Bilişim Sistemleri Mühendisi Nedir, Ne Demek?

Sistem yaklaşımı ile her türlü işletmenin bilgi sisteminin mevcut teknoloji desteği ile tasarlanması ve en iyi koşullarda çalıştırılması ile ilgilenen kişiye Bilişim Sistemleri Mühendisi denilmektedir. Bilgisayar sistemleri mühendisliği bölümünün amacı bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmektir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği bilgisayar mühendisliği ve işletme bilimlerinden beslenir. Öğrencilere bilgi ve iletişim sistemlerinin öğretiminin yanında teknoloji yönetimi, girişimcilik ve diğer işletme becerileri konularında da eğitim verir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Neler Yapar?

 • Her alandaki işletmenin bilişim sistemlerinin tasarımı ve çalıştırılmasını yapar,
 • Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlar,
 • Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler,
 • Mevcut mikro işlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleştirebilecek donanımı kullanacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlamak,
 • Donanımı çalıştırmak, varsa eksiklerini bulmak ve gidermek,
 • Bilişim Sistemleri Mühendisi donanım diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar,
 • Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlamak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,
 • Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Sistem programcısı olarak görev yapmak,
 • Yeni işletim sistemleri üzerinde çalışarak yeni bilgisayar programları geliştirmek,
 • Kullanım seviyesi daha gelişmiş olan yeni işletim sistemlerini eskileri ile değiştirmek,
 • Bilişim Sistemleri Mühendisi yeni yazılımlar geliştirerek sisteme destek olur,
 • Sistem çözümleyici olarak görev yapmak,
 • Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptamak,
 • Bu uygulama sistemini belli zamanlar içersinde kurmak,
 • Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirlemek,
 • Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlamak, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler almak ve personele bunlarla ilgili bilgi vermek,
 • Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet vermek,
 • Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliği yapmak,
 • Web uygulamaları gerçekleştirmek.

Bilişim Sistemleri Mühendislerinin Çalışma Alanları

Bilişim sistemleri mühendisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda çalışabilir. Bilişim Sistemlerinin projelendirilmesi, tasarlanması, implementasyonu, yönetimi, veri bankaları geliştirme, veri madenciliği uygulamaları, ERP ve modüllerinin tesisi ve yönetimi, gibi iş alanlarında iş imkânı bulmaktadırlar. Bilişim sistemleri Mühendisi:

 • Bilişim Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi,
 • Bilişim Projelerinin Yönetimi,
 • Bilişim Kaynaklarının ve Sistemlerinin Yönetimi,
 • Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik Yönetimi,
 • Süreç Tasarımı ve İş Akışı Yönetimi,
 • E- iş, E-ticaret ve E-dönüşüm Projelerinin Yönetimi,
 • Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış Hizmetleri,
 • Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik,
 • Kurumsal Kaynak Planlaması,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Kurumsal Bilgi Yönetimi,
 • Kurumsal Zekâ Yönetimi ve Yönetim Destek Sistemleri,
 • E-Ticaret Alanında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik.
 • Müşteri ve tedarik zinciri
 • Bilişim sistemleri mühendisi, kurumsal yönetim destek sistemleri, gibi birçok alanda yönetici, girişimci, danışman olarak çalışabilirler.

İstihdam Olanakları

 1. Sistem mühendisi
 2. Uygulama geliştirme ağ yöneticisi
 3. Bilişim uygulamaları proje geliştiricisi
 4. Sistem analisti
 5. Teknoloji müdürü
 6. Bilgi işlem ve bilgi iletişim ağ yapısı elemanı gibi pozisyonlarda istihdam edilebilirler.