Murat Nehri

Murat Nehri

Murat Nehri Nerede? Murat Nehri, ili ilçesinden başlayarak batıya doğru uzanır ve şehir larından beslenerek Fırat Nehri ile birleşir.

Tendürek Dağı eteklerinden doğar. Toplam uzunluğu yaklaşık 722 kilometre olan Murat Nehri, Fırat Nehri'nin en büyük koludur. Murat Nehrinin kaynak yeri Ağrı'nın Diyadin ilçesidir. Diyadin bölgesinde Kandil ve Rahmankulu dereleri Murat Nehri’ni besleyen önemli sürekli akarsu kollarıdır.

Gölü'nün kuzeyinde, Ağrı'ya bağlı Diyadin ilçesinden Tendürek Dağı eteklerinden kaynak olarak başlayıp Aladağ'dan ve Muratbaşı Dağı'ndan çıkan kolların birleşmesiyle oluşur.

Diyadin ovası'ndan geçip Ağrı ili yakınlarında yöresinden gelen kolları aldıktan sonra Hamur vadisinde Şeryan ve Tatlı su ile birleşir. Güneybatıya doğru (Hamur, , ) akarak Ovası'na gelir.

Dağları'ndan inen Hınıs Suyu'nu aldıktan sonra sert dirsekler çizerek Muş Ovası'na kuzeyden girer ve burada Nemrut Dağı'ndan gelen Karasu'yu alır.

Batıya doğru akarak dar boğazlardan ve Palu önünden geçer. Soldan 'ın Ulu Ovası'ndan gelen Harinket Suyu'nu ve sağdan da 'nin Munzur-Peri Suyu'nu (en önemli kol) alarak Keban yakasında Fırat'ın öteki kolu Karasu Nehri ile birleşir.