Bağlı Krediler

Bağlı kredi nedir

Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satın alınması şartıyla sağlanan krediler. Bağlı Kredilerle krediyi sağlayan ülkeden hangi mal ve hizmetlerin alınabileceği genellikle kredi anlaşmalarında belirtilir.

  1. Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satın alınması şartı ile sağlanan kredi.
  2. (İngilizce: tied credit) Kredi açan ülkeden veya kurumdan mal veya hizmet satın alınması koşuluyla sağlanan kredi.

Bağlı ve Serbest Krediler: Krediyi açan ülke, kredi vermeyi kendi mallarını satın alma şartı- na bağlamışsa, bu çeşit kredilere bağlı krediler denir. Bağlı krediler, kredi veren ülkenin ihracatının artmasına katkı sağlar. Herhangi bir şarta bağlı olmayan krediler ise serbest krediler olarak nitelendirilmektedir. Kredinin en çok tercih edilen türü bu olmakla birlikte uygulamada bu türe çok az rastlanır.

Bazı tüketici kredilerinin, sadece belli bir kişiden satın alınacak mal veya tedarik edilecek hizmet karşılığında verilmesi söz konusudur. Bu tür kredilere bağlı kredi denir. Bağlı kredide, kredi veren, kredilendireceği mal ve hizmeti temin eden kişiyle önceden bir sözleşme ilişkisine girerek, sadece bu kişinin müşterilerine kredi vermeyi kabul eder. Bağlı kredilerde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmeden önce, kredinin kredi veren tarafından doğrudan satıcıya ödenecek olması nedeniyle, satıcının, sonradan kendi edimini hiç ifa etmemesi ya da eksik, ayıplı şekilde ifa etmesi halinde kredi alan (alıcı), semeni ödememe veya eksik ödeme gibi imkanları kullanamamakta, satımdan hukuken bağımsız nitelik arz eden ödünç sözleşmesi çerçevesinde de bu haklarını, kredi verene karşı ileri sürememekteydi