Şuan sitede 21479 kişi var
çok bulutlu
Ağrı
Çok bulutlu
-6.2°C

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek sadakatle tabir olunur. Cafer-i Sâdık (R.A) demiştir ki: Rüyada köpek görmek, dört şekilde ile tâbir olunur: 1.Alçak düşman, 2.Tamahkâr zengin, 3.İşleri ve 4.amelleri çirkin âlim, Gammaz ve cahil adam.

Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delâlet eder. Köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir. Köpekler şu kısımlar ile de tâbir olunur: Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder.

Ebu Sait El Vaiz: rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı. Muzır köpek, Rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.

Bazı kere de köpek, küfre ve Allahü Teâlâ'nın rahmetinden ümit kesmeye ve yalancılığa delâlet eder. Rüyada kendi yatağı üzerinde bir köpek veya hınzır görmek, fasık bir adamın hidayetine delâlet eder. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder. Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir.

Rüyada ev köpeği, zalim bir düşmandır. Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur. Tazı köpeği kuvvetli, ancak vicdansız adi bir kimsedir.

Evi koruyan köpekler adamın hanımına, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine işarettir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.

Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.

Rüyada Köpek Görmek

rüyada köpek görmek ne demek kısaca

Bazı kere de köpekler, perişan bir kavme delâlet eder. Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir.

Köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malini koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perisan, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir.

Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya işarettir. Bütün köpekler dünya ehline işarettir.

Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna yorumlanır.

Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

Rüyada Köpek Beslemek Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir.

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.

Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını veya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hissettiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara delâlettir. Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttığını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine alâmettir.

Rüyada Köpek Yavrusu

rüyada köpek görmek ne anlama gelir
Sevimli bir çocuk ile tabir olunur. Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır.

Rüyada dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir. Rüyada Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur.

Rüyada Çoban Köpeği Görmek
rüyada köpek görmek neye işarettir
Rüyada çoban köpeği görmek ve ona o köpeğe mâlik olmak, mülk, mal ve menfaata delâlet eder. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir.

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.

Âdi ev köpeği, zalim düşmana delâlet eder. Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder. Rüyada tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de delâlet eder.

Rüyada Köpek Öldürmek
Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Yine rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Rüyada köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Rüyada Havlamak
Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Rüyada köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir.

Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar.

Rüyada Köpek Havlaması
rüyada köpek görmek neye işaret

Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze işarettir. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alâmettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delâlet eder.

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.

Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir.

Rüyada Köpek Isırması
Rüyada köpek ısırması

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir.

Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir.

Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır.

Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.

Rüyada köpek saldırması Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder.

Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.

Kirmani ye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar.

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

Rüyada Av Köpeği Görmek
Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır. Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.

Av köpeği, izzete, yüceliğe ve rızka, Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delâlet eder.

İsmail El Es AS'a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.

Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir olunur. Av köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe işarettir. Av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir.

Rüyada köpeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla uğraşacağınıza işarettir.

Rüyada Köpek Eti Yemek
Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir. Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.

köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder. Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer.

Rüyada Köpek Sütü İçmek
Rüyada Köpek Görmek

Köpeğin sütünü içmek ise, korku ve telaşa delâlet eder. Rüyada köpek sütü içmek, korkuya işarettir. Rüyada köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder.

Rüyada Köpekle Konuşmak
Köpek Rüyada Görmek
Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.

Rüyada Dişi Köpek Görmek
Rüyada Köpek Görmek

Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.

İnatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup âdi bir kadına delâlet eder.dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.

Rüyada Köpek Olmak
Rüyada Köpek SevmekRüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve in yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.

Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer yorumlanır.

Rüyada Köpeğin Kaçması
Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.

Rüyada Siyah Köpek Görmek
Rüyada Süs Köpeği Görmek

Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğa ve doğacak erkek çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.

Rüyada siyah köpek bir kara bir düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalığına delâlet eder.

Rüyada Köpek Bağlamak
Rüyada Köpek Bağlamak

İyi giden işlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.

Rüyada Köpek Almak
Rüyada Köpek Almak Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.

Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asin derecede sever.

Rüyada Köpek yorumları

Ayşe

Rûyada beyaz bir köpeği dövmek nedemek bunun gibi köpekli rûyalari sık görmek neye delalettir

Ecan

Rüyamda eski patronumla çalışmaya başlıyorum ve eski patronum işyerinin arkasında bir adet köpek var bağlı ve patronum ikinci köpeği Dr getiriyor bağlamaya bende yanında ve bu esnada diğer bağlı olan köpek ulurcasina battaniye mı getir diye uluyor gibi ve defalarca oluyor bende içimden nurdan ayrılınca getiriyor diye düşünüyorum ve getiriyorum ve veriyorum köpek arasına kıvrılıp yatıyor

Görkem

Rüyamda iki köpek gördüm bir tanesi beni sol kolumdam yakaladı ve ısırdı. Dişleri derin geçmişti izlerini ailem gördü.Beni bırakması için uğraştım onu karnından ve bir yerinden ısırdığımı gördüm ama çok zor bıraktı beni.Yorumlarsanız sevinirim.Teşekkürler şimdiden.

sebAHATKES

rüya köpek cok güzel

bafra

rüyamda tatlı köpekler görüyorum bunun anlamınıda yazar mısınız

CaNKaRa.

Rüyamda Köpek gördüm ama tam bişey yapıcak Köpek önüme yattı ve korktum yapamadım Yapacam seye yaklasamadım.

sevde

bende çoban köpeği gördüm üzerme geliyordu

sevda

rüyada gece ışıkların az olduğu bir sokakta gözleri yeşil tüyleri simsiyah bir köpeğin bana doğru koşuyor ama bana değil arkamdaki bir şeye (karanlıktan dolayı belli değildi) saldırıyor.

yurtseven

rüyamda onlarca ufak aç bir odaya sıkıştırılmış köpekleri kurtarmak isterken beni parçaladılar manası neyi işaret eder ivedi dönerseniz sevinirim savgiler..

Koniçivaa

ya ben apartmandan köpek calıyodum ruyamda :D ama uykudan uyanınca farkettım kı ruya değilmiş gencolarrr

semra

rüyada yeğenim benim eşimin suyuna köpek suyu karıştırdığımı görmüş ...acaba aranızmı bozuk felan dedi yok dedim çok şükür iyi...tabirlerseniz sevinirim..

Mehmet

Rüyada köpek görmek ne demektir?

neslihan

rüyada her sokagın başında köpek duruyodu havlamıyodu neye delalaet eder acaba

ahmet-öz

abi rüyada köpeğin bana ve arkdaşlarıma saldırmasını göstermiyor nasıl bulacayız acaba

nisa

Ben rüyamda bir köpek peşimden koşuyordu ve benim elimden ısırdı ama ben hiçbişey hissedmedim daha sonra köpeği sağ elimle 5 parmağın 5 iylede köpeğin iki gözüne soktum daha sonra köpeğin sahibi evimize geldi şikayete

ANLAMI

YORUM EKLE

Dikkat: !!! yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!! Yorumlar editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

İsim*
Yorumunuz*
Güvenlik Kodu: Güvenlik KoduGüvenlik Kodunu Girin: