Eleşkirt Ekonomi Bilgileri

Eleşkirt Ekonomi Bilgileri

Transit yol üzerinde olduğundan ilçenin ekonomi ve ticareti hareketlidir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ovada tarım, dağlık yerlerde hayvancılık gelişmiştir. Geniş meralarda ekseri küçükbaş hayvanlar beslenir. Peynir, yağ, deri, yün, kıl gibi hayvansal ürünler ile canlı hayvan ticareti yapılır. ürünlerini ve pazarlarına gönderir. Arıcılık ileri durumdadır ve balı ile ünlüdür. Yaz mevsimlerinde başka yerlerden de arıcılar kovanlarını buraya getirirler.

Eleşkirt ovası çöküntü ve dan meydana geldiği için verimlidir. Ova, önemli bitkisel üretim alınıdır. Aynı zamanda il in zirai üretim merkezidir. şeker pancarı, , ve yem bitkileri üretilir. Az miktarda patates, nohut, mısır, mercimek, ayçiçeği ve bostan ürünleri yetiştirilir.

Ova kenarında kurulmuş yüksek yerlerdeki köylerde hayvancılığın ekonomik ağırlıklı olması, bitkisel üretimin azlığı, bu köylerde halı, kilim ve yöne dayalı diğer dokumacılığı geliştirmiştir. Dokumacılık modern tezgahlarda olmayıp el tezgahlarında gerçekleştirilmektedir. Eskisi kadar olmasa bile, keçecilik de yapılır.

Eleşkirt kömür madeni yönünden zengin yataklara sahiptir. Kösedağ eteğindeki, Yığıntaş ve Hayrangöl köylerinde linyit kömürü bulunmuştur. Hayrangöl kömürleri işletilmekte, il in yakacak ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır.