Sitede 4922 kişi varçok bulutluAğrıÇok bulutlu18.5°C

Rüyada siyah yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah yılan nedir?

Rüyada çok siyah yılan görmek; gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine işarettir. Rüyada vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktı...

Rüyada siyah yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah yılan nedir?

Rüyada çok siyah yılan görmek; gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine işarettir. Rüyada vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek Aile fertlerinden birinin düşmanlığına, ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye işarettir. Rüyada yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin kederine, Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir.

Ebu Sait El Vaiz'e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; Su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder.

Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana, küçük yılan zayıf düşmana, ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye, bir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına, Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya, Kap dolusu yılan görmek Müslümanlara buğzetmeye, Yeşil yılan din düşmanına etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine, Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya işarettir.

Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana, Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına, Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye, Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya, Altın, Gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra, Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana işarettir.

Rüyada siyah yılan öldürmek ne anlama gelir

Rüyada siyah yılan öldürmek düşmanını yenmeye düşmanına üstün gelmeye tabir edilir. Yine rüyada siyah yılan öldürdüğünü görmek rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya ve karşısına çıkacak zorlukların üstesinden gelmesine işaret eder. Yine rüyada siyah yılan öldürmek yüksek mertebelere gelmeye yorumlanır. Başka bir rivayete görede rüyada siyah yılan öldürmek bekar için bir kadınla evlenmeye işaret eder.

Rüyada siyah yılan kesmek veya öldürmek

Düşmanına karşı galip gelmeye ve korkularını yenmeye işaret eder. Yine rüyada siyah yılanla boğuşup kesmek; bir düşmanınızı yeneceğinize tabir edilir. Yılan gördüğünüzde korkmanız gerekmiyor. Rüyada siyah yılan öldürmek elinize geçecek imkan, fırsat, para, pula yorumlanır. Bu Rüya karıkocanın kavga etmesine işaret eder. Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur.

Rüyada siyah yılan tutmak

Yine rüyada siyah yılan tutmak, kesmek, öldürmek, kaçmak, hayır ve nimete delâlet eder. Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığım yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.

Rüyada siyah yılan sokması

Rüyada siyah yılan sokması Rüyayı gören kişinin yasak olan bir şeyi yapmasına ve düşmanlarından kötülük göreceğine işaret eder. Bu yüzden yaptığı işlere dikkat etmesi gerekir. Rüyada siyah yılanın sokmaması ise düşmanından zarar dokunmayacağına yorumlanır. Yine kendini bir siyah yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.

Rüyada siyah yılan ısırması

Rüyada kendisini siyah bir yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkate erişir.

Rüyada siyah yılan atmak

Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.

Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir.

Rüyada Yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder.

Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına yorumlanır.

Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.

Cabir ül Magribi ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çektiğini görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çektiğini görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.

Halit el Isfehani'ye göre; koynundan yılan çektiğini görene, oğlu düşman olur. Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder.

Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.

Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çektiğini gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir. Başının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır. Yılanlarla dolu bir yer görmek, Müslümanlara karsı düşmanlığa yorumlanır. Cafer i Sadik a (RA) göre, Rüyada Yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, es, evlat, ölüm ve sel.

Bir başka rivayete görende: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komsuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir, ilan, mal sahibi düşmandır.

Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanla başka bir yere gider. Küçük yılan, küçük çocuktur. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.

RÜYADA SİYAH YILAN GÖRMEK

Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çektiğini görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanin tasallutuna işarettir.

rüyada siyah yılan ezmek

Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harb eder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılır. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümit kesilir. Rüyada siyah yılanı ezmek düşmana galip gelmeye yorumlanır.

Rüyada siyah yılan ezmek

İki parça edilmiş yılanın parçalarım eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.

Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.

Yılanın zehri kendisine tesir edip et ve kemiklerim birbirinden Ay irdiğini görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarım görür.

Rüyada görülen su yılanları maldır. Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım Altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir.

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Yilanlarin gözü önünde yürüdüklerim ve etrafında dolaştıklarım gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir. Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse, kendi cabası olmadan u Teala düşmanım helak eder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarindan olan düşmana işarettir yılanları yine ayni şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir.

Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir. Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider ölür. Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder, Bir yerden bir yılan çektiğini görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba işarettir. Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur. Başında yılan olduğunu görenin sani devlet ricali yanında yüce olur.

Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu, sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir. Bazen de yılan küffara ve bidat sahiplerine işarettir. Yılan, Sel ve devlete işarettir. Eğer yılanın bir evden çektiğini görse, o ev harap olur. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir. Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanım kahreder. Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar.

Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir. Ev yılanı komsu, sahra yılanı, yol kesicidir. İlan, ser, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır. Rüyada yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, bugz ve düşmanlığım gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

Rüyada yılan beslemek Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
187 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8
yorum ekle
Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi