa sürüsünün bir şehre girdiklerini görmek, yağmaya ve şehre girecek hırsızlara delalet eder. Boğaların yerleri eşelediklerini görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.


21- Rüyada Boğa Öldürmek

Bazıları da, boğa, zalim ve asi bir insana delalet eder, demişlerdir. Bundan dolayı, boğanın öldürüldüğünü veya boğazlandığını görmek, zalim ve asilerin helak olmasına delalet eder. Eğer rüyayı gören halktan birisi ise korktuğu kimseye galip olur.


22- Rüyada Kadının Bir Boğaya Salip Olması

Bir kadın kendisinin bir boğaya sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkar ve her hususta kadının hükmü altında olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir. Bu rüyayı gören saltanat sahibi bir kimse ise, arzu ve ümit ettiği şeylere kavuşur.


23- Rüyada Boğa Kesmek

Eğer boğanın kafa ve ensesinden yahut karnından veya boğazından başka yerinden kestiğini görse, bir kimse halkına zulüm eder. Yahut onun nefsine veya malına bir zarar ve ziyan getirir.

Bir kimse rüyada, eti, iç yağını yahut derisi için boğayı kestiğini görse, ticaret ve kazanca delalet eder.


24- Rüyada Evde Boğa Görmek

Evinize bir boğanın girdiğini görmek; Allah'ın inayetiyle yüzünüze hayır kapılarının açılacağına işarettir. Bir boğanın evinize girdiğini görmek; mal elde edeceğinize işarettir. Evinize bir boğanın girdiğini görmek; gelirinizin artacağına işarettir.

Evinize veya oturduğunuz sokağa bir boğanın geldiğini görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize yorulur.


25- Rüyada Boğaya Yük Yüklemek

Bir boğaya ve buğday yükleyip eve götürdüğünüzü görmek; rızkınızın bollaşacağına işarettir.


26- Rüyada Boğa Derisi ve Pisliği Görmek

Bahtınızın açılacağına ve mal elde edeceğinize, Boğa postu görmek; mirasa konacağınıza işarettir.


27- Rüyada Boğanın Kovalaması

Bir işle meşgul olduğunuz sırada bir boğanın gelerek sizi yere düşürdüğünü görmek; görevinizden azledileceğinize veya tacirseniz, malınızın azalacağına işarettir.


28- Rüyada Boğalar Satmak

Boğa satmak; rahat para kazanacağınıza, bahtınızın açılacağına ve mutlu olacağınıza yorumlanır.


29- Ölü Boğa görmek;

Yapacağınız bir işte çok zarar edeceğinize yorumlanmaktadır.


30- Boğa ahırı görmek;

Hastalıktan kurtulacağınıza işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
323 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi