Patnos Turizm Bilgileri

Patnos Turizm Bilgileri

Patnos Kümbetleri
Anonim kümbet veya üçkümbet olarak bilinir. Karakoyunlular devrinden kalmadır. Selçuklu mimari tarzında, figürlü eserlerdendir. Kümbet cephesinde çift kartal ve simetrik iki kartal işlenmiştir. Ayrıca kıvrık dallarla başka hayvan figürlerinin birleştirildiği görülür. Patnos ta birçok kümbet olduğu halde, çoğu tahrip edilmiştir. Zirekli, Köseler, Taşkın ve Acılı köylerinde kümbetler vardır.

Anzavur Tepe
Patnos kalesi olarak ta bilinir. Yeni adı Kot tepedir. Patnos un 2 km. kuzey batısında, Ağrı karayolunun kuzeyindedir.

Anzavur (kot) tepe, Ağrı ilinde en eski uygarlık merkezidir. Urartulardan kalmadır. M.ö. 8. yüzyılda yapıldığı anlaşılan saray, tapınak ve bina kalıntıları vardır. Yerleşimi çevreleyen savunma sistemini Kral Menua, tapınağı ise Kral işpuini yaptırmıştır. Tepe, kuzey tarafından düzeltilmek suretiyle hazırlanmış bir geçitle Aladağ uzantısı yükseltilere bağlanır. işte bu tepe Urartulardan kalma bir antik kent, aynı zamanda bir mabettir. Ancak yaygın ve tarihi baskınlar sonucunda yıkıntı haline gelmiştir. Sadece tapınak, platform, mezar taşları, bazalt taşlarla örülmüş kale ve bina temelleri, tepeyi çevreleyen sur izleri ve kazı yerleri belli olmaktadır.

1959 ve 1960 yıllarında, kaçak kazılarda birtakım kalıntıların görülmesi üzerine, burada arkeolojik kazılar yapıldı. ilk araştırma ve kazıyı, Ankara üniversitesi adına, 1960 yılında Kemal Balkan yaptı. 1961-1963 arasında da Kemal Balkan ile Raci Temizer birlikte yürütüller. Kazılarda Kral Menua ya ait tapınak, birçok Urartu yapısı ve mezarı ortaya çıkarıldı. Buradan elde edilen buluntuların çoğu Erzurum ve Van müzelerindedir.

Kral işpuini tarafından yazdırılmış, fakat, başka bir yerde bulunmuş bir kitabeye göre, Patnos ta ayrı tapınak yaptırıldığı anlaşılıyor. Patnos a 19km. uzakta olan Orta Damla köyünde bir Urartu kitabesi vardır.

Girik Tepe
Patnos un 1km. güney doğusundadır. Değirmen tepe olarak ta bilinir. Bu tepe, 15 km yükseklikte bir höyüktür. şimdi tahrip edilmiş, iyice alçalmıştır. Anzavur tepe ile birlikte burada da kazı yapılmıştır. Kazılarda, höyük tepesinde saraya benzeyen atınsal bir yapının, höyüğü çevreleyen bir surun kalıntısı ortaya çıkmıştır.

Bina, blok taş temel üzerine kerpiç duvarlarla yapılmıştır. Sarayın Patnos bölgesine çok önem veren Urartu Kralı Menua veya oğlu I. Argişti döneminde (M.ö. 789-766) inşa edildiği sanılmaktadır.

Girik tepesinin Urartuların yönetim merkezi olduğu bilinmektedir. Kazılarda hiçbir yazılı belgeye rastlanmamıştır. Ancak büyük bir yangın geçirdiği anlaşılmaktadır. Buna da 8. yüzyılın sonunda veya 7. yüzyılın başında, kuzeyden yahut doğudan gelen atlı kavimlerin yaptığı ihtimal dahilindedir.

1960-1963 kazılarında, Girik tepede; yanmış bir iç avlu, taht odası, salonlar, kiler, mutfak ve iri iri küplerin dizili olduğu mekanlar, mutfakta ocaklar, mangal, değirmen, havan, hamur yoğurma taşları, harem dairesinde 37 yanmış iskelet, iskeletlerin üzerinde yüzük, küpe, bilezik, kemer, boncuk, mühür, altın ve tunçtan yapılmış çok sayıda süs eşyası bulunmuştur.

Paylaşmak İstermisin?