Mühendis ve Mühendislik Mesleği Nedir?

Mühendis Nedir? Türk Dil Kurumu'na göre mühendislik: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Mühendislik Nedir?

Mühendislik, bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır.

Mühendislik Eğitimi Nerede Verilir?

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakülteleri, mühendislik-mimarlık fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.

Mühendis Neler Yapar?

Mühendis makineler tasarlar, gökdelenler inşa eder ve kamu çalışmalarını denetler. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar. Mühendis; teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur. Mühendis, büyük ölçekli, karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için çeşitli sahalarda görev alır. Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir.

Mühendis, hücrelerin içinde çalışan ilaç dağıtım sistemleri üzerinde çalışır. Petrol döküntülerini, terk edilmiş sanayi bölgelerini ve diğer biyolojik tehlikeleri temizlemek için kirletici maddelerin topraktan partikül akışını ölçerler. Gezegenlerin keşifleri için uzay aracı tasarlarlar. Atomlardaki elektronların dönüşüne odaklanan veri depolama geliştirirler. Temiz içme suyu, güvenli gıda depolama ve çevremizin korunması da mühendisin çalışma alanları içindedir.

Mühendis Nerede Çalışır?

Mühendisler, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

Mühendislik Mesleğinde Çeşitli Seçenekler Mevcuttur

Mesela araştırma, tasarım, analiz etme, geliştirme, test etme ve pazarlama gibi. Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, kariyer olarak araştırma mühendisliğini düşünebilirsiniz. Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım mühendisliği size daha uygundur. Analitik mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla matematik ve fen derslerine benzer. Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı seviyorsanız geliştirme mühendisliğini tercih edebilirsiniz. En önemli beş alan: Kimya, inşaat, elektrik, endüstri ve makine mühendislikleridir. Ayrıca başka branşlar da mevcuttur. Uzay, okyanus, nükleer, biyomedikal ve çevre mühendislikleri gibi.

Mühendis ve Mühendislik Mesleği Tarifi ve İlkeleri

 • - Bir mühendisi pratik olarak şöyle tarif edebiliriz. Mühendis içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran insandır. Örnek olarak, ayda 1000 soğutucu üreten bir kuruluş çatısı altına giren mühendis üretimi 1100 e 1200 e çıkartmayı hedef olarak benimseyip başarmalıdır. Ücretini de bu üretim artışından pay olarak almalıdır.
 • - Mühendis kendine güveni tam, cesur insan demektir. Kararsız ve zayıf karakterli insanlar iyi bir mühendislik eğitimi alsa bile uygulamada asla başarılı olamazlar.
 • - Mühendis demek, mühendisliğin sembolü olan cetvelden daha düzgün insan demektir. Asla yalan söyleyip demagoji yapmaz. Yalan söyleyip demagoji yapanlar asla mühendislik yapamazlar.
 • - Mühendisler sürekli olarak büyük yatırım projelerinde karar mercii olduklarından ulusal çıkarları daima her türlü çıkarın üstünde tutarlar. Sorumluluğu altındaki projelere ilgi duyan kurumların özel ilgi alakalarını şiddetle ret eder.
 • - Mühendisler riski severler ve risk ile birlikte yaşamayı bir yaşam biçimi olarak kabul ederler. Cephedeki bir asker gibi kendini, ulusunun yapmış olduğu teknolojik bağımsızlık savaşının bir cephe komutanı olarak görür.
 • - Mühendisler kendi mesleklerini daima politik ve siyasi tartışmalardan uzak tutar. Siyasi kamplaşmalardan uzak durup, bir geniş cephe içinde ulusunun teknolojik bağımsızlık savaşı içinde yerini alır. Uygulamalarında asla partizanca davranmaz ve partizanca yapılan baskılara da boyun eğmez.
 • - Mühendisler yüksek ücret bile teklif edilse sabit bir ücrete bağlı kalıp çalışmaz. Ücretini çatısı altında çalıştığı kuruma sağladığı üretim artışından hakkı olarak, yani payını alır. Dolayısıyla asla bir mühendisin ücretine sınır konamaz. Üretimi artırdığı oranda yüksek payı hakkı olarak alır.
 • - Mühendisler makinelerden ziyade insanların sevk idaresinden sorumlu oldukları için insanlar ile iyi iletişim içinde olup toplumcu ve ulusçu anlayışa sahip olmalıdırlar.
 • - Mühendis ulusuna ve topluma daha faydalı olabilmek için mevcut kurumlarda iş bulamaz ise kendi işini kendi kurmalıdır. Bu konuda kimseye yük olmamalıdır. Hele devlete hiç yük olmamalıdır. En basitinden kerpiç kesip ulusal üretime katkıda bulunmalıdır.

- Türkiye'de Mühendislik Dalları Listesi

 1. - Balıkçılık Teknolojisi mühendisliği ,
 2. - Biyomedikal mühendisliği ,
 3. - Biyomühendislik ,
 4. - Bilgisayar mühendisliği ,
 5. - Çevre mühendisliği,
 6. - Deniz teknolojisi mühendisliği ,
 7. - Elektrik ve elektronik mühendisliği ,
 8. - Elektronik mühendisliği ,
 9. - Elektrik mühendisliği ,
 10. - Endüstri mühendisliği ,
 11. - Fizik mühendisliği ,
 12. - Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği ,
 13. - Gemi makineleri işletme mühendisliği ,
 14. - Genetik Mühendisliği ,
 15. - Gıda mühendisliği ,
 16. - Havacılık mühendisliği ,
 17. - Hidrojeoloji mühendisliği ,
 18. - İnşaat mühendisliği ,
 19. - İşletme mühendisliği ,
 20. - Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ,
 21. - Jeofizik mühendisliği ,
 22. - Jeoloji mühendisliği ,
 23. - Kimya mühendisliği ,
 24. - Kontrol mühendisliği ,
 25. - Maden mühendisliği ,
 26. - Mekatronik mühendisliği ,
 27. - Makine mühendisliği ,
 28. - Metalurji ve malzeme mühendisliği ,
 29. - Matematik mühendisliği ,
 30. - Meteoroloji mühendisliği ,
 31. - Nükleer enerji mühendisliği ,
 32. - Orman mühendisliği ,
 33. - Orman endüstrisi mühendisliği ,
 34. - Petrol ve doğalgaz mühendisliği ,
 35. - Sistem mühendisliği ,
 36. - Telekomünikasyon mühendisliği ,
 37. - Tekstil mühendisliği ,
 38. - Uçak mühendisliği ,
 39. - Uzay mühendisliği ,
 40. - Yazılım mühendisliği ,
 41. - Ziraat mühendisliği ,
 42. - Su Ürünleri mühendisliği ,