Rüyada Pamuk Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Pamuk Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada pamuk görmek yumuşak başlı dindar kimseye, helâl mal, hayırlı iş veya faydalı arkadaşa, sevince, neşeye ya da bol rızka yorumlanır.

Pamukla ilgili lar genellikle iyi sayılır. Bembeyaz bir pamuk tarlası gören kimsenin en büyük hayalleri bile gerçekleşecektir. Pamuk topladığını gören kendi zekâsı ve aklıyla kısmet alır.

Rüyada pamuk görmek, yün cinsinden olmayan mal demektir.

Rüyada pamuğu dikip atmak, günahlarının eksilmesine, Resulullah (s.a.v.)'in sünnetine, pamuk ağacı ise, mütevazı bir adama işarettir.

Bir kimsenin rüyada pamuğu dikip attığını görmesi, günahlarının eksilmesine, Nebiyy-i Zişanın sünnetine, pamuk ağacı da, mütevazı bir adama alamet eder.

Rüyada pamuk görmek, ağırbaşlılığa, mal ve menfaate, din ve amel güzelliğine, hayırlı ve makbul işlere işaret eder.

Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacı, hayırlı, herkese faydası dokunan, herkesin iyiliğini isteyen, hâkim, halim ve güzel ahlâk sahibi bir kimseye işaret eder.

Rüyada herhangi bir hastalıktan dolayı pamuk kullanmak dinini güzelleştirecek işe ve dinî emirleri güzelce yerine getirmek anlamına gelir.

Rüyada herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullanmak, verilen sözü yerine getirmeye, vaaz ve nasihatle hidayete ermeye ve nezrini edaya delâlet eder.

Rüyada pamuğu âdeti hilafına kullandığını görmek, rüya sahibinin kendi noksan ve ayıplarına muttali olmasına veya evinin soyulmasına delâlet eder.

a) Rüyada pamuk görmek Menfaat,
b) Mal,
c) Kisve,
d) Örtü,
e) Vakar,
f) Heybet,
g) Din,
h) Hayır,
i) Makbul iş ile tanımlanır.

Rüyada pamuk görmek, Heybet ve ağırbaşlılığa, utanma duygusu ve örtünmeye, mal ve menfaate, din ve amel güzelliğine, hayırlı ve makbul işlere alamettir.

Rüyada yastığına veya başka bir şeye pamuk doldurmak, bekâr için evlenmeye işarettir.

Rüyada pamuk ağacı mütevazı insana, Pamuk toplamak helal mala, Pamuk biriktirmek yahut saklamak aile fertleri için para biriktirmeye işaret etmektedir.

Yastık, minder yahut döşeğe pamuk doldurduğunu görmek bekâr kimse için evlenmeye, evliler için varlık ve esenliğe yorulur.

Pamuk atmak pamuğu çekirdeğinden ayırmak ve kabartmak biriyle münakaşa etmeye ve aleyhte söz söylemeye yahut zorluk ve sıkıntı veren şeyi gidermeye yorumlanır.

Rüyada pamuk topladığını görmek, ele geçecek helal mala delâlet eder.

Pamuğu dikip atmak bazen günahları hafifletecek işler yapmaya, Efendimizin (s.a.v.) sünnetine uymaya alamettir.

Pamuğu bir maksatla kullanmak dini emirleri güzelce yerine getirmeye, sözünde durmaya ve diğer hayırlı işlere yorulmaktadır.

Pamuk satan kimseyi görmek mal ve dünyalığı iyi olmakla birlikte meşakkati de çok olan kimseye delalet eder.

Tarlasında bembeyaz pamuklar görmek, feraha çıkmaya işarettir.

Rüyada tarlada beyaz pamuk görmek, rahata kavuşmak şeklinde yorumlanır. Bembeyaz bir pamuk tarlası görmek en büyük isteğine ulaşmaktır.

Pamuk kozası hayırlı ve bol paradır. Pamuk toplamak görmek kendi emeği ile para kazanmaktır.

Rüyada pamuk toplamak, iş hayatında zengin olacağınızın işaretidir.

Bembeyaz pamuk tarlası kimsenin hayallerinin gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada pamuk toplamak helal mal ile yorumlanır. Bu malı saklayan ailesi için para artırır. Yastığa ve benzeri şeylere pamuk doldurduğunu gören, evlenir.

Bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını gören kimse dinini güzel yapacak bir işe döner ve bu suretle de dini emirleri güzelce yerine getirir.

Bekâr bir kimse rüyada pamuk topladığını görse rüya sahibinin herkese faydalı olacak hayırlı işler yapacağına hükmedilir.

Eğer rüyada pamuk satın aldığını görürse, o kimsenin dini düzeltecek amellerde bulunacağına yorumlanır.

Rüyada pamuk görmek, utanma duygusuna, örtünmeye ve gizliliğe de işaret eder.

Şayet topladığı pamukları yastığa veya benzeri şeylere doldurduğunu görürse, rüyayı görenin evlenmeye niyetli olduğuna işaret sayılır.

Rüyada görülen pamuk tohumu ise güçlükle kazanılan mal olarak tanımlanır.

Rüyada pamuk ekmek, rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulup ferahlayacağına işaret sayılır.

Rüyada görülen pamuk satıcısı ise, söz dinlemeyen, sinirli, zengin, çocuksuz bir kimse olarak tanımlanır.

Rüyada kapalı veya açık kozalı pamuk bitkisi görmek halkın çıkarını gözeten, herkes için hayır ve iyilik murat eden, güzel ahlâk sahibi bir kimseye işaret eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
83 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi