Eleşkirt Sağlık

Eleşkirt Sağlık

İlçede 1 Devlet hastanesi 1'i merkez olmak üzere 5 adet sağlık ocağı, 1 acil müdahale merkezi ve 8 adet sağlık evi mevcuttur.

İlçede Devlet Hastahanesi ve Merkez Sağlık Ocağında toplam 4 adet ambulans bulunmaktadır. İlçe Merkez Sağlık Ocağınca her yıl planlı olarak planlaması yapılmaktadır.

Köy sağlık ocaklarımızda yeterli doktor ve personel olmaması nedeni ile yeterli hizmet verilememektedir. Sağlık evleri için en azından 1'er ebe ve hemşire verilmesi uygun olacaktır.

Hastahanenin acilen uzman doktor ihtiyacının giderilmesi, yataklı tedavi hizmeti verebilir duruma getirilmesi gerekir.