Doğubayazıt Yönetimi

Doğubayazıt Yönetimi

BEYAZIT'TA YÖNETİM

1918 yılında Rus ve Ermenilerin Beyazıt sancağından çekilmesinden sonra 'dan gelip Beyazıt'ı teslim alan Alay komutanı Miralay Hüseyin Hüsnü Bey, Beyazıt sancağının eşrafından , mahalli bir hükümet teşkilatı tertiplemiştir. Muutasarrufluğa Kethüdaoğlu Abdulvahap Efendi, diğer devaireye de meslek ve kabiliyetlerine göre görev verilmiştir. Bu geçici idare üç ay devam etmiştir. Beyazıt Mebusu Mehmet Şefik Bey (Baydar) İstanbul'dan tayin edilen Mutasarruf Adil Giray'ı, vapurla Batum'a, Batum'dan Gümrü'ye, oradan İran'a, İran'dan Ruslar'dan metruk trenle Beyazıt'a getirmiş ve görev devralınarak yeni atamalarla Hükümet teşkilatı düzenlenmiştir.

Cumhuriyet'in ilanından sonra yönetimin mutasarrufluktan valiliğe dönüşmesiyle Mutasarruf Kamil Bey, ilk vali tayin edilmiştir.

1927 yılında Vilayet merkezi, Vali Ziya Tekeli ile beraber Karaköseye, Karaköse Kaymakarnı YusufZiya Bey de aynı ünvanla (yani Karaköse Kaymakamı olarak) Bayazıt'a tayin olmuştur 1934 yılına kadar Bayazıt'ın adı Karaköse Kaymakamlığı, Karaköse'nin adı da Bayazıt Valiliği diye anılmıştır. Bu durum, posta, nüfus ve diğer işlemleri bir karışıklığa götürdüğünden, Heyet-i Vekile kararıyla şimdiki Vilayet merkezine Vilayeti, Bayazıt'a da ilçesi adı verilmiştir. (İstanbul'daki Beyazıt semti ile karıştırılmasın diye başına "Doğu" kelimesi eklenerek Doğubayazıt adını almıştır.) 1938 de Doğubayazıt ilçesi, ilk kurulduğu yer, yüksek ve sert alanda olduğundan gelişmeye, ulaşıma ve altyapı hizmetlerine müsait olmadığından şimdiki yerleşim alanı olan Bayazıt ovasına) nakledilmiştir.